Jesteś tutaj: Start / Powódź / Powódź 2014

Powódź 2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Powódź 2014

Czy znowu będzie powódź ?
Od 13 maja 2014 r. do Urzędu Gminy z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego zaczęły wpływać ostrzeżenia o prognozach intensywnych opadów deszczu, że nastąpi wezbranie wód z przekroczeniem stanów alarmowych na dopływach Wisły a rzece Wiśle nastąpi przekroczenie stanów ostrzegawczych na obszarze województwa małopolskiego. Prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym
Prognozuje się opad:
- od godz. 18.00 dnia 14.05. - do godz. 6.00 dnia 15.05 opad 20-30 mm, miejscami 40 mm
- od godz. 6.00 dnia 15.05. - do godz. 18.00 dnia 15.05. opad 20 - 30 mm, miejscami 40 mm
- od godz. 18.00 dnia 15.05. - do godz. 6.00 dnia 16.05. opad 10 - 20 mm, miejscami 40 mm

15 maja 2014 r. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przesłało poprawkę do wcześniejszych ostrzeżeń, informując, że prognozowana wysokość opadu od godz. 6.00 dnia 15.05. do dnia 16.05. wyniesie 40-50 mm, miejscami 70mm, a w powiatach podgórskich 50 - 70 mm a miejscami 100 mm

W dniu 16.05.2014 r. Zarządzeniem nr 24 Starosta Krakowski o godz. 7.00 ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin: Skawina, Liszki, Czernichów oraz Igołomia-Wawrzeńczyce.

W tym samym dniu (16.05.) Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Zarządzeniem nr 35/2014 ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze całej gminy.

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 15 maja 2014 roku odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W posiedzeniu oprócz stałych członków GZZK wziął udział również Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Nawrot.
Pan Wójt Józef Rysak na początku posiedzenia przypomniał obecny skład GZZK, poinformował członków zespołu o bieżącej sytuacji pogodowej i prognozach meteo na dalszą część dnia. W chwili obecnej sytuacja pogodowa jest stabilna, brak lokalnych podtopień, jednak na popołudnie prognozy pogody nie są zadawalające; mają wystąpić opady deszczu ok. 30 mm na dobę.

Pan Tomasz Buczek przedstawił prezentację dotyczącą stanu infrastruktury przeciwpowodziowej gminy. Omówiono stan systemu melioracji na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, przedstawiony został także stan systemu cieków podstawowych oraz stan wałów p. powodziowych na terenie gminy. Obwałowania na terenie gminy na całej długości wymagają remontu, szereg odcinków w czasie wezbrań musi być stale monitorowana ponieważ występują na nich przesiąki. Finansowanie remontów wałów jest zadaniem rządowym nie leży w gestii gminy zaś utrzymanie cieków podstawowych należy do Małopolskiego Zarządu Melioracji i urządzeń Wodnych w Krakowie. Stan prawny wałów na całej długości musi być uregulowany. Działki muszą zostać wywłaszczone czy też wykupione ze względu na to, że na dzień dzisiejszy 80% wałów stanowi własność osób fizycznych, co jest przeszkodą przy realizacji prac budowlanych i modernizacyjnych.

Na dzień dzisiejszy w 9 jednostkach OSP na terenie gminy znajduje się 17 samochodów w tym 7 samochodów średnich, 1 ciężki, 13 sztuk pomp szlamowych, 10 agregatów prądotwórczych, 14 aparatów powietrznych - sprzęt jest w pełni sprawny i gotowy do ewentualnego użycia. Na obecną chwilę czynnych i gotowych do wzięcia udziału w akcjach ratowniczych jest 210 strażaków ochotników, druhowie ci posiadają wszystkie wymagane badania i szkolenia. Natomiast w ewentualnej akcji przeciwpowodziowej jeśli sytuacja tego wymaga może uczestniczyć ok 300 druhów (również ci druhowie którzy nie posiadają wszystkich szkoleń i badań).

Na posiedzeniu zespołu poruszono również kwestie ewakuacji ludności z terenów powodziowych, procedury postępowania w sytuacji zagrożenia powodziowego spoczywające na poszczególnych służbach, wymieniono uwagi z doświadczeń podczas powodzi z 2010 roku.

