„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 stycznia 2019

W dniu 17 stycznia 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami oraz sieciową pompownią ścieków PTK dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki, Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce, o długości:

  • kanalizacja sanitarna grawitacyjna  w zakresie średnic Ø400 – Ø200 mm,
    L = 2965,0 mb;
  • rurociągi tłoczne sieciowej pompowni ścieków PTK  D250 PE, L = 520,5 mb i D125, L520,5 mb, układane w jednym wykopie;
  • sięgacze (przyłącza) kanalizacyjne Ø150 mm, L = 462,0  mb.

Termin realizacji inwestycji wyznaczono do dnia 30 września 2019r.  

W wymaganym terminie składania ofert tj. do dnia 22 lutego 2018r. wpłynęły dwie oferty złożone przez: (1) Przedsiębiorstwo Robot Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. z Krakowa, (2)  Konsorcjum Firm: Majwer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider); Majwer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Partner)z  Krakowa. Pierwszy oferent zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto 10.796.940,00 zł, drugi oferent za cenę ryczałtową brutto 9.734.282,13 zł.

W dniu 8 marca 2018r. ogłoszono wynik postępowania przetargowego i do realizacji zamówienia wybrano Konsorcjum Firm: Majwer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider); Majwer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Partner) z  Krakowa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-04
Data publikacji:2019-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1778