VI Małopolskie Święto Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zbieżność wydarzeń czy zrządzenie losu? Pierwszego września delegacje rolników z całej Polski udały się na Jasną Górę, aby w obecności głowy Państwa złożyć dziękczynienie za tegoroczne plony. Równocześnie w naszej gminie odbyło się już po raz szósty Małopolskie Święto Warzyw. 

Uroczystość ta stanowi ukoronowanie wielomiesięcznych starań o to, aby zbiory były obfite i podziękowanie za ciężką i odpowiedzialną pracę rolnika. Nad całością zadań dotyczących przebiegu święta, czuwał Komitet Organizacyjny MŚW powołany decyzją wójta gminy. W skład komitetu weszły następujące osoby: przewodnicząca komitetu i koordynator wszystkich działań pani Joanna Murek dyrektor Centrum Kultury i Promocji, Henryk Jończyk- zastępca wójta gminy, Iwona Kubik - sekretarz Urzędu Gminy, Edyta Rybak- wiceprzewodnicząca Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Grażyna Kaczor zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Magdalena Chmielek pracownik CKiP, Andrzej Knapik kierownik Referatu Budownictwa, Tomasz Buczek i Paweł Antosik pracownicy Urzędu Gminy. Przed częścią oficjalną miały miejsce występy dzieci z czterech placówek edukacyjnych: Przedszkola Samorządowego z Wawrzeńczyc, Przedszkola Samorządowego z Igołomi, Szkoły Podstawowej z Wawrzeńczyc i Szkoły Podstawowej z Igołomi. Wszystkie biorące udział w prezentacji potencjału artystycznego dzieci, w tym roku wykonały tańce: (hinduski, nowoczesny, Krakowiak, Lajkonik). Wielką ekspresją, aranżacjami i choreografią zaopatrzyli opiekunowie występujących grup pociechy na ten dzień. Wszystko było super jak powiedział ktoś z widowni "... tylko ten deszcz....". Z drugiej jednak strony to na te opady z utęsknieniem oczekiwali już od dwóch miesięcy rolnicy z ternu gminy. Po występach dzieci nastąpiło rozstrzygnięcie organizowanych przez CKiP konkursów: "Jarzynowy zawrót głowy - kapelusz działkowca", konkursu historycznego opartego na treściach zawartych w "Monografii Przy wielkiej drodze-Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od czasów średnich do współczesności". Na zaproszenie pana wójta Józefa Rysaka i pani Joanny Murek przybyli do Pobiednika laureaci z WTZ: Maciej Mierniczek i Rafał Charzewski, którzy zaprezentowali wiersze własnej twórczości, zawarte w tomiku poetyckim "Przy ognisku". Po tej części nastąpiły przygotowania do organizacji mszy polowej. Msza dziękczynna stanowi preludium do dalszej części świętowania. To właśnie przed ołtarzem należało schylić głowę i podziękować Bogu i ludziom za największy skarb tej ziemi, którym są plony-warzywa. Mszę świętą odprawił Infułat Jerzy Bryła w obecności księży: Proboszcza Parafii Wawrzeńczyce ks. Andrzeja Gawrońskiego, ks. Proboszcza Parafii Hebdów Józefa Ostręga, ks. Mateusz Szymczyka z Parafii Ruszcza. W homilii ks. Infułat zwrócił się do wiernych zebranych słowami, "... Równość każdego człowieka w obliczu Boga domaga się uznania wartości osoby i szacunku dla jego godności...". Podkreślał prostotę, wiarę, pokorę jako główne zasoby ludzkie, potrzebne do zdrowego funkcjonowania społeczeństwa. Pokłonił się z wielkim uznaniem do trudnej i wykonywanej z miłością do ziemi rodzicielki pracy rolników z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, z której pochodzą jego korzenie. Po mszy świętej nastąpił występ orkiestry dętej Hejnał z Igołomi. Mocnym akcentem wprowadzili muzycy zebranych gości na następną część VI Małopolskiego Święta Warzyw. Część oficjalną rozpoczął pan wójt gminy Józef Rysak. W swoim przemówieniu zwrócił się do rolników z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce i zaproszonych gości. Podkreślił, że dziękujemy za plony, chociaż w głębi serca większość rolników skrywa olbrzymi żal, ponieważ klęska żywiołowa nie ominęła terenów gminy i straty w uprawach są ogromne. