Gmina sprzedaje działki

Grudniowa sesja Rady Gminy
W dniu 20 grudnia 2012 roku odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W pierwszych punktach porządku obrad Rada uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
Czytaj dalej...


Odwiśle, opłatek z seniorami
W niedzielę, 16 grudnia o godz. 15.00 świetlica wiejska w Odwiśłu zapełniła się seniorami z tej miejscowości. Pani sołtys wraz z KGW zaprosili na spotkanie opłatkowe wszystkich seniorów Odwiśla.
Czytaj dalej...


Wigilia dla seniorów w Wawrzeńczycach
W sobotę 15.12.2012r. do budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach zostali zaproszeni seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia.
Czytaj dalej...


Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza na:
BEZPŁATNY KURS SPAWACZA metoda MAG i TIG
Czytaj dalej...


10.12.2012
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zwołuję XXII/2012 sesję Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która odbędzie się dnia 20.12.2012r. (tj. czwartek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce nr 160
Czytaj dalej...


8.12.2012
7 grudnia 2012, po raz trzeci odbył się w Krzeszowicach Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych, w tym po raz drugi o zasięgu powiatowym. Inicjatorem i organizatorem Przeglądu jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno. Patronat nad Przeglądem objął Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka.Z naszej gminy na przegląd pojechał zespół Alebabki z Igołomi, który swój występ może zaliczyć do bardzo udanych! Gratulujemy kobietom z Igołomi i Zofipola oraz ich opiekunowi p. Tomaszowi Migdał
Więcej informacji


XXII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W dniu 29.11.2012r. odbyła się XXII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Z uwagi na ważny temat jakim jest współpraca Powiatu Krakowskiego z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce w sesji udział wzięli zaproszeni goście
Czytaj dalej...


Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa oraz Fundacja Rozwoju Kina serdecznie zapraszają na XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 5 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w kinie Kijów. Centrum. W czasie uroczystej gali, na zakończenie konferencji, rozdane zostaną Nagrody: „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”.
Czytaj dalej...


500 Darmowych Kursów Angielskiego dla Mieszkańców Województwa Małopolskiego
Czytaj dalej...


Zapraszam na bezpłatną mammografię!
Bezpłatne badania mammograficzne z puli finansowej powiatu krakowskiego dostępne sš dla mieszkanek powiatu w wieku 40-49 lat co dwa lata oraz w wieku powyżej 70 lat co rok.
Podczas tej samej akcji z bezpłatnej mammografii mogš też skorzystać panie w wieku 50-69 lat, dla których badania finansuje NFZ co dwa lata.
Czytaj dalej...


22.11.2012
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zwołuję XXII/2012 sesję Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która odbędzie się dnia 29.11.2012r. (tj. czwartek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce nr 160
Czytaj dalej...


DZIEŃ SENIORA W STRĘGOBORZYCACH
16 listopada w budynku byłej szkoły w Stręgoborzycach odbył się Dzień Seniora zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Stręgoborzyc.
Czytaj dalej...


MAŁY JUBILEUSZ NA BOISKU W IGOŁOMI
W dniu 11 listopada 2012 na boisku "Wiarusów" w Igołomi odbył się niezwykły mecz piłki nożnej.
Czytaj dalej...


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Czytaj dalej...


Otwarcie Domu Kultury w Zofipolu
9 listopada 2012 r. w miejscowości Zofipole odbyło się uroczyste otwarcie obiektu dla społeczności lokalnej pod nazwą Dom Kultury w Zofipolu. Nad całością przygotowań czuwała Joanna Murek dyrektor Centrum Kultury i Promocji.
Czytaj dalej...


Ludowcy na Zaduszkach Witosowych w Wierzchosławicach
4 listopada 2012 r. w podkrakowskich Wierzchosławicach z udziałem wicepremiera Waldemara Pawlaka odbyły się Zaduszki Witosowe - doroczne spotkanie ludowców przy grobie wybitnego działacza chłopskiego i premiera II Rzeczypospolitej - Wincentego Witosa.
Czytaj dalej...


Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego i Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie.
Temat spotkania: „Finansowanie gospodarstw rolnych z Unii Europejskiej dzisiaj i w perspektywie lat 2014-2020”.
Czytaj dalej...


Ks. infułat Jerzy Bryła świętuje 60-lecie kapłaństwa.
Urodził się 24 maja 1928r. w Nowym Brzesku. Rodzice Alicja i Franciszek byli nauczycielami "z powołania". W pokoju ks. inf. Bryły wisi wielki portret rodziców, za którymi widać szkołę, szkołę w Stręgoborzycach.
Czytaj dalej...


INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE W OKRESIE ZIMOWYM 2012/2013
Czytaj dalej...


W dniu 7.11.2012r. (środa) Urząd Gminny Igołomia-Wawrzeńczyce nieczynny.

Informuję, że w dniu 7 listopada 2012roku (środa) Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce będzie nieczynny za wyjątkiem Sekretariatu Urzędu/Dziennika Podawczego gdzie można uzyskać niezbędne informacje oraz złożyć np. podanie.

Dzień 7 listopada zostanie odpracowany w najbliższą sobotę tj. w dniu 10 listopada 2012 roku w godzinach od 7:00 do godziny 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Sekretarz Gminy
Iwona Kubik


XXI sesja Rady Gminy
W dniu 23 października 2012 roku w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyła się XXI sesja Rady Gminy.
Czytaj dalej...


DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Projekt sieci wodociągowej – IV etap wodociągowania Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce dla miejscowości: Stręgoborzyce, Rudno Górne, Dobranowice, Żydów, Igołomia (Luborzyczka), Tropiszów (część)"(plik pdf)
Czytaj dalej...


Spotkanie z sołtysami W dniu 3.10.2012r. odbyło się ostatnie w tym roku kwartalne spotkanie Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy oraz Pana Stefana Nawrota Przewodniczącego Rady Gminy z sołtysami gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...


XX sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce która odbyła się 25.09.2012r. poświęcona została funkcjonowaniu szkół w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce w nowym roku szkolnym. Nowy rok szkolny 2012/2013 w palcówkach oświatowych na terenie gminy rozpoczęło 733 uczniów, 66 dzieci w oddziale przedszkolnym oraz 145 dzieci w przedszkolach.
Czytaj dalej...


Mieszkańcy naszej gminy wyróżnieni
Gospodarstwo państwa Beaty i Bogusława Pióro z Dobranowic zostali wyróżnieni w Wojewódzkim konkursie nt. "Estetycznie zagospodarowana wieś - promocją gminy, województwa, regionu".
Czytaj dalej...


Obwieszczenie Wójta Gminy o zebraniu materiału dowodowego -Projekt sieci wodociągowej IV etap. (plik pdf)
Czytaj dalej...


SMS-owe powiadamianie mieszkańców gminy!
Wszyscy cenimy sobie informacje dotyczące nas i naszego otoczenia. Chcemy, by trafiały do nas na czas i najlepiej bezpoœrednio ze źródła.
Czytaj dalej...


Podziękowania od Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym
W imieniu uczestników i pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym oraz całego Chrzeœcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mieli jakikolwiek wkład w organizację IV Pikniku Integracyjnego w Pobiedniku Małym.
Czytaj dalej...


18.09.2012
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zwołuję XX/2012 sesję Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która odbędzie się dnia 25.09.2012r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, z siedzibą - Wawrzeńczyce nr 57
Czytaj dalej...


Zaproszenie
Stowarzyszenie Odnowa Wsi Wawrzeńczyce serdecznie zaprasza na
Piknik Rodzinny "Pamiętajmy o ogrodach"
który odbędzie się w niedzielę 23 wrzeœnia 2012 r. o godz. 15.00 w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach.
Czytaj dalej...


10.09.2012
Zakończono realizację małego projektu pt. "Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Koźlicy" A było to tak! 12.08.2010 r został złożony przez Kółko Rolnicze w Koźlicy wniosek do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa o przyznanie pomocy oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów,
Czytaj dalej...


Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od września realizuje projekt pt. "Living Values in Education" razem z Turcją.
W projekcie zaplanowano 4 wizyty robocze w kraju partnera oraz 4 wizyty robocze partnera w Polsce. Budżet projektu: 43.000 euro, dofinansowanie 38.000 euro, pozostała kwota wkład własny w postaci zespołu zarządzającego projektem.
Czytaj dalej...


Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM


Podziękowania
Wójt Gminy Józef Rysak oraz Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego V MŚW dyrektor Centrum Kultury i Promocji Joanna Murek składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji V Małopolskiego Święta Warzyw 2-09-2012r.
Czytaj dalej...


V Małopolskie Święto Warzyw
To już jest koniec... pozostały tylko wspomnienia i czas na podsumowanie tej uroczystości, która miała miejsce 2 września 2012r. Święto Warzyw wizytówka gminy, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez województwa małopolskiego w tym roku obchodziło mały jubileusz tj. piątą swoją edycję.
Czytaj dalej...


Dni otwarte POLAN
W dniach 24-26 sierpnia 2012r. w Igołomi odbyły się po raz piąty dni otwarte POLAN. Wszyscy przybyli goście mogli oglądać bogatą ofertę ponad 150 odmian warzyw i kwiatów (astry, różne rośliny ozdobne, ogórki, marchew, pietruszka, cebula, kapusta, pomidory)
Czytaj dalej...


Powiatowe Dożynki w Sułoszowej
W niedzielę 26 sierpnia 2012 r. w Sułoszowej odbyły się Powiatowo-Diecezjalno-Gminne Dożynki. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowana przez ks. bp Grzegorza Kaszaka, biskupa diecezji sosnowieckiej, do której należy miejscowość Sułoszowa.
Czytaj dalej...


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła nabór do drugiej edycji szkoleń w ramach projektu „Ekspert ds. innowacji.”
Czytaj dalej...


Konkurs "Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD`2011" rozstrzygnięty
Samorząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce składa serdeczne gratulacje Pani Danucie Jordan sołtysowi wsi Odwiśle za zajęcie V miejsca w konkursie "Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD`2011"
Czytaj dalej...


Apteka Bliska Tobie już otwarta !!!
W dniu 2 sierpnia 2012 roku odbyło się otwarcie nowej apteki w miejscowości Wawrzeńczyce, "Apteka Bliska Tobie" mgr farm. Barbara Gajda- Costanzo.
Czytaj dalej...


UWAGA
Informuje się, że w dniach od 8-22 sierpnia 2012r. droga powiatowa nr 1271 K Wawrzeńczyce - Proszowice w m. Rudno Górne w km, 5+500 - 6+100 zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w związku z jej odbudową.


Informacja
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w imieniu Poczty Polskiej Region Sieci w Krakowie informuje mieszkańców gminy, że właœciwym kodem obowiązującym na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jest kod 32-125.
np. 32-125 Wawrzeńczyce 2221 (numer budynku)
32-125 Tropiszów 2009 (numer budynku),
Poczta Wawrzeńczyce bez koniecznoœci dopisywania kodu 32-125, gdyż aktualnie zgodnie z Regulaminem œwiadczenia usług pocztowych, kod pocztowy przypisywany jest do miejscowości a nie do oddawczej placówki pocztowej.


Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce wyróżniona w Plebiscycie EURO-GMINA
Fundacja Gospodarcza Euro - Partner już po raz drugi zorganizowała Plebiscyt Euro-Gmina dla województwa małopolskiego.
Czytaj dalej...


W sobotę 07.07.2012 na stadionie Wiarusów Igołomia odbyły się uroczystości w związku z jubileuszem 20lecia K.S. "Wiarusy Igołomia".
Czytaj dalej...


Jubileusz 25 lecia sprawowania funkcji sołtysa przez Pana Jana Zapałę sołtysa wsi Rudno Górne
W dniu 4 lipca 2012 roku odbyło się III kwartalne spotkanie Wójta Gminy z sołtysami.
Czytaj dalej...


Podróż do przeszłoœci „Szlakiem Jagiellońskim”
Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem podróży Szlakiem Jagiellońskimi i odkrywania "Via Jagiellonica" dnia 4 czerwca 2012 roku grupa podróżnych przybyła do gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...


