Gmina sprzedaje działkiPrezent na Święta Bożego Narodzenia dla OSP Tropiszów
Podczas uroczystego otwarcia remizy OSP w Tropiszowie 15 września 2013 r. Poseł Ireneusz Raś (honorowy członek OSP Tropiszów) deklarował dozbrojenie jednostki w samochód gaśniczy.
Czytaj dalej...


Spotkanie opłatkowe
W Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach miało miejsce w piątek 20-go grudnia bardzo uroczyste spotkanie opłatkowe. Przybyłych gości powitali, wójt Józef Rysak wraz z przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Nawrotem.
Czytaj dalej...


BUDŻET GMINY NA 2014 UCHWALONY PRZEZ RADĘ GMINY JEDNOGŁOŚNIE!
Od 1 stycznia 2014 r. mają zastosowanie art. 243 i art. 244 ustawy o finansach publicznych, które związane są z tzw. nowym indywidualnym wskaźnikiem obsługi zadłużenia - wyliczanym indywidualnie dla każdej gminy.
Czytaj dalej...


Spotkanie wigilijne w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobranowicach
W dniu 19 grudnia tj. w czwartek w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobranowicach miało miejsce spotkanie wigilijne uczniów, przedstawicieli Stowarzyszenia Nasze szkoła-Nasze dzieci, Urzędu Gminy, grona pedagogicznego i pracowników szkoły.
Czytaj dalej...


Świąteczne spotkanie Gminnego Zarządu OSP
W czwartek 19.12.2013 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy spotkali się wszyscy członkowie Zarządu Gminnego OSP na swoim kolejnym roboczym spotkaniu, w celu podsumowania działań prowadzonych przez jednostki OSP w 2013r.
Czytaj dalej...


Spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu Gminy
Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia 18 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.
Czytaj dalej...


Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Poszerzenie granic eksploatacji złoża piasków i żwirów "Wawrzeńczyce – Kępa"
Czytaj dalej...


Spotkanie opłatkowe dla seniorów w Złotnikach
Koło Gospodyń Wiejskich ze Złotnik, po raz kolejny zorganizowało spotkanie świąteczne dla seniorów mieszkających w Złotnikach. Zaproszonych zostało ponad 50 seniorów.
Czytaj dalej...


DELEGACJA Z TURCJI
W dniu 16 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli przedszkola, gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z przedstawicielami podobnych jednostek działających w Turcji.
Czytaj dalej...


Wigilia Seniora w Wawrzeńczycach
Dnia 14 grudnia 2013 roku odbyła się Wigilia Seniora organizowana przez Stowarzyszenie "Odnowa Wsi Wawrzeńczyce" już po raz trzeci w czasie jego działalności.
Czytaj dalej...


Kiermasz Świąteczny w Centrum Kultury i Promocji
15.12. 2013 r w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach zapachniało świętami. Kiermasz organizowany przez pracowników odbywa się po raz kolejny. To dobry czas, aby na chwilę zatrzymać się, pomyśleć nad tajemnicą Bożego Narodzenia, w gronie rodzinnym spędzić ten przedświąteczny czas, który pełen atrakcji gwarantuje CKiP.
Czytaj dalej...


5-ta rocznicą powstania Koła LOK
W dniu 13 grudnia 2013r odbyło się spotkanie opłatkowe połączone z 5-tą rocznicą powstania Koła LOK w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...


9.12.2013
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 20.12.2013r. (tj. piątek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce Nr 160 odbędzie się XXXIII/2013 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


X - ta Jubileuszowa Pielgrzymka do Hebdowa
Już po raz dziesiąty 8 grudnia 2013 r. na zaproszenie proboszcza parafii w Hebdowie i gminy Nowe Brzesko strażacy pielgrzymowali do Matki Boskiej Hebdowskiej.
Czytaj dalej...


Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa do korzystania z bezpłatnego doradztwa prawnego i księgowego. Doradztwo w głównej mierze skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych lub do osób, które zamierzają założyć organizacje pozarządową i nie wiedzą jak to zrobić.

Czytaj dalej...


Sprawozdanie z XXXII sesji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Sesja miała wyjątkowy przebieg, gdyż po raz pierwszy w obradach Rady udział wzięli nasi Milusińscy – przedszkolaki 5-latki z Przedszkola Samorządowego w Wawrzeńczycach.
Czytaj dalej...


Z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Wojciechem Kozakiem o pieniądzach unijnych
Z inicjatywy Zarządu Gminnego PSL oraz Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w dniu 29 listopada 2013 r. w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach odbyło się zebranie, którego zasadniczym tematem było: środki z budżetu Unii Europejskiej w programowaniu 2014 - 2020.
Czytaj dalej...


Strefy okazały się trafionym pomysłem
INWESTYCJE. Dobranowice, Koźlica, Pobiednik Mały, Rudno Górne, Tropiszów i Złotniki - to kolejne miejscowości w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, gdzie do końca października powstały strefy rekreacyjno-sportowe.
Czytaj dalej...


Kompleks sportowy przy szkole w Wawrzeńczycach
Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Wawrzeńczycach to największe oczekiwanie uczniów i nauczycieli z Wawrzeńczyc po oddaniu do użytku we wrześniu 2007r. sali gimnastycznej o wymiarach 15 x 30 metrów.
Czytaj dalej...


ZAPRASZAMY
Wszystkie kobiety na spotkanie w ramach projektu "Z profilaktyką na TY!"
program profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkanek powiatu krakowskiego.

Czytaj dalej...


Bezpłatne badanie wzroku
(dla osób powyżej 16 roku życia)

Igołomia

Wawrzeńczyce


Odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Czytaj dalej...


150. rocznica wybuchu powstania styczniowego.
Rok 2013 to obchody 150. rocznicy powstania w całej Polsce. W Małopolsce miejsc związanych z powstaniem jest chyba najwięcej, dlatego też Urząd Marszałkowski we współpracy z gminy podjął działania mające na celu upowszechniania pozytywnej roli tego zrywu powstańczego.
Czytaj dalej...


OSZUSTWO "NA WNUCZKA"
W piątek w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach miała miejsce debata społeczna zorganizowana przez Komisariat Policji w Słomnikach na temat bezpieczeństwa osób starszych. W debacie wziął także udział brygadier Janusz Chawiński z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Czytaj dalej...


Wolontariat
W dniu 20 października 2013r. została zgłoszona przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska w Krakowie kandydatura Pana Konrada Szymacha do konkursu Barwy Wolontariatu Małopolski 2013 pod patronatem Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.
Czytaj dalej...


21.11.2013
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 28.11.2013r. (tj. czwartek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce Nr 160 odbędzie się XXXII/2013 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


Ewakuacja Urzędu Gminy i Przedszkola
W poniedziałek rano (18.11.2013), ok. 10.00 rano Wójt Gminy ogłosił ewakuację całego budynku z powodu pożaru zauważonego w pomieszczeniach piwnicznych, w urzędzie gminy.
Czytaj dalej...


Ludowcy na "Zaduszkach Witosowych" w Wierzchosławicach
Każdego roku działacze ludowi z całego kraju spotykają się w Wierzchosławicach w rodzinnej wsi przywódcy chłopów i trzykrotnego premiera II Rzeczypospolitej Polskiej Wincentego Witosa.
Czytaj dalej...


INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE W OKRESIE ZIMOWYM 2013/2014

Czytaj dalej...


Pamięć nie umiera nigdy- wspomnienie o Juliuszu Mikołajczyku

Czytaj dalej...


Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat (ur.1963-1944) na bezpłatne badania mammograficzne.