Odnosząc się do aktualnej sytuacji poinformowano, że worki na piasek wydawane są na bieżąco mieszkańcom gminy i jednostkom OSP. Piasek zgromadzono przy remizie OSP w Igołomi, przy sklepie w Tropiszowie oraz na placu przy remizie OSP w Stręgoborzycach.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego i wszystkie jednostki OSP z terenu gminy znajdują się w stałej gotowości do podjęcia ewentualnych działań przeciwpowodziowych.

Jak rozwijała się sytuacja?

Tym razem złe prognozy dla naszej gminy nie sprawdziły. Wystąpiły chwilami silne deszcze ale opady rozkładały się w dłuższym czasie. Ich wartość dobowa wynosiła (na podstawie posterunku meteorologicznego w Igołomi):
14.05. (do godz. 6.00) - 3,8 mm
15.05. (do godz. 6.00) - 7,9 mm
16.05. (do godz. 6.00) - 36,6 mm
17.05. (do godz. 6.00) - 9,2 mm
18.05. (do godz. 6.00) - 10,7 mm
Razem: 68,2 mm

Na obszarze gminy nie wystąpiły lokalne podtopienia. Woda mieściła się we wszystkich rowach melioracyjnych i przydrożnych. Jednostki OSP interweniowały sporadycznie.
Spodziewano się większego zagrożenia ze strony rzeki Wisły, bo zdecydowanie większe obszary były w górach (w Zakopane opad 220 mm).
Wisła na wodowskazie w Kraków-Bielany przekroczyła stan ostrzegawczy (370 cm) 16 maja o godz. 2.00. i fala dość szybko wzrastała, średnio 8-10 cm na godzinę.
W dniu 16 maja o godzinie 9.00 Wójt Gminy ogłosił stan zagrożenia powodziowego na terenie całej.
16 maja o godz. 19.00 fala osiągnęła stan alarmowy 520 cm (wodowskaz Kraków-Bielany) i poziom dalej się podnosił.
W dniu 17 maja o godz. 10.00 Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ogłosił na obszarze gminy alarm przeciwpowodziowy. W Urzędzie Gminy wprowadzono całodobowy dyżur.
Maksymalna wysokość fali wyniosła 577 cm w dniu 17.05. o godzinie 10.00. Przy tak wysokiej fale woda dochodziła do stopy wału (Odwiśle, Pobiednik Mały). Nie podejmowano żadnych akcji na wałach.
Dla przypomnienia w 2010 r. wodowskaz Kraków - Bielany wskazał 957 cm !!!
Przez 12 godzin wysokość fali utrzymywała się na tym samym poziomie (z małymi wahaniami), po 24 godzinach stagnacji woda zaczęła zdecydowanie opadać.

Wniosek: Jeżeli stan wody na wodowskazie Kraków-Bielany wskaże 620 - 650 cm i będzie tendencja wzrostowa fali to należy zacząć patrolowanie wałów, gromadzić piasek i worki.

Tym razem gmina Igołomia-Wawrzeńczyce nie została doświadczona intensywnymi opadami deszczu. Nie wystąpiły straty w gospodarstwach rolnych i infrastrukturze komunalnej.


Czy będą modernizowane wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce ?
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w odpowiedzi na Apel Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce nr 7/2014 z dnia 25 marca 2014 r. odpowiedział (pismo: PEK-55-113/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.):

- jako administrator wału potwierdza potrzebę wykonania prac związanych z modernizacją obwałowań rzeki Wisły na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
- Zarząd Melioracji złożył wniosek o finansowanie w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły zadania pn., "Rozbudowa wałów p. powodziowych rzeki Wisły (lewy wał) od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Niedzicy.
Zakres zadania obejmuje m.in.
- Odcinek: lewy wał rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do przepompowni P1, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce.

Zadanie zostało zatwierdzone do realizacji w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły w dniu 10.04.2014 r. W ramach ww. projektu, planowanego do realizacji na lata 2014-2015, zostanie w pierwszej kolejności opracowana koncepcja programowo-przestrzenna (wielowariantowa) obejmująca kompleksowość zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zawierająca prognozy konieczności budowy nowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, przebudowy istniejących obwałowań wraz prognozą oddziaływania na środowisko. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie przedmiotowej koncepcji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-19
Data publikacji:2015-08-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8131