Zamówienia publiczna do 30 tyś euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Szkolenie z zakresu zastosowania technik szybkiego czytania i zapamiętywania w pracy z uczeniem ”

28 sierpnia 2020

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Szkolenie z zakresu obsługi platformy edukacyjnej Geogebra”

27 sierpnia 2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Szkolenie z robotyki i programowania ”

27 sierpnia 2020

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) zamieszcza wynik - Protokół z udzielenia zamówienia publicznego o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30000 euro dla zamówienia pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/

18 sierpnia 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu: „Świetlica dla dzieci szansą ich rozwoju w Gminie Igołomia - Wawrzeńczyce”

17 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego pn. „Szkolenie z zakresu obsługi platformy edukacyjnej Geogebra” - Znak sprawy GCE.W-ce.271.5.2020 z dnia 12.08.2020r.

12 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego pn. „Szkolenie z obsługi czujników bezprzewodowych Pasco” - Znak sprawy GCE.W-ce.271.7.2020

12 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego pn. „Szkolenie z robotyki i programowania"- Znak sprawy GCE.W-ce.271.6.2020

12 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe GCE.W-ce.271.4.2020

31 lipca 2020

przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia z zakresu zastosowania technik szybkiego czytania i zapamiętywania w pracy z uczniem; kurs podstawowy 24 godzinny oraz licencyjny jako dalszy etap rozwoju osobistego nauczycieli; szkolenie ma na celu poznanie technik efektywnego uczenia się i opanowanie metodyki prowadzenia zajęć szybkiego czytania i technik pamięciowych, by nauczyciel mógł służyć pomocą dzieciom i młodzieży w rozwoju intelektualnym.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe GCE.W-ce.271.4.2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Rozbudowa strefy rekreacyjnej na działce 502 w miejscowości Stręgoborzyce”

24 lipca 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-05
Data publikacji:2016-02-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:96291