Czytaj dalej...


dawno, dawno temu...
Dawno, dawno temu, AD 1393 w miesiącu listopadzie dnia 13, do podkrakowskiej wsi raczyć przywędrowała Jej Królewska Wysokość Jadwiga, diva andegaweńskiego pochodzenia.
Czytaj dalej...


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Czytaj dalej...


Rzuć Palenie Razem z Nami

Czytaj dalej...


95 rocznica odzyskania niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości - polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję.
Czytaj dalej...


Sprawozdanie z XXXI sesji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Zasadniczym tematem posiedzenia była współpraca z powiatem krakowskim. W imieniu Starosty udział w posiedzeniu wziął Pan Adam Wójcik Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego. Pan Adam Wójcik zwrócił uwagę na bardzo dobrą współpracę gminy z powiatem.
Czytaj dalej...


Uwaga
Zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych w miesiącu listopadzie w sołectwach: Koźlica, Złotniki, Zofipole
Czytaj dalej...


Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
W dniu 22 października 2013 r. w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce miało miejsce ważne wydarzenie, odbyła się uroczystość wręczenia "Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznanych Jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisława Komorowskiego.
Czytaj dalej...


22.10.2013
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 29.10.2013r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce Nr 160 odbędzie się XXXI/2013 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


Oddanie do użytku I części III Etapu Wodociągowania Gminy
W dniu 18 października 2013 roku odbyło się oficjalne oddanie do użytku I części III Etapu Wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Czytaj dalej...


Czas na przedsiębiorczość!
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od sierpnia tego roku realizuje projekt Comenius Regio, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", który tym razem realizujemy z Chorwacją. Jest to już drugi projekt z tego programu, przypomnijmy, że obecnie trwa drugi rok współpracy w ramach Regio z Turcją. Nowy projekt będziemy realizować z Województwem Karlovac.
Czytaj dalej...


W dniu 27 września 2013r. odbyła się XXX sesja Rady Gminy.
Pan J. Rysak Wójt Gminy przed rozpoczęciem obrad w imieniu Samorządu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce złożył na ręce Zarządu Gminnego Koła Ligi Obrony Kraju gratulacje i wyrazy uznania za zajęcie przez przedstawicieli LOK II miejsca w OGÓLNOPOLSKICH ZAWODACH W DWUBOJU OBRONNYM BYDGOSZCZ 2013 w konkurencjach pojedynek strzelecki dziewcząt oraz marszobieg bojowy dziewcząt.
Czytaj dalej...


Gmina Igołomia-Wawrzenczyce została zaproszona na konferencję aby się pochwalić projektami realizowanymi w okresie 2007-2013 w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Zastępca wójta, Henryk Jonczyk, na konferencji opowiedział o 10 projektach realizowanych prze gminę z tego programu. Jest to wynik tak dobry, ze gmina została zaproszona do udziału w konferencji i podzielenia się swoim doświadczeniem w ramach konferencji. Prezentacja zastępcy dotyczyła wszystkich projektów, a szczególnie projektów w ramach akcji Comenius Regio.
Czytaj dalej...


20.09.2013
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 27.09.2013r. (tj. piątek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów z siedzibą w Tropiszowie odbędzie się XXX/2013 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


Uroczyste otwarcie Centrum Aktywności Wsi z siedzibą OSP w Tropiszowie.
15 września 2013 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania budynku Centrum Aktywności Wsi z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Tropiszowie.
Czytaj dalej...


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do oddania w najem i dzierżawę - ZŁOTNIKI DZ. 557/4

Czytaj dalej...

VI Małopolskie Święto Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.
Zbieżność wydarzeń czy zrządzenie losu? Pierwszego września delegacje rolników z całej Polski udały się na Jasną Górę, aby w obecności głowy Państwa złożyć dziękczynienie za tegoroczne plony.
Czytaj dalej...


