DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 sierpnia 2021

„Remont drogi gminnej nr 600001K Dobranowice przez Wieś odcinek w km 0+000-1+064 w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce”

Dofinansowanie: 230.897,00 zł

Całkowita wartość: 390.433,44 zł

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce w ramach naboru na 2021 rok (Nabór nr 4) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaładofinansowanie na realizacje zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 600001K Dobranowice przez Wieś odcinek w km 0+000-1+064 w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce” w wysokości:508.361,00zł co stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych realizacji całości zadania (kwota szacowana z kosztorysu inwestorskiego). W dniu 09.07.2021r. Wójt Gminy oraz Skarbnik podpisali z Wojewodą Małopolskim umowę nr WR-VI.807.5.102.2021.WL na dofinansowanie powyższego zadania.Po przeprowadzeniu procedury wyboruWykonawcy zadania,całkowita wartość zmniejszyła się - Gmina podpisała umowę realizacji zadania z Firmą PRIMA-KOP z Niegardowa o łącznej  wartości 390.433,44zł, wnioskowana kwota dofinansowania 230.897,00zł co stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych.  Wykonawca zgodnie z umowa ma zrealizować przedmiotowe zadanie do dnia 08.09.2021r.

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce w lipcu wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o sporządzenie aneksu do umowy i dostosowanie kwoty dofinansowania do wartości umowy z Wykonawcą.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zdjęcie grupowe podpisanie umowy

    Zdjęcie grupowe podpisanie umowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-08-30
Data publikacji:2021-08-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1070