WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE OSP IGOŁOMIA-ZOFIPOLE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 marca 2021

W dniu 20.03.2021r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej Igołomia-Zofipole połączone z wyborami Zarządu OSP,  Komisji Rewizyjnej OSP, a także delegatów na Zjazd Gminny i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Igołomi-Wawrzeńczycach.

Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2020 przedstawił Naczelnik Paweł Adamus. Sprawozdanie finansowe i projekt planu finansowego na rok 2021 przedstawił Z-ca Naczelnika Mariusz Jazgar. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał jej Przewodniczący Szymon Kura.

Podczas zebrania poruszono m.in. sprawy sytuacji finansowej OSP na którą przekłada się sytuacja epidemiologiczna (pandemia), umorzenia opłat za wynajem sali, udział druhów w działaniach ratowniczo–gaśniczych, zakupu sprzętu i wyposażenia dla Jednostki. Dokonano również ogólnego podsumowania działalności OSP w ostatnich 5-ciu latach mijającej kadencji.

Skład Zarządu OSP Igołomia-Zofipole (wybrany na najbliższą 5-letnią kadencję):

Prezes – Maciej Strzelecki

W-ce Prezes / Naczelnik – Mariusz Jazgar

Wiceprezes – Paweł Adamus

Z-ca Naczelnika – Kamil Wójcik

Sekretarz – Adrian Adamus

Skarbnik – Piotr Strączek

Gospodarz – Henryk Bulanda

Kronikarz – Konrad Szymacha

Członek Zarządu – Mariusz Tkaczyk

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Szymon Kura

W-ce Przewodniczący – Dawid Tkaczyk

Sekretarz – Kamil Adamus

Przedstawiciele OSP Igołomia-Zofipole do Zarządu Oddziału Gminnego:

Henryk Bulanda

Paweł Adamus

Stan organizacyjny OSP Igołomia-Zofipole:

Członkowie zwyczajni (czynni) 31

Członkowie honorowi 2

Członkowie wspierający 2

W roku 2020 druhowie OSP uczestniczyli w 35 akcjach ratowniczych. Jednostka 11  razy brała udział w gaszeniu pożarów, 24 razy wyjeżdżali do likwidacji miejscowych zagrożeń, (w tym 18 wypadków i kolizji drogowych). Było także 16 tzw. wyjazdów gospodarczych na zlecenie U.G. i KM PSP. Stan wyszkolenia druhów należy ocenić jako bardzo dobry.

Nowy sprzęt jaki pojawił się na stanie wyposażenia Jednostki w roku 2020 to 2 prądownice wodne, zestaw do ratownictwa wodnego, 3 hydronetki plecakowe, 10 par rękawic strażackich, rozdzielacz kulowy, 4 mikrofonogłośniki do radiostacji, zasysacz liniowy, nakładka pianowa do prądownicy, 4 bosaki, sito kominowe, zestaw kominiarski, 2 kurtyny wodne, przedłużacz bębnowy. Strażacy zamontowali pojemnik na nakrętki, regały i półki do przechowywania sprzętu w garażu, pozyskano pralkę i przygotowano miejsce pralni ubrań bojowych.

Strażacy zorganizowali zbiórkę środków ochrony indywidualnej, żywności, środków czystości i dezynfekujących, które przekazano do Stacji Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach i do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Plan działalności OSP na najbliższy rok to m.in. przyjęcie nowych członków zarówno zwyczajnych jak i MDP, prace społeczne, porządkowe przy obiekcie i terenie przyległym, dalsze wyposażenie jednostki w sprzęt min. rozszerzenie wyposażenia armatury wodno – pianowej, zakup umundurowania, udział w zabezpieczeniu uroczystości kościelnych, dalsza współpraca z Urzędem Gminy, KGW, KS WIARUSY.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-20
Data publikacji:2021-03-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:743