Podsumowanie wymiany źródeł ciepła w 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 "Regionalna polityka energetyczna", Działanie 4.4 "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 stycznia 2021

W ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – etap II”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na który zgodnie z umową przyznano dofinansowanie w wysokości 326 535,52 zł w roku 2020 planowano do wymiany 19 kotłów.

W związku powstałymi w projekcie oszczędnościami udało się wygospodarować oszczędności, co pozwoliło na wymianę 3 dodatkowych kotłów. Całkowita wartość projektu 331 906,50 zł.

Projekt zakłada wymianę nieekologicznych węglowych pieców c.o. w indywidualnych gospodarstwach domowych i zastąpienie ich piecami gazowymi w latach 2019-2020, a wsparcie uwarunkowane jest wykonaniem w budynku inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię, czyli przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-07
Data publikacji:2021-01-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:582