4.09.2013r.
Informacja
Urząd Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce informuje mieszkańców przyłączonych do sieci wodociągowej, że w nocy 5/6 września 2013r. (tj. z czwartku na piątek) w godzinach 23.00 do 5.00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego.
Za utrudnienia przepraszamy.


4.09.2013r.
Zaproszenie
Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium pn.: „Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest – możliwości i koszty”, które odbędzie się 10 września 2013r. o godz. 9.30

Czytaj dalej...


Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 życzę Wam Uczniowie, aby nadchodzące miesiące były czasem wytężonej pracy przynoszącej wiele zadowolenia i radości. Niech Wasze starania o rozwój swoich zainteresowań i uzdolnień przerodzą się w same sukcesy, a każdy dzień spędzony w szkole niech będzie dniem owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę.
Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę, spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i zawodową oraz uznanie otoczenia.

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Józef Rysak


Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Poszerzenie granic eksploatacji złoża piasków i żwirów "Wawrzeńczyce – Kępa" na żądanie: "GREG" – WISŁA –TRANS Grzegorz Bętkowski 32-125 Wawrzeńczyce 525

Czytaj dalej...

1.09.2013
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Czytaj dalej...

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
serdecznie zaprasza na
VI Małopolskie Święto Warzyw
w Gminie Igołomia - Wawrzeńczyce


które odbędzie się w dniu 1 września 2013 roku na Lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim


Czytaj dalej...


"EKOLOGICZNE KOLONIE"
W ubiegłym roku już po raz kolejny pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Wawrzeńczycach zorganizowano letni wyjazd kolonijny dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.
Czytaj dalej...


Dożynki parafialne w Wawrzeńczycach
W niedzielę, 25.08.2013r. jak co roku na sumie miało miejsce dziękczynienie za plony w tym roku. W tym roku gospodarzami byli: Pani Wiesława Sieja i Jan Malinowski, sołtysi Żydowa i Wygnanowa.
Czytaj dalej...


22.08.2013r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
O G Ł A S Z A
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


21.08.2013
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Czytaj dalej...

Dożynki gminy Liszki


16.08.2013
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spwodowane wystąpieniem w 2013 roku powodzi, huraganu, gradobicia lub deszczu nawalnego.

Czytaj dalej...

Bezpłatna mammografia 26.08.2013


Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, że w okresie od 1 do 31 sierpnia można składać w Urzędzie Gminy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 roku.

Czytaj dalej...

Wniosek


1.08.2013
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
ogłasza ponowny nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY

Czytaj dalej...

1.08.2013
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Czytaj dalej...

Zawiadomienie
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego "Poszerzenie granic eksploatacji złoża piasków i żwirów Wawrzeńczyce- Kępa"
Czytaj dalej...


Koło LOK Igołomia-Wawrzeńczyce zaprasza dzieci i młodzież szkolną na strzelnicę
Czytaj dalej...


16.07.2013
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY

Czytaj dalej...

Fundacja Horyzont Zdarzeń Akademia Aktywności i Rozwoju zaprasza do udziału w EKSTREMALNYCH WAKACJACH!

Ogłoszenie

Plakat


Centrum Inicjatyw Lokalnych, Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela” zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Plakat


Spotkanie sołtysów.
W dniu 3 lipca 2013 roku w budynku Urzędu Gminy odbyło się spotkanie sołtysów z Panem Józefem Rysakiem Wójtem Gminy. W pierwszym punkcie spotkania głos zabrał Pan Marek Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach przestawiając informację na temat bezpieczeństwa publicznego na trenie gminy.
Czytaj dalej...


4.07.2013
W związku z koniecznoscią wdrożenia nowej wersji systemu informatycznego V-System obsługującego cyfrową bazę danych stanowiącą Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, iż w dniach od 19 lipca 2013 r. do 05 sierpnia 2013 r. wystąpią utrudnienia dla korzystających z danych zawartych w wyżej wymienionym zasobie.
W dniach od 19 do 24 lipca 2013 r. oraz 05 sierpnia 2013 r. wyłączona będzie obsługa stron ewidencji gruntów, rzeczoznawców majątkowych, ZUDP.
W dniach od 19 lipca 2013 r. do 05 sierpnia 2013 r. wyłączona będzie obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego.

