Wyniki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Szkolenie obsługi czujników bezprzewodowych Pasco”

21 sierpnia 2020

Zamawiający (Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce 57 w imieniu którego działa Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie „Zapytania ofertowego” pn. „Szkolenie obsługi czujników bezprzewodowych Pasco”

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Szkolenie obsługi czujników bezprzewodowych Pasco”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Zakup i dostawa mebli dla GCE w Wawrzeńczycach” Nr sprawy: GCE.W-ce.271.3.2020

19 sierpnia 2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi”

24 lipca 2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, czujników pomiarowych z oprogramowaniem, mebli dla GCE w Wawrzeńczycach”

24 lipca 2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Wyposażenie pomieszczeń Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy w meble, sprzęt multimedialny, pomoce do rehabilitacji, sprzęt AGD”

23 lipca 2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Modernizacja 6 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”, znak sprawy: GK.271.6.2020

2 lipca 2020

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zwana dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Modernizacja 6 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych” – wybrano ofertę złożoną przez:

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Modernizacja 6 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”, znak sprawy: GK.271.6.2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”

19 czerwca 2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Prace modernizacyjne i adaptacyjne na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy”

29 maja 2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

15 maja 2020

Postępowanie przetargowe pn.

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wynik przetargu na sprzedaż samochodów pożarniczych.

30 kwietnia 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:25763