Kolejne jednogłośne absolutorium dla Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
W dniu 27 czerwca 2012 roku odbyła się XIX absolutoryjna sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...


W ostatnim dniu roku szkolnego 2011/2012 dziękuję dyrektorom, wicedyrektorom, wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół oraz rodzicom za wszystkie starania, które wkładacie w wychowanie i edukację młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy.
Czytaj dalej...


25-26.06.2012 roku na boisku K.S. Wiarusy Igołomia odbyła się pierwsza edycja Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...


26.06.2012
Miało być parę tygodni...
"Żyjcie tak, byśmy się kiedyś mogli spotkać w niebie..."- to jedne z ostatnich słów księdza Feliksa Formasa wypowiedziane jako proboszcza parafii Warzeńczyce.
Czytaj dalej...


24.06.2012
Uroczystość wtórnego pochowania szczątków żołnierzy armii rosyjskiej i austriackiej poległych w czasie I Wojny Światowej w tzw. "bitwie krakowskiej" w grudniu 1914 roku.
Czytaj dalej...


20.06.2012
Delegacja z Turcji w naszej gminie
19 czerwca naszą gminę odwiedziła delegacja pracowników ministerstwa rolnictwa Turcji. Goście przebywają na terenie naszego województwa z krótką wizytą roboczą (18-21.06.2012) na zaproszenie władz województwa małopolskiego oraz ministerstwa rolnictwa Polski.
Czytaj dalej...


20.06.2012
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1900 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zwołuję XIX/2012 sesję Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która odbędzie się dnia 27.06.2012r. (tj. środa) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą - Wawrzeńczyce nr 160
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE KOMERCYJNE
Zaproszenie na spotkanie informacyjne poświęcone: ODNAWIALNYM ŹRÓDŁOM ENERGII - KOLEKTOROM SŁONECZNYM
GMINA NIE JEST ORGANIZATOREM SPOTKANIA
Czytaj dalej...


11.06.2012
GMINNY DZIEŃ SPORTU
1 VI 2012, aby uczcić Dzień Dziecka, tradycyjnie, jak co roku obchodziliśmy Gminny Dzień Sportu. W tym roku organizatorem uroczystości było Gminne Centrum Edukacji w Igołomi.
Czytaj dalej...


8.06.2012
Zawody w strzelaniu sportowym o Puchar Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W dniu 3 czerwca 2012 roku na strzelnicy LOK w Pogwizdowie koło Bochni odbył się I Gminny Turniej w strzelaniu sportowym o Puchar Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Zawody zostały zorganizowane przez Gminne Koło LOK.
Czytaj dalej...


8.06.2012
Ważna informacja
Wpisy dzieci do paszportów tracą ważność
26 czerwca 2012r. tracą ważność wpisy dzieci do paszportów rodziców. Wszystkie dzieci przy przekraczaniu granicy bedą musiały posiadać własny dokument podróży.

Od tego dnia dzieci muszą podróżować z własnym dokumentem. Może to być: paszport biometryczny, paszport tymczasowy lub dowód osobisty (jeżeli zezwalają na to przepisy krajów, przez które odbywa się podróż).
Paszporty rodziców zachowują ważność. Tracą ją jedynie zawarte w nich adnotacje dotyczące dzieci.


5.06.2012
To dopiero przedsmak Święta Warzyw
3 czerwca w słoneczny, popołudniowy, niedzielny dzień odbyła się wyjątkowe prezentacja. W progi Centrum Kultury i Promocji zawitali milusińscy goście.
Czytaj dalej...


2.06.2012
Łowcy.B w Igołomi
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach, które realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL), 1 czerwca zrobiło naszym mieszkańcom niespodziankę nie tylko dla dzieci!
Czytaj dalej...


31.05.2012
"Dziedzictwo kulturowe podkrakowskiej wsi" - Konferencja Naukowa w Igołomi.
W czwartek 31 maja br. w dawnym pałacu Wodzickich w Igołomi, w którym obecnie mieści się Pracownia Archeologiczna Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk odbyła się druga już konferencja naukowa
Czytaj dalej...


