Remont "Domu Ludowego" w Koźlicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kółko Rolnicze a inaczej Koło Gospodyń Wiejskich w Koźlicy w dniu 12.08.2010 r. złożyło wniosek do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa o przyznanie z pomocy oś 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Działanie 413.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań "Osi 3", ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi dla zadania pod nazwą Remont dachu Świetlicy Wiejskiej w Koźlicy: docieplenie stropu płytami styropianowymi, wymiana rynien, rur spustowych, podokienników, wymian pokrycia dachowego, ułożenie przewodów uziemienia w rurach ochronnych. Cel zasadniczy tego działania to udostępnienie obiektu użyteczności publicznej społeczności lokalnej aby zachowywane było dziedzictwo kulturowe miejscowości. Świetlica w Koźlicy jest najważniejszym budynkiem wsi, centrum życia kulturalnego, społecznego, edukacyjnego i integrującego wszystkie grupy społeczne. Jest to budynek, w którym są i będą proponowane mieszkańcom wsi oferty spędzania wolnego czasu. Umowę przyznania pomocy na w/w zadanie została podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Kółkiem Rolniczym w Koźlicy w dniu 21.02.2013 r. w Krakowie. Wykonawcę zadania wybrano zgodnie z procedurami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych. Na realizację zadania w dniu 2.07.2012 r. został podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 36 061,58 zł. (brutto). Z budżetu gminy KGW otrzymało pożyczkę, która w części została umorzona. Roboty zostały wykonane terminowo w zakresie zgodnym z umową a ich odbiór nastąpił w dniu 10.09.2012 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3827