Jubileusz 90 - lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Tropiszowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 sierpnia 2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Tropiszowie w niedzielę 29 lipca 2018r. świętowała Jubileusz 90-lecia działalności połączony z poświęceniem i przekazaniem do użytkowania   specjalnego samochodu pożarniczego marki Renault Trafic. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez Księdza Proboszcza Parafii Igołomia Jana Jurczaka. Ksiądz proboszcz w homilii podkreślił zaangażowanie strażaków na rzecz ludzi, którzy zostają dotknięci klęskami żywiołowymi czy poszkodowani podczas wypadków.  Dziękował druhom za współpracę z parafią szczególnie podczas uroczystości kościelnych. Po mszy św. ksiądz dokonał poświęcenia samochodu pożarniczego. Następnie konferansjer uroczystości, Pani Ewa Oraczewska powitała uczestników,  podkreśliła   charakter uroczystości  i podniosłość wydarzenia. Dowódca uroczystości komendant  Gminny OSP Konrad Szterleja wprowadził na uroczystość poczty sztandarowe, pododdziały strażaków i złożył meldunek zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie bryg. M. Bębenkowi.

             Historię Jednostki przedstawił Prezes OSP Tropiszów Stanisław Wilkosz, który przypomniał, m.in.  że  na początku działalności w 1928 roku siedzibą straży był folwark dworski, gdzie odbywały się zbiórki i spotkania  a na wyposażeniu była pompa ręczna i wóz z 600 litrową beczką. Na początku lat 30. wybudowano pierwszą drewnianą remizę. Dzisiaj mają piękny budynek Centrum Aktywności Społecznej wybudowane w 2013 r.  dzięki samorządowi gminy przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

             Decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Stanisława Nowaka został jednostce OSP Tropiszów przekazany lekki samochód pożarniczy Renault Trafic. Starszy brygadier Marek Bębenek Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP wręczył  decyzję  wraz z kluczykami  na ręce Prezesa OSP Tropiszów.

            Następnie  wręczono druhom z OSP Tropiszów Złote Medale za zasługi dla pożarnictwa przyznane przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, odznaczenia za wysługę lat oraz okolicznościowe statuetki najbardziej zasłużonym strażakom, sponsorom, osobom wspierającym rozwój Jednostki i instytucjom współpracującym.

            Radni Sejmiku Małopolskiego Łukasz Smółka i Wojciech Skucha przekazali jednostce OSP Tropiszów z okazji Jubileuszu Medal "Polonia Minor" przyznany przez Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę i Przewodniczącą Sejmiku Małopolskiego Urszulę Nowogórską.

            Okolicznościowy list gratulacyjny strażakom przesłał Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz.

             Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Łukasz Smółka, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skucha, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP starszy brygadier Marek Bębenek, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Mendak, W-ce Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Marek Piekara, Dowódca JRG-4 mł. bryg. Zygmunt Wencowski, Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach asp. sztab. Monika Głogowska.

            W uroczystościach udział wzięli gospodarz gminy Wójt Józef Rysak i Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot. Wójt dziękował strażakom za 90 lat służby na chwałę Bogu a ludziom na pożytek. Podkreślił, że wieś Tropiszów jest dobrym przykładem dla innych miejscowości jak w jednym budynku o nazwie Centrum Aktywności Społecznej mogą zgodnie współpracować strażacy, Koło Gospodyń Wiejskich i Szkoła Podstawowa. Z okazji Jubileuszu Wójt wręczył Prezesowi Stanisławowi Wilkoszowi okolicznościowy dyplom i upominek w postaci narzędzia ratowniczego "chuligan" służącego podczas akcji do cięcia, przebijania, podważania.

             Oprawę muzyczną wydarzenia prowadziła Gminna Orkiestra Dęta HEJNAŁ pod batutą kapelmistrza Tadeusza Poręby. Jubileusz zakończył się zabawą taneczną podczas, której wszyscy świetnie się bawili przy muzyce zespołu muzycznego Project Band.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-01
Data publikacji:2018-08-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2563