31.05.2012
Wtórny pochówek żołnierzy armii rosyjskiej i austriackiej poległych w czasie I Wojny Światowej w "bitwie krakowskiej" w grudniu 1914 roku.
Czytaj dalej...


30.05.2012
XVIII sesja Rady Gminy poświęcona profilaktyce i ochronie zdrowia
W dniu 28 maja 2012 roku odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, poświęcona została profilaktyce zdrowotnej i ocenie funkcjonowania służby zdrowia na trenie naszej gminy. W tematyce dot. profilaktyki w zakresie górnych dróg oddechowych głos zabrał Pan Wojciech Skucha Ordynator Oddziału Pulmonologii SPZOZ Proszowice.
Czytaj dalej...


30.05.2012
Zapraszamy pracujące osoby niepełnosprawne do udziału w certyfikowanych szkoleniach zawodowych organizowanych w ramach projektu EFS - "Rozwój zawodowy z niepełnosprawnością"
Czytaj dalej...


24.05.2012
"Zagospodarowanie terenu miejscowości Złotniki poprzez budowę strefy sportowo-rekreacyjnej, remont chodnika i placu parkingowego".
W dniu 28.01.2011r Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce złożyła wniosek o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi dla zadania
Czytaj dalej...


21.05.2012
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1900 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zwołuję XVIII/2012 sesję Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która odbędzie się dnia 28.05.2012r. (tj. poniedziałek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą - Wawrzeńczyce nr 160
Czytaj dalej...


14.05.2012
Wizyta w Parlamencie Europejskim
Na zaproszenie Pani Poseł Róży Thun delegacja 25 samorządowców z Małopolski w tym wójt gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak w dniach 6-9 maja brała udział w wyjeździe studyjnym do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Czytaj dalej...


8.05.2012
Międzynarodowy projekt Przedszkola w Wawrzeńczycach
Na przełomie kwietnia i maja 2012r. miała miejsce ostatnia wizyta robocza nauczycieli Przedszkola w Wawrzeńczycach ze swoimi partnerami z Hiszpanii i Szwecji.
Czytaj dalej...


04.05.2012r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
ogłasza po raz pierwszy
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Tropiszów
Czytaj dalej...


04.05.2012
OSTRZEŻENIE O BURZACH
dla ludności przebywającej na obszarze powiatu krakowskiego
Czytaj dalej...


27.04.2012
XVII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W dniu 24 kwietnia 2012 roku odbyła się XVII sesja Rady Gminy. Sesja poświęcona była przede wszystkim sprawozdawczości za rok 2011 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Promocji
Czytaj dalej...


27.04.2012
Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach za rok 2011
Czytaj dalej...


23.04.2012
Zmiany w Gminnym Polskim Stronnictwie Ludowym
W dniu 22 kwietnia 2012 r. w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach odbył się Gminny Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Czytaj dalej...


23.04.2012
101 rocznica urodzin Pani Emilii Dybał
W dniu 20 kwietnia 2011 roku 101 urodziny obchodziła mieszkanka Naszej Gminy Pani Emilia Dybał zam. Odwiśle.
Czytaj dalej...


18.04.2012
II kwartalne spotkanie Wójta Gminy z sołtysami
W dniu 4 kwietnia 2012 roku odbyło się II kwartalne spotkanie pana Józefa Rysaka Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, pana Stefana Nawrota Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sołtysami z trenu gminy.
Czytaj dalej...


17.04.2012
"Możliwości gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii"
W piątek w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Grobli odbyła się konferencja pn. "Możliwości gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii".
Czytaj dalej...

16.04.2012
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1900 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zwołuję XVII/2012 sesję Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która odbędzie się dnia 24.04.2012r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 sali konferencyjnej Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z siedzibą - Wawrzeńczyce nr 57
Czytaj dalej...


14.04.2012
Delegacja z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce u Ministra Sprawiedliwości
W środę, 11 kwietnia 3-osobowa delegacja odwiedziła Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina w jego siedzibie na Al. Ujazdowskich w Warszawie.
Czytaj dalej...


12.04.2012r.
Usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
Czytaj dalej...


