Remont i modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na Centrum Kulturalno- Rozwojowe w Stręgoborzycach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 30.04.2010r Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach złożyło wniosek za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Korona Północnego Krakowa o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. dla zadania "Remont i modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na Centrum Kulturalno- Rozwojowe w Stręgoborzycach"
W ramach projektu zaplanowano wyremontować budynek byłej Szkoły w Stręgoborzycach z przeznaczeniem na Lokalne Centrum Kulturalno-Rozwojowe oraz świetlicę wiejską poprzez remont pomieszczeń wewnętrznych, wymianę inst. c.o. wraz z kotłem grzewczym oraz wymianę stolarki okiennej. Potrzeba realizacji powyższego projektu, wynikała nie tylko z chęci zagospodarowania niszczejącego budynku, ale jest podyktowana troską mieszkańców o sferę edukacyjną wsi. Celem projektu było zorganizowanie miejsca spotkań lokalnej społeczności, rozwijania własnych zainteresowań i siedziby lokalnych grup społecznych. Projekt wpisuje się w cel ogólny LGD "poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia", oraz przyczynia się do osiągnięcia celu 4 LGD - Rozwój oferty społeczno-kulturalnej poprzez przedsięwzięcie "oferta wolnego czsu - zdrowa i kulturalna". Ponadto wpisuje się w cele PROW poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, wpływ na ożywienie życia społecznego i skupienie go w przestrzennie atrakcyjnym punkcie danej miejscowości. Powstałe LCK-R poprawi warunki sprzyjające rozwojowi integracji społecznej, skupiającej się wokół budynku byłej szkoły, jest siedzibą lokalnych grup społecznych działających na terenie całe Gminy. 
Po długotrwałej ocenie wniosku w dniu 29.06.2011r. podpisano umowę o dofinansowanie pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. W ramach przetargu nieograniczonego w dniu 23.11.2011r. został wyłoniony Wykonawca na w/w zadanie - Firma Budowlana Marek Włodarz 31-003 Kraków ul. Podzamcze 20\16. Umowa została podpisana w dniu 01.12.2011- kwota zadania po przetargu 111.044,54 zł. Centrum Kultury i Promocji uzyskało dofinansowanie na w/w zadanie w wysokości 67.710,00zł. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4134