Czytaj dalej...

I Piknik Rodzinny w Igołomi.
Za nami I Piknik Rodzinny w Igołomi, niestety pogoda nie dopisała, ale przecież zawsze mogło być gorzej, więc nie ma co narzekać. Około godziny 11:00 przez Igołomię przeszła potężna fala opadów, organizatorzy zastanawiali się wręcz czy nie odwołać wydarzenia, lecz po konsultacjach zdecydowano, że jest już zbyt późno by przekładać piknik, do którego przygotowywano się od kilku miesięcy.
Czytaj dalej...


II Szkolny Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Dopiero w drugim terminie udało się rozegrać II Szkolny Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. We wtorek boisko Wiarusów okazało się zbyt mokre, na szczęście w czwartek 27.06.2013 boisko nadawało się już do gry.
Czytaj dalej...


1.07.2013
Urząd Gminy informuje, że od 01.07.2013 roku stanowisko ds. wodociągowania gminy czynne będzie w dniach: pon. 8.00-16.00, wt. 8.00-14.00, śr. 8.00-14.00 oraz pt. 8.00-14.00, czwartki nieczynne.


Pierwszy rodzinny piknik w Igołomi.


1.07.2013
XXIX sesja Rady Gminy
W dniu 25 czerwca 2013 roku odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Sesja poświęcona została funkcjonowaniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na ternie gminy. Na sesję z uwagi na trudną sytuację po intensywnych opadach deszczu jakie miały miejsce w dniu 24.06 w gminach powiatu krakowskiego Zielonki, Michałowice, Iwanowice oraz w części Miasta Krakowa na sesję nie przybyli przedstawiciele Komendy PSP w Krakowie.
Czytaj dalej...


Zawody w strzelaniu sportowym o Puchar Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
W dniu 16 czerwca 2013 roku na strzelnicy LOK w Pogwizdowie koło Bochni odbył się II Gminny Turniej w strzelaniu sportowym o Puchar Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...


17.06.2013
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 25.06.2013r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach /Wawrzeńczyce nr 160/ odbędzie się XXIX/2013 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


VI Turniej Tańca z Mamą i Tatą.
VI Turniej Tańca Przedszkolaków to cykliczna impreza dla przedszkolaków organizowana od samego początku przez pomysłodawczynię konkursu - Wicedyrektora GCE w Wawrzeńczycach Panią Wiolettę Klęk przy współpracy z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce, Gminnym Centrum Edukacji oraz z Gminnym Centrum Kultury I Promocji.
Czytaj dalej...


Szkolenia – małe projekty oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
(plik pdf)


14.06.2013
W związku z wystąpieniem gradobicia oraz podtopieniami gruntów rolnych deklarowanych do płatności Beneficjent zobowiązany jest zgłosić zaistnienie działania siły wyższej, skutkującego trwałymi zmianami w deklarowanych uprawach (wygnicie, wymoknięcie, całkowite wypadnięcie uprawy a nie zmniejszenie plonowania) i potwierdzić to stosownymi dokumentami

Czytaj dalej...


Czy to początek końca świata?
W poniedziałek, 10 czerwca, w godzinach popołudniowych przez naszą gminę oraz gminy Powiatu Proszowickiego przeszła nawałnica z gradobiciem. Klęśka żywiołowa dotknęła wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców we wszystkich miejscowościach.
Czytaj dalej...


11.06.2013
Wójt Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce informuje
iż w związku z wystąpieniem na terenie gminy niekorzystnych zjawisk atmosferycznych została powołana Komisja ds. szacowania szkód w budynkach mieszkalnych.
W związku z powyższym mieszkańcy gminy u których wystąpiły szkody w budynkach mieszkalnych proszeni są o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Gminy (tel. 12 2874003, 12 2874007).


