Zestawienie modernizacji, remontów dróg gminnych i powiatowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19 września 2015

Zestawienie modernizacji, remontów dróg gminnych i powiatowych (z udziałem środków gminy) w latach 2007- 2010

Rok Modernizacja/remonty dróg gminnych ogółem (mb) w tym o nawierzchni asfaltowej (mb) w tym o nawierzchni żużlowej (mb) Drogi powiatowe – nowe nakładki asfaltowe (mb) Wydatki z budżetu gminy z działu „transport” (zł.)
2007 3 780 ---- 3 780 ---- 678 819
2008 13 500 5 500 (utrwalanych 2x emulsją asfaltową) 8 0000 1 000 1 988 883
2009 11 500 8 500 (w tym 5000 utrwalanych 2x emulsją asfaltową) 3 000 930 1 872 131
2010 15 550 11 990 (w tym 2 070 utrwalanych 2x emulsja asfaltową) 3 560 963 4 101 987
Razem 44 330 25 990 (z tego 12 570 utrwalanych 2 x emulsja) 18 340 2 893 8 641 820

Podsumowanie realizacji zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg w latach 2007 - 2010 
1. Na bieżące utrzymanie dróg, modernizacje, remonty wydatkowano z budżetu gminy z działu transport kwotę: 8 200 000 zł. 
2. Zmodernizowano drogi gminne o łącznej długości: 44,33 km z tego: 
- o nawierzchni asfaltowej: 13,32 km
- o nawierzchni utrwalanej podwójnie emulsją asfaltową: 12,57 km
- drogi o nawierzchni żużlowej: 18,34 km
3. Nowe nakładki asfaltowe na drogach powiatowych (współfinansowanie gminy): 3,00 km 
4. Budowa chodników przy drodze krajowej nr 79 na długości: 5,30 km

Modernizacja dróg i budowa chodników w 2010r. 
Na utrzymanie, remonty dróg gminnych, budowę chodników przy drodze krajowej nr 79 i dofinansowanie remontu drogi powiatowej wydatkowano rekordową w tym roku kwotę: 4 101 987 zł. Znaczny w tym udział środków pozyskanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 1 570 000 zł. 

Najważniejsze zadania w 2010 r.: 
1. Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 w Wawrzeńczycach "Kolonia" na długości 2 300 mb, koszt: 818 784 zł. 
2. Remont drogi powiatowej (Żydów - Wygnanów nowa nakładka asfaltowa) o długości 963 mb. Całkowity koszt: 220 000 zł. w tym 50 000 zł. udział gminy

3. Remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi: 
- droga w Złotnikach "Góra Złotnicka" - droga Igołomia "Raciborek", długość 1 700 mb, 151 809 zł, podwójne utrwalenie emulsją asfaltową
- droga w Dobranowicach w kierunku zachodnim za "Górą Świstak", dług. 1 350 mb, 127 192 zł. nawierzchnia żużlowa
- droga w Dobranowicach (dz. nr 544 i 545/2), długość 280 mb, 40 287 zł., nawierzchnia asfaltowa 
- droga w Żydowie od zbiornika w kierunku Glewa, długość 1 200 mb, 136 750 zł., nawierzchnia asfaltowa 
- droga w Wawrzeńczycach cmentarna - kościół, długość 600 mb, 97 370 zł., nawierzchnia asfaltowa 
- droga w Igołomi (dz. nr 1133) długość 220 mb, 41 414 zł., nawierzchnia asfaltowa 
- droga w Stręgoborzycach "obok remizy", długość 340 mb, 47 399zł., nawierzchnia asfaltowa 
- droga w Stręgoborzycach "przez wieś", długość 600 mb, 89 038 zł, nawierzchnia asfaltowa
- droga w Złotnikach "koło remizy OSP pod p. Trelę", długość 560 mb, 109 861 zł., nawierzchnia asfaltowa 
- droga w Igołomi "Luborzyczka" od kapliczki w kier. zach. do drogi powiatowej, długość 900 mb, 159 937 zł, nawierzchnia asfaltowa 
- droga w Tropiszowie "Zakopane"- pod p. Grytę, długość 1000 mb, 200 202,00 zł nawierzchnia asfaltowa 
- droga w Pobiedniku Małym "pod las" długość 1210 mb, 168 324 zł nawierzchnia asfaltowa 
- droga w Igołomi "koło POLANU" (skarpa), długość 50 mb, 56 321 zł nawierzchnia asfaltowa 
- droga w Tropiszowie "Gać", długość 470 mb, 90 972zł., nawierzchnia asfaltowa 
- droga w Stręgoborzycach "pod p. Niemca", długość 1 350 mb, 181 285zł., nawierzchnia asfaltowa
- droga w Odwiślu "od p. Kluczyńskiego w kier. północnym", długość 700 mb, 82 570 zł., nawierzchnia żużlowa. 

4. Remonty dróg w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego - drogi dojazdowe do pól: 
- droga w Wawrzeńczycach "Pasternik" (dz. nr 2542/2), długość 460 mb, 33 215 zł., nawierzchnia żużlowa
- droga w Odwiślu "za P. Sonikiem w kierunku wału wiślanego" długość 400mb, 30 622 zł., nawierzchnia żużlowa

5. Remont drogi polnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego): 
- droga w Stręgoborzycach "Wygnanów Lelitka", długość 500 mb, 46 664 zł., nawierzchnia żużlowa

6. Remont drogi w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego tzw. "Nawarówki": 
- droga gminna K600005 Igołomia - Koźlica, długość 2 190 mb, szerokość 5 m, 441 137 zł.,nawierzchnia asfaltowa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-19
Data publikacji:2015-09-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4503