OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI 14 CZERWCA 2019 – 13 CZERWCA 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18 czerwca 2019

Kierując się wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie: określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obliczono stawki obowiązujące w terminie od 14 czerwca 2019 do 13 czerwca 2020:

Stawka za 1m³ dostarczonej wody                         4,87zł plus VAT

Stawka opłaty abonamentowej za wodę               3,70zł plus VAT/miesięcznie

Stawka za 1m³ odprowadzonych ścieków                        7,22zł plus VAT

Stawka opłaty abonamentowej  za ścieki              4,65zł plus VAT/ miesięcznie

Stawki te zatwierdzone zostały przez Wody Polskie.

            Mając na uwadze ochronę interesu mieszkańców, Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Uchwałą Nr VI/51/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce uchwaliła dopłatę do 1m³ dostarczonej wody w wysokości 0,32zł i 1,47zł do 1m³ odprowadzonych ścieków. W związku z wprowadzeniem dopłat ceny wynoszą:

Cena za 1m³ dostarczonej wody                            4,55zł plus VAT

Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków                5,75zł plus VAT

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-18
Data publikacji:2019-06-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1869