Informacje ogólne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Od dnia 1 kwietnia 2020 r. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce przystąpiła do realizacji projektu EKO-TEAM. Podstawowym celem projektu EKO-TEAM jest zorganizowanie sieci ekodoradców, działających na terenie Metropolii Krakowskiej, których głównym zadaniem będzie aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji, służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.

Cel projektu EKO-TEAM wpisuje się w długofalową politykę, której realizacji podjęły się gminy członkowskie Stowarzyszenia, uznając w Uchwale nr 14/IV/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 29 sierpnia 2017 r., poprawę jakości powietrza, jako dziedzinę współpracy metropolitalnej, deklarując tym samym prowadzenie skoordynowanych działań w tym zakresie. Realizacja projektu EKO-TEAM powinna przyczynić się ponadto, do efektywnego wdrażania zapisów Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego.

Projekt pn. „EKO-TEAM” realizowanyod 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r., współfinansowany jest ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej jest wynikiem aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Ekodoradcy zatrudnieni w ramach projektu EKO-TEAM:

  • Pani Angelika Maziarz
  • Pani Karolina Łada

Kontakt:

  • Telefoniczny: pod numerem telefonu 12 287 40 03 wew. 25
  • E-mailowy: ekodoradca@igwa.pl
  • Osobisty: po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (pokój numer 16) w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.

poniedziałek: 8:00-16:00

wtorek-piątek: 7:00-15:00

Przystępując do realizacji projektu Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce zobowiązała się w okresie trwania projektu do zrealizowania następujących wskaźników rzeczowych:

  • wymiana źródeł ciepła [liczba sztuk] - 384
  • termomodernizacja [liczba obiektów] - 15
  • OZE [liczba instalacji] - 53

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-12
Data publikacji:2020-08-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3019