Dzienny Klub Seniora w Koźlicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 listopada 2020

Po pozytywnej ocenie  wniosku, który gmina złożyła  do konkursu Wieloletniego Programu Senior+    Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazała dotację w wysokości 149 999,83 zł. na utworzenie i doposażenie Dziennego Domu Seniora w Świetlicy Wiejskiej w Koźlicy.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pod nazwą „Prace modernizacyjne i adaptacyjne na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy” prace realizował   Zakład Remontowo-Budowlany z Bochni za kwotę 175 113,46 zł. Prace zostały zakończone i odebrane w listopadzie 2020 r.

Dodatkowo zakupiony został niezbędny sprzęt na  wyposażenie pomieszczeń Klubu  w tj.  meble, sprzęt multimedialny i komputerowy,  sprzęt do  rehabilitacji i AGD  za kwotę: 49 236,76 zł.

Uczestnikami klubu będzie 15 seniorów nieaktywnych zawodowo  w wieku 60+ zamieszkujące na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. Celem placówki będzie aktywowanie środowiska seniorów, rozwijanie zainteresowań i talentów uczestników, zaspakajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych uczestników. Proponowane formy aktywności to profilaktyka zdrowotna, gimnastyka rekreacyjna, zajęcia plastyczne, biblioteka seniora, klub ogrodnika, warsztaty kulinarne, klub prasowy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-30
Data publikacji:2020-11-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1534