5.04.2012r.
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zawiadamia, iż uprawa maku i konopi obostrzona jest rygorami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani.
Czytaj dalej...4.04.2012
Sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Dnia 28.03.2012 r. odbyła się sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, której głównym tematem była ochrona przeciwpowodziowa gminy. Na sesje przybyli zaproszeni goście Wojciech Kozak - Marszałek w Województwa Małopolskiego oraz Bronisław Borowski - Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Czytaj dalej...


1.04.2012
"Aktywna integracja z kulturą"
Zakończyły się zajęcia kursu komputerowego dla 20 mieszkańców Stręgoborzyc i Żydowa, który odbywał się w nieodpłatnie użyczonej pracowni komputerowej w szkole w Wawrzeńczycach. Kursanci w ramach 30-godzinnego kursu mogli nauczyć się pisać CV czy list motywacyjny.
Czytaj dalej...


1.04.2012
Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość

W miesiącu marcu zakończył się kurs operatora pilarek spalinowych. Uczestnicy mieli 5 spotkań teoretycznych oraz 9 dni zajęć praktycznych w lasach koło Trzebini i Olkusza. Rozpoczęli te zajęcia w miesiącu luty, jeszcze gdy trwały najsilniejsze tej zimy mrozy.
Czytaj dalej...


29.03.2012r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Czytaj dalej...


23.03.2012r.
Rolnicy gminy Igołomia-Wawrzeńczyce mogą uzyskać pomoc doradczą w wypełnianiu wniosków obszarowych, ONW, rolnośrodowiskowych w Urzędzie Gminy w środy w godz.9.00 do 14.00
Czytaj dalej...


20.03.2012r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Czytaj dalej...


19.03.2012
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1900 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zwołuję XVI/2012 sesję Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która odbędzie się dnia 28.03.2012r. (tj. środa) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą - Wawrzeńczyce nr 160
Czytaj dalej...


12.03.2012r.
Szkolenie oraz bezpłatne spotkania informacyjno-doradcze dla działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Czytaj dalej...


12.03.2012r.
DOFINANSOWANE SZKOLENIE MANAGERSKIE WRAZ Z KURSAMI JĘZYKA NIEMIECKIEGO ZAKOŃCZONE CERTYFIKATAMI!!!
Czytaj dalej...


O KOBIECIE


7.03.2012r.
Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja zaprasza na Targi Ogrodnicze przy XV Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej, które odbędą się w dniach 14-15 kwietnia 2012.
Czytaj dalej...


7.03.2012r.
Grupa mieszkańców Dobranowic w czerwcu 2011r. utworzyła i zarejestrowała w KRS Stowarzyszenie pod nazwą "Dobranowice wczoraj-dziś-jutro". Jak czytamy w przedłożonym do Wójta piśmie członkami stowarzyszenia zostali przedstawiciele KGW oraz OSP Dobranowice, ZMW, nauczyciele Sp w Dobranowicach oraz ksiądz proboszcz B. Adamus. Głównymi celami organizacji są: działalność kulturalna, pielęgnowanie miejscowej tradycji, upowszechnianie wiedzy o historii Dobranowic, działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, itp. Stowarzyszenie liczy na pozyskanie środków unijnych oraz cytujemy "przychylność gminy". Wójt Gminy gratuluje inicjatywy, ambitnych planów oraz życzy sukcesów i wielu zrealizowanych inicjatyw. Ze swej strony deklaruje także, tak jak każdemu stowarzyszeniu, które wykazuje się inicjatywą, pomysłowością, a co najważniejsze konkretnym działaniem na rzecz mieszkańców wsparcie i pomoc w przedsięwzięciach służących zaspokajaniu potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych naszych mieszkańców.


7.03.2012r.
Zarzad Województwa Małoposkiego
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Czytaj dalej...


1.03.2012r.
"Budowa Centrum Aktywności Społecznej wsi Tropiszów"
W dniu 28.01.2011r. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce złożyła wniosek o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi dla zadania "Budowa Centrum Aktywności Społecznej wsi Tropiszów".
Czytaj dalej...


29.02.2012
Grupa kolędnicza "Pasterze" z Koźlicy
Pastorałka, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie wśród mieszkańców Koźlicy pochodzi z XVIII wieku. Pieczołowicie przekazywana niezmienna w treści króluje w czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Czytaj dalej...


