Czy będzie modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce?

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10 sierpnia 2020

Wybudowane latach 70. ubiegłego wieku  wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły na obszarze gminy Igołomia-Wawrzeńczyce od dawna  nie spełniają norm technicznych.

Przy wysokich stanach wody i wystąpieniu Wisły z koryta niejednokrotnie prowadzone były akcje przeciwpowodziowe polegające  na zabezpieczeniu workami z piaskiem  licznych przecieków, przesiąków  aby nie doszło do przerwania wałów.

             Czynione kilka lat starania, składane wnioski, pisma przez gminę do urzędów i instytucji (Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa, Małopolskiego Zarządu Melioracji Wodnych, Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie),   wizyty przedstawicieli gminy w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, delegacja gminy u Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, spotkania z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, podejmowane apele przez Radę Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  w sprawie pilnej potrzeby  modernizacji   wałów przyniosły pierwsze efekty.

            W maju 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę z wykonawcą  na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla  zadania „Rozbudowa wału p.powodziowego rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do przepompowni P1, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce (14,52 km)” tj. w km 103+000 – 117+200.

            Dokumentacja projektowa kosztorysowa ma obejmować m. innymi: podwyższenie względnie poszerzenie korony wału z dogęszczeniem, uszczelnienie korpusu wału i podłoża, przebudowę przejazdów wałowych, przebudowę przepustów wałowych, budowa dróg eksploatacyjnych, budowa stanowisk pompowych.

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum Firm:

LIDER: InfraBim Tomasz Rajpold Sp. z o.o. z Krakowa

PARTNER: Adeko Sp. z o.o. z Krakowa

PARTNER: Ośrodek Usług Inżynierskich STAAND Sp. z o.o.

Koszt realizacji zadania: 1 342 914,00 zł.

Termin wykonania dokumentacji: 30.11.2021 r.

            Mamy nadzieję, że po wykonaniu dokumentacji projektowej w następnych latach nastąpi realizacja zadania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-10
Data publikacji:2020-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:916