Remont świetlicy wiejskiej w Odwiślu polegający na wykonaniu centralnego ogrzewania oraz instalacji gazu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18.01.2010 r został złożony przez Kółko Rolnicze w Odwiślu wniosek do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa o przyznanie pomocy oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczynią się do osiągnięcia celów tej osi dla zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w Odwiślu polegający na wykonaniu centralnego ogrzewania oraz instalacji gazu.
Głównym celem operacji było zakończenie gruntownego remontu świetlicy wiejskiej w Odwiślu poprzez wykonanie centralnego ogrzewania i gazu i udostępnienie tego najważniejszego obiektu użyteczności publicznej społeczności lokalnej dzięki czemu zachowane zostanie dziedzictwo kulturowe miejscowości. Świetlica w Odwiślu jest najważniejszym budynkiem wsi, centrum życia kulturalnego, społecznego, edukacyjnego i integrującego wszystkie grupy społeczne. Jest to budynek, który proponuje mieszkańcom wsi ofertę spędzania wolnego czasu. Wyboru Wykonawcy dokonano zgodnie z procedurami wynikającymi z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759). Na realizację zadania w dniu 01.10.2010r została podpisana umowa z Wykonawcą. Wartość zadania 35.208,45 zł (brutto). Roboty zostały wykonane terminowo i w zakresie zgodnym z umową i aneksem co pozwoliło na odbiór w dn. 15.11.2010r. w/w zakresu robót. Umowa przyznania pomocy nr 00329-6930-UM0640260/10 na w/w zadanie została podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Kółkiem Rolniczym w Odwiślu w dniu 19.08.2011r. w Krakowie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3996