22.02.2012r.
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce rozstrzygnęła przetarg na odnowę centrum wsi Złotniki, które zlokalizowane jest w tej miejscowości miedzy dawną szkołą, a remizą OSP.
Czytaj dalej...


16.02.2012r.
Projekt "ROZWÓJ ZAWODOWY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" w woj. małopolskim Zapraszamy osoby niepełnosprawne zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem nowych, oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
Czytaj dalej...


15.02.2012
Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość
W ramach projektu rozpoczęty został cykl zajęć teoretyczno-praktycznych obejmujących 40 godzin zajęć z komputerem na stanowiskach 1-osobowych. Zajęcia zorganizowane są w użyczonej nieodpłatnie sali komputerowej Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach.
Czytaj dalej...


14.02.2012
"Aktywna integracja z kulturą"
Stręgoborzyce i Żydów uczestniczą w projekcie pt. "Aktywna integracja z kulturą"
Osobiste spotkanie z pracodawcą to szczególny moment dla każdej osoby poszukującej pracy. Wzbudza wiele emocji i stresu.
Czytaj dalej...


13.02.2012
"Fundusze z kulturą"
W sobotę 11 lutego w Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach miała miejsce noworoczna gala pt. "Fundusze z kulturą", na której władze województwa wręczyły nagrody dla wyróżnionych projektów realizowanych w ramach pozyskanych środków unijnych.
Czytaj dalej...


11.02.2012
Strażacy z Igołomi mają nowy samochód
W środę 8 lutego 2012r. druhowie OSP Igołomia-Zofipole wzbogacili się i swoje możliwości bojowe o nowy samochód ratowniczy.
Czytaj dalej...


10.02.2012r.
KURS OCHRONY ROŚLIN 21-22 luty 2012 R.
Czytaj dalej...


2.02.2012
XV sesja Rady Gminy
W poniedziałek 30 stycznia 2012 odbyła się XV sesja Rady Gminy, która głównie poświęcona była ocenie bezpieczeństwa publicznego. Na sesję przybyli Komendant powiatowy Dariusz Pocięgiel oraz Komendant Komisariatu w Słomnikach Marek Kowalik.
Czytaj dalej...


30.01.2012r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, że:
każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
Czytaj dalej...


23.01.2012
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1900 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zwołuję XV/2012 sesję Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która odbędzie się dnia 30.01.2012r. (tj. poniedziałek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą - Wawrzeńczyce nr 160
Czytaj dalej...


19.01.2012r.
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.
Czytaj dalej...


18.01.2012r.
Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.
Gmina Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach po raz kolejny otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację celową na zakup nowych pozycji książkowych z Programu Operacyjnego: ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK".
Czytaj dalej...


11.01.2012r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010r.nr 102, poz.651 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 207 poz.2108)
Czytaj dalej...


9.01.2012
II kwartalne spotkanie Wójta Gminy z sołtysami Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W dniu 4 stycznia odbyło się pierwsze kwartalne w 2012 roku spotkanie Wójta z sołtysami gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Spotkanie rozpoczęto od życzeń pomyślności, zdrowia i szczęścia w nowym 2012 roku. W temacie dot. bezpieczeństwa publicznego na ternie gminy głos zabrał Pan Marek Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach.
Czytaj dalej...


9.01.2012
Harmonogram zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych
Czytaj dalej...


9.01.2012
Harmonogram zebrań wiejskich -styczeń 2012 r.
Czytaj dalej...


9.01.2012
W niedzielę 8 stycznia w Igołomi Koło Terenowe Platformy Obywatelskiej miało swoje coroczne spotkanie noworoczne. Spotkanie to swoją obecnością zaszczycili: minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, eurodeputowany Bogusław Sonik, wicemarszałek województwa małopolskiego Witold Latusek, starosta krakowski Józef Krzyworzeka, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Władysław Kusiński.
Czytaj dalej...


5.01.2012
Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość
ogłoszenie o rekrutacji do projektu. (plik pdf)


Odwiedziło nas już: + Online: +