WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE OSP DOBRANOWICE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 marca 2021

W dniu 13.03.2021r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobranowicach połączone z wyborami Zarządu OSP,  Komisji Rewizyjnej OSP, a także delegatów na Zjazd Gminny i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Igołomi-Wawrzeńczycach.

Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2020 przedstawił Prezes Andrzej Micuda. Sprawozdanie finansowe i projekt planu finansowego na rok 2021 przedstawił Skarbnik Łukasz Jasonek. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał jej Przewodniczący Józef Kopeć.

Podczas zebrania poruszono m.in. sprawy sytuacji epidemiologicznej (pandemii), sytuacji finansowej OSP, pozyskania kolejnego wyposażenia ratowniczego. Dokonano również ogólnego podsumowania działalności OSP w ostatnich 5-ciu latach mijającej kadencji.

Skład Zarządu OSP Dobranowice (wybrany na najbliższą 5-letnią kadencję):

Prezes – Andrzej Micuda

Naczelnik – Wojciech Guzik

Wiceprezes – Bogusław Szterleja

Z-ca Naczelnika – Rafał Sonik  

Sekretarz – Paweł Łukasik

Skarbnik – Łukasz Jasonek

Gospodarz – Paweł Jasonek

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Jozef Kopeć

W-ce Przewodniczący – Stanisław Nowak

Sekretarz – Mirosław Libura

Przedstawiciele OSP Dobranowice do Zarządu Oddziału Gminnego:

Andrzej Micuda

Wojciech Guzik

Stan organizacyjny OSP Dobranowice:

Członkowie zwyczajni (czynni) 38 w tym Kobieca Drużyna Pożarnicza 9

MDP Chłopców 5

W roku 2020 druhowie OSP uczestniczyli w 6 akcjach ratowniczych (w tym 2 pożary, 4 miejscowe zagrożenia). Druhowie utrzymywali porządek w obiekcie garażowym i wokół remizy, na bieżąco dbali o sprawność techniczną i użytkową samochodów i sprzętu ratowniczo – gaśniczego, byli zaangażowani w pomoc rodzinie, która ucierpiała wskutek wybuchu gazu w m. Żydów.

Nowy sprzęt jaki pojawił się na stanie wyposażenia Jednostki w roku 2020 to piła spalinowa na wysięgniku, ubranie ochronne (kombinezon) przeciw owadom i łom.

Plan działalności OSP na najbliższy rok to m.in. uzupełnienie szkoleń (podstawowego, pierwszej pomocy, konserwatorów sprzętu), uzupełnienie umundurowania wyjściowego, remont małej sali w budynku OSP, malowanie klatki schodowej, dokończenie remontu elewacji, udział w zabezpieczeniu uroczystości kościelnych, dalsza współpraca z Urzędem Gminy i KGW.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-13
Data publikacji:2021-03-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1028