Strażacy OSP Wawrzeńczyce "na medal" - 2007 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przybywają na każde wezwanie, na miejscu pożaru lub wypadku są zawsze pierwsi by szybko i sprawnie spieszyć z pomocą poszkodowanym. Często aktywnie uczestniczą w różnych gminnych wydarzeniach, służąc nie tylko swymi umiejętnościami ale również coraz lepszym sprzętem.

Z tych też względów zasługują "na medal". Trudno nie doceniać wartości ich trudnej i niebezpiecznej pracy. Teraz prezentuje się jednostka OSP Wawrzeńczyce. 

Zarząd OSP w Wawrzeńczycach: 
Prezes: Artur Kasprzyk, V-ce Prezes Mirosław Adamski, naczelnik Grzegorz Gawlikowski, naczelnik Mariusz Latała, gospodarz Witold Migas, sekretarz Tomasz Adamski, kronikarz Maciej Niewitała, członek Ryszard Leśniewski. 
Komisja Rewizyjna: Zygmunt Sonik, Adam Kamiński, Eugeniusz Mietła, Bogusław Łuczywo. 

Historia: dokładna data powstania jednostki nie jest znana. Chociaż na drzewcu sztandaru wygrawerowano rok 1918, to jednak nadal poszukuje się informacji na temat początków straży pożarnej w Wawrzeńczycach. Jednostka posiada ceną pamiątkę z przeszłości, jaką jest sztandar z 1926 r., który ufundował w przeszłości prezes Straży Ogniowej Jan Łatała. Sztandar ten podczas okupacji hitlerowskiej był przechowywany w piecu chlebowym u druha Piotra Dworaka, u niego stały również konie, które na dźwięk syren tupały, nie mogąc doczekać się wyjazdu strażaków. 
Działalność: obecnie (2007r.) jednostka zrzesza 44 członków czynnych i 12 honorowych. W 2006 r. jednostka uczestniczyła w 37 akacjach ratowniczo-gaśniczych, w tym było 7 pożarów, 30 miejscowych zagrożeń, głownie wypadki drogowe. Jednostka ma na wyposażeniu trzy samochody gaśnicze: Jelcz GCBA 6/32 - gaśniczy, Ford List - ratowniczo-gaśniczy i żuk GLM 6/32 - gaśniczy. Od 1995 r. jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i skategoryzowana jako SOT II (Jednostka Obrony Terytorialnej II). Druhowie przeszkleni w zakresie obsługi sprzętu pożarniczego, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, operatorów hydraulicznego sprzętu ratowniczego. Najnowszym samochodem jest Ford Lekki Samochód Ratownictwa Technicznego LSRt. W wyposażeniu OSP jest: zestaw Holmatro do cięcia, ratowniczy PSP R1 z tlenoterapią, deska ortopedyczna, agregat prądotwórczy, piła do cięcia betonu i stali oraz piła do drzewa. Ponadto jednostka posiada jeszcze wielo drobnego, nowoczesnego sprzętu. Od kilku lat jednostka jest w ścisłej czołówce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Remiza została odremontowana i rozbudowana, może być wynajmowana na organizację imprez okolicznościowych. 

Czy Jednostki OSP mają problemy? 
Odpowiedź padła twierdząca podczas posiedzenia Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dniu 5.03.2007 r. W jego trakcie podsumowano zebrania sprawozdawcze jednostek OSP, które odbyły się w styczniu i lutym 2007 r. W niektórych zebraniach uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie tj. dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 4 mł. bryg. Janusz Chawiński, z-ca dowódcy JRG-4 st. kpt Wiesław Nosek, Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach insp. Mariusz Marchut, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Proszowicach Oddział Wawrzeńczyce Władysław Kusiński, przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy Józef Rysak, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot, radni, sołtysi oraz członkowie Zarządu Gminnego OSP. 
W ostatnich latach niektóre jednostki OSP pozyskały nowe i lekkie samochody bojowe, które zostały oddane do karosażu, z przystosowaniem do zamontowania zestawu ratownictwa drogowego "Holmatro". Odpowiada to potrzebom wynikających z bieżącej działalności jednostek, gdyż według statystyk w ostatnich dwóch latach ilość wypadków drogowych, głównie na drodze krajowej nr 79 zwiększyła się kilkakrotnie. Duży wpływ na taką sytuację ma przeprowadzona przez GDDKiA modernizacja drogi krajowej Kraków-Sandomierz oraz zwiększony transport towarów samochodami ciężarowym TIR. 
Kolejne problemy strażaków to m.in. potrzeba przeprowadzenia remontów budynków remiz strażackich w czym problemy wynikają z braku środków finansowych. Zarządy niektórych jednostek OSP zwróciły się do władz samorządowych o zabezpieczenie środków w budżetach gmin na te cele. Podczas zebrań omawiano sprawy związane z badaniami lekarskimi czynnych członków OSP, które mogą wykonywać tylko lekarze medycyny pracy. Poruszano kwestię ubezpieczeń członków OSP od ryzyka podczas prowadzonych akcji ratowniczych. Zwrócono uwagę na obowiązek kategoryzacji OSP zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP. 
Podsumowując sprawozdania OSP z terenu gminy, należy zauważyć, że zaistniała konieczność zwrócenia większej uwagi władz samorządowych na aktualne uwarunkowania służby strażaków ochotników. Niejednokrotnie z narażeniem własnego zdrowia i życia ratują innych nie otrzymując należytego wsparcia ze strony organów administracji rządowej szczebla powiatowego czy wojewódzkiego a wymagania wobec ochotników z każdym rokiem są coraz większe. 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4081