11.06.2013
W związku z przejściem przez teren Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce nawałnicy dnia 10.06.2013r. skutkujących opadem nawalnego deszczu oraz intensywnym gradobiciem, Wójt Gminy informuje, iż możliwe jest składanie wniosków o szacowanie szkód powstałych w uprawach celem oszacowania ich przez komisję wojewódzką celem uzyskania opinii wojewody w tejże sprawie.

Czytaj dalej...

Wniosek o oszacowanie szkód


10.06.2013
Informacja dla mieszkańców przyłączonych do sieci wodociągowej w miejscowościach Złotniki i Wawrzeńczyce.
(plik pdf)


Dzień Dziecka w Żydowie.
W niedzielę, 9 czerwca członkinie KGW zorganizowały spotkanie ze słodkim poczęstunkiem dla dzieci. Panie poświęciły swój czas wolny aby dzieci z Żydowa mogły się spotkać, pobawić i skosztować słodkości, które przygotowały w remizie OSP.
Czytaj dalej...


Otwarcie sklepu rolniczo-technicznego w Zofipolu.
5 czerwca Firma Polger Pana Tadeusza Kwiatka rozszerzyła swoją działalność otwierając sklep z częściami do maszyn, ciągników i urządzeń rolniczych.
Czytaj dalej...


Gratulacje z okazji udzielenia aboslutorium.
W dniu 29 maja 2013 roku odbyła się XXVIII/2013 Sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, podczas której Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, po analizie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, po raz kolejny jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy - panu Józefowi Rysakowi
Czytaj dalej...


Delegacja władz oświatowych z północnej Szwecji.
28 maja 2013 roku Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce odwiedziła 17-osobowa delegacja władz oświatowych z północnej Szwecji. Osoby te reprezentowały gminy regionu Noobotten ze stolicąw Lulea, a niektórzy reprezentowali Uniwersytet w Lulea.
Czytaj dalej...


COMENIUS REGIO - II wizyta robocza Polskiej delegacji w Turcji
"LIVE- Living Values in Education" (Wartości Życiowe w Edukacji) to tytuł partnerskiego projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest podniesienie wśród dzieci świadomości takich wartości jak: odpowiedzialność, sprawiedliwość, demokracja i niesienie pomocy.
Czytaj dalej...


20.05.2013
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 29.05.2013r. (tj. środa) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach /Wawrzeńczyce nr 160/ odbędzie się XXVIII/2013 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


"Już pływam" - małopolski projekt nauki pływania
(plik pdf)


Zmiany w ewidencji ludności - informacja
(plik pdf)


Nadzywczajna sesja Rady Gminy
W dniu 20 maja 2013 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...


Konferencja
"Wielka historia puka do naszych drzwi" - Wieś podkrakowska wobec polskich powstań narodowych XVIII - XIX wieku 24 maja 2012 roku

Program
Plakat
Formularz zgłoszeniowy

150 rocznica Powstania Styczniowego.
12-go maja w pałacu w Igołomi obchodzone 150 rocznicę Powstania Styczniowego. Organizatorem uroczystości było Centrum Kultury i Promocji oraz Stacja Archeologiczna w Igołomi, a głownie Pan dr Krzysztof Tunia z PAN.
Czytaj dalej...


XXVII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W dniu 30 kwietnia 2013 roku w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach z siedzibą w Wawrzeńczycach odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Tematem dominującym była ocena funkcjonowania służby zdrowia.
Czytaj dalej...


OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Informacja
Wniosek

XII Małopolski gwiaździsty rodzinny zlot "Rowerem po zdrowie"

Plakat
Regulamin

Zapraszamy do korzystania z usług Mobilnego Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Gminie Igołomia - Wawrzeńczyce
(plik pdf)


Gmina sprzedaje działki

Ogłoszenie

Mapa


Informacja dla mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przyłączonych do sieci wodociągowej w miejscowości Złotniki i Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


Przedszkolaki z Wawrzeńczyc uczyły kierowców odpowiedzialności na drodze
Od sierpnia 2012 przedszkole w Wawrzeńczycach wraz z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce realizuje międzynarodowy projekt Comenius Regio pt. "Living Values in Education" (Wartości życiowe w edukacji). Zadaniem projektu jest podniesienie wśród dzieci przedszkolnych wartości takich jak: sprawiedliwość, odpowiedzialność, demokracja i niesienie pomocy.
Czytaj dalej...


23.04.2013
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zwołuję XXVII/2013 sesję Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która odbędzie się dnia 30.04.2013r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce nr 160
Czytaj dalej...


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE
w sprawie rozwiązywania umów na odbiór odpadów komunalnych.
(plik doc)


Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Nasze badania posłużą ocenie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poprawie mechanizmów wsparcia dla realizowanych projektów przez mieszkańców, organizacje, firmy i samorząd terytorialny obszaru.
Ankieta


Piękny Jubileusz najstarszej mieszkanki Naszej Gminy
W dniu 20 kwietnia 2013 roku 102 urodziny obchodziła mieszkanka Naszej Gminy Pani Emilia Dybał zameldowana w Odwiślu. Obecnie Pani Emilia mieszka u swojej córki Joanny Woźniak w Krakowie, która to sprawuje nieustanną opiekę nad swoja mamą.
Czytaj dalej...


W imieniu Organizatorów XVI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej oraz II Targów Ogrodniczych serdecznie zapraszamy do udziału w Giełdzie, która odbędzie się 13 i 14 kwietnia 2013r. na terenie Kampusu przy Al. 29 Listopada 46-54 w Krakowie.
Plakat
Program


Spotkanie sołtysów z Wójtem Gminy
W środę 3 kwietnia miało miejsce cokwartalne spotkanie sołtysów z Wójtem Gminy, Panem Józefem Rysakiem.
Czytaj dalej...


XXVI sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W dniu 26 marca 2013 r odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce której tematem zasadniczym była ochrona przeciwpowodziowa gminy.
Czytaj dalej...


DELEGACJA TURECKA W NASZEJ GMINIE
W dniach 21 - 25 marca 2013 nasza gmina gościła 8-osobową delegację z Turcji. Przedstawicie tureckiego regionu Isparta przyjechali do Wawrzeńczyc w ramach programu Comenius Regio, z którego gmina pozyskała 170.000 zł na realizację projektu pt. "Living values in education".
Czytaj dalej...
W środę, 3 kwietnia br., w godzinach 10.00 - 14.00, w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce będą udzielane bezpłatne konsultacje w zakresie pozyskiwania Funduszy Europejskich.
Czytaj dalej...


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw nabór 2013- od 15 do 26 kwietnia.
(plik pdf)


22.03.2013
"NOWA DROGA"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach w ramach projektu "NOWA DROGA". Aktywizacja społeczno-zawodowa osób biernych zawodowo z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, ogłasza nabór chętnych osób na skorzystanie z szeregu bezpłatnych szkoleń. Więcej informacji w zakładce GOPS-projekt systemowy.
Czytaj dalej...


IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków
W dniu 16.03.2013 w SP w Igołomi odbył się IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków - Wielickiego Podokręgu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...


19.03.2013
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zwołuję XXVI/2013 sesję Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która odbędzie się dnia 26.03.2013r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce nr 160
Czytaj dalej...


Nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" rozpocznie się w marcu. (plik pdf)


"Młodość nie umiera nigdy"
9 marca 2013r. w niewielkim sołectwie Żydów odbyła się piękna uroczystość w jeszcze piękniejszej oprawie. To właśnie w sobotni dzień na VII Gminne Forum Kobiet przybyły delegacje Pań z 11 KGW z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce,
Czytaj dalej...


