Wyniki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

24 maja 2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

17 maja 2019

Znak sprawy: GK.271.1.2019                                                               

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn:  „Rewitalizacja wsi Dobranowice – etap II” – wybrano:

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

30 kwietnia 2019

Zamawiający (Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska Społeczny Komitet przy Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach z siedzibą w Wawrzeńczycach nr 385, 32-125 Wawrzeńczyce) zawiadamia, że do realizacji zadania pn. „Budowa obiektów małej architektury: siłowni terenowej z dwoma pylonami czterostanowiskowymi i zestawem sprawnościowym Apollo” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. Rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze działania LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w procedurze „Zapytania ofertowego” Nr SK.WAW.1.2019 wybrano ofertę najkorzystniejszą  spośród złożonych ofert:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

30 kwietnia 2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

23 kwietnia 2019

Zamawiający (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tropiszów, Tropiszów nr 212, 32-126 Igołomia) zawiadamia,  że do realizacji zadania pn. „Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tropiszów” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. Rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze działania LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w procedurze „zapytania ofertowego” Nr 1.2019 wybrano ofertę najkorzystniejszą  spośród wszystkich złożonych ofert:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

19 kwietnia 2019

Znak: GK.271.2.2019                                                               
Wawrzeńczyce, dnia 19.04.2019r.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

18 kwietnia 2019

Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna w  Żydowie  zawiadamia,  że  zgodnie z zapisami:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

3 grudnia 2018

Znak sprawy: GK.271.8.2018                                                                                   
Wawrzeńczyce, 03.12.2018 r.

Czytaj więcej o: Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”

5 listopada 2018

Znak: GCEIg.271.15.2018                                                             
Igołomia, dnia 05.11.2018r.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi”

25 września 2018

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp”  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi” – wybrano:

Czytaj więcej o: Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:25769