Plan miejscowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie dot. zmiany Studium z dnia 5.04.2022


 

2 obwieszczenia o wyłożeniu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu z dnia 19.05.2021


 

Obwieszczenia o przystąpieniu do zmian mpzp


 

Studium wyłożenie - załączniki

Studium (plik zip 57MB)


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP

Ogłoszenie


Obwieszczenie

17.04.2019

Obwieszczenie dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 16 kwietnia 2019

Obwieszczenie


OGŁOSZENIE

29.08.2018

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Igołomia - Wawrzeńczyce

Ogłoszenie


 

OGŁOSZENIE

29.08.2018

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce

Ogłoszenie


 

Ogłoszenia o wyłożeniu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 16 marca 2018

Ogłoszenie 1 

Ogłoszenie 2


 

 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Igołomia - Wawrzeńczyce

Ogłoszenie


 

Ogłoszenie z dnia 19.09.2017 o wyłożeniu zmiany mpzp do publicznego wglądu

Ogłoszenie8.02.2017

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Igołomia - Wawrzeńczyce


 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Igołomia - Wawrzeńczyce


 

rysunek planu: 

http://igwa.pl/portalmapowy.html

Tekst planu

Rysunek planu - legenda

zmiana tekstu planu w zakresie gospodarki ściekowejwniosek o wypis i wyrys z planu:

http://igwa.pl/sprawy/rolnictwo/wniosek_wypis_z_planu.pdf


wniosek o wydanie zaświadczenia z planu:

http://igwa.pl/sprawy/rolnictwo/wniosek_przeznaczenie_terenu_w_planie.pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:27960