Dodatkowy oddział dla dzieci w przedszkolu w Igołomi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23 sierpnia 2018

Gmina  zrealizowała  w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi  projekt "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce".

W związku z przeprowadzoną reformą w oświacie  (likwidacja gimnazjum) samorząd gminy zdecydował aby zbędne  pomieszczenia przy budynku sali gimnastycznej,   przeznaczyć na dodatkowe miejsce  dla dzieci w przedszkolu. W ramach projektu dokonano: rozbudowy budynku sali sportowej o zaplecze przedszkola z rozbudową instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, wykonano kanalizację sanitarną oraz deszczowej. Wykonawcą robót budowlanych była firma SDR-BUD Sp. z o.o. z Krzywaczki za kwotę 297 970 zł.

            Całkowity koszt projektu wynosi 858 203 zł. w tym dofinansowanie ze środków unijnych 553 668 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01 Poddziałanie 10.1.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Dzięki środkom z budżetu gminy i pozyskanym z zewnątrz (unijnym) dzieci przedszkolne oprócz dodatkowej bazy edukacyjnej będą miały organizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe i zajęcia specjalistyczne. Zajęcia te będą organizowane w ramach realizacji podstawy programowej oraz poza nią. Zaplanowano dla przedszkolaków: zajęcia logopedyczne, zajęcia z dziećmi o zaburzonym rozwoju społeczno - emocjonalnym, zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia rozwijające sprawność manualną - terapia ręki, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, zajęcia taneczne, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia ceramiczne, warsztaty przyrodnicze "Mały ekolog". Aby osiągnąć zaplanowane cele i rezultaty zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych do zajęć i niezbędnego wyposażenia, montaż urządzeń edukacyjnych na plac zabaw, oraz doskonalić kompetencje kadry pedagogicznej przedszkola. Projekt realizowany jest w latach 2017 - 2019.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-23
Data publikacji:2018-08-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2413