Inwestycje w celu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24 sierpnia 2018

Wymiana kotłów centralnego ogrzewania ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

Po uzyskaniu dofinansowania unijnego w 2017 roku Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce zaczęła rozpoczęła realizowanie programu ograniczenia niskiej emisji w ramach ZIT                    (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) ze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska pn. "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce". Dofinansowanie unijne gmina otrzymała Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Projekt skierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, którzy ogrzewają swoje budynki nie ekologicznymi źródłami ciepła (piece węglowe), a mają poddane budynki procesowi  termomodernizacji oraz chcą wymienić swoje kotły na ekologiczne czyli  gazowe piece centralnego ogrzewania. Na podstawie przeprowadzonych audytów podpisano 43 umów na wymianę starych kotłów grzewczych na nowe ekologiczne opalane gazem w 2018 r.  W ramach tego programu w latach 2019/2020 planowana jest kolejna wymiana 60 kotłów grzewczych.   Średnia kwota dofinansowania dla mieszkańca wynosi 8000 zł. i  uzależniona jest od wykonanego audytu energetycznego.

Wymiana kotłów centralnego ogrzewania ramach PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji)

            W 2017 r. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce otrzymała dofinansowanie w kwocie 187 282 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę nie ekologicznych kotłów węglowych na nowe źródła ciepła. W ramach programu wymieniono 40 kotłów węglowych: 23 na piece gazowe, 17 kotłów na ekogroszek, które posiadają certyfikat ekoprojketu. Udział środków z budżetu gminy do programu wyniósł 95 615 zł. A zatem całkowita kwota dofinansowania wymiana kotłów wyniosła: 282 897 zł. 

            W 2018 roku również pozytywnie rozpatrzony został wniosek gminy i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 250 000 zł. z WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)  na wymianę  kotłów grzewczych na gazowe lub ekogroszek. Wymienione zostanie 50 starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne: 30 gazowych, 20 na ekogroszek. Gmina z budżetu przeznaczyła na ten cel 135 000 zł. A zatem całkowita kwota dofinansowania wynosi: 385 000 zł.

            Średnie dofinansowanie dla mieszkańca w ramach tego programu PHONE do  6 000 zł. do  9000 zł. i uzależnione jest od rodzaju montowanego kotła.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-24
Data publikacji:2018-08-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2660