GMINA SPRZEDAJE ATRAKCYJNE DZIAŁKI BUDOWLANE
W gminnym zasobie na rok 2013 zaplanowano do zbycia 27 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę z czego 25 w Tropiszowie w sąsiedztwie ogrodów działkowych, 1 w Odwiślu – były wodociąg i 1 w Igołomi przy drodze w kierunku Koźlicy.
Czytaj dalej...


Konkurs Dziennika Polskiego
Najlepsza Gospodyni i Najlepsze Koło Gospodyń 2013

Czytaj dalej...


XXV sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
W dniu dwudziestego szóstego lutego 2013 roku odbyła się XXV sesja Rady Gminy. Tematem wiodącym sesji były sprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej Gminy.
Czytaj dalej...


Wyłączenia telewizji analogowej w Polsce. (plik pdf)


Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży na rok 2013:
- Tropiszów (plik pdf)
- Igołomia (plik pdf)
- Odwiśle (plik pdf)


Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa Nila w Krakowie.


Masz pomysł na biznes internetowy – sięgnij po dotacje !!!(plik pdf)


Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. (plik pdf)


Bezpłatne szkolenie -„VAT I KASY FISKALNE W ROLNICTWIE” (plik pdf)


18.02.2013
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zwołuję XXV/2013 sesję Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która odbędzie się dnia 26.02.2013r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce nr 160
Czytaj dalej...


XXIV sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
W dniu 29 stycznia 2013r. w budynku CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Przed rozpoczęciem obrad Samorząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach złożyli gratulacje, podziękowania oraz przyznali nagrody Grupie kolędniczej "PASTERZE" z Koźlicy oraz Zespołowi Alebabki z Igołomi.
Czytaj dalej...


Uroczysta prezentacja monografii gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
31 stycznia 2013 r odbyła się Uroczysta prezentacja monografii gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Miała ona wyjątkowy charakter. Efekt blisko trzy letniej pracy dwóch historyków, regionalistów, autorów monografii: pana mgr Jerzego Stanisława Kozika i dr Mateusza Wyżgi stał się wymiernym produktem, który został wręczony z wielką satysfakcją wszystkim przybyłym do Centrum Kultury i Promocji gościom.
Czytaj dalej...


1.02.2013
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
Zarządzenie wraz z załącznikami (plik .zip)


Obowiązek usuwania śniegu z dachów. (plik pdf)


Zmiany w ewidencji ludności-informacja. (plik pdf)


20.02.2013 r. o godz. 09.00 w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach odbędzie się spotkanie z rolnikami z terenu gminy. Temat spotkania: Omówienie sposobu wypełnienia wniosków obszarowych w kampanii 2013 r.
Czytaj dalej...


PO PASZPORT BEZ MELDUNKU. (plik pdf)


Kurs ochrony roślin. (plik pdf)


Dopłaty do oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w 2013r. (plik pdf)


Zebrania z mieszkańcami 2013
Jak co roku Józef Rysak, Wójt Gminy organizuje spotkania z mieszkańcami we wszystkich miejscowościach. Między 7, a 11 stycznia odbyły się już spotkania w Dobranowicach, Tropiszowie, Igołomi, Wawrzeńczycach i Koźlicy.
Czytaj dalej...


21.01.2013
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zwołuję XXIV/2013 sesję Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która odbędzie się dnia 29.01.2013r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce nr 160
Czytaj dalej...


21.01.2013
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2013 r
Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce odbędzie się w dniach 04 - 05 luty 2013 r Kraków ul. Ujastek 5 B
Czytaj dalej...


Komunikat bezpieczne ferie 2013 (plik pdf)


Terminy wywozu śmieci 2013.(plik pdf)
Odwiedziło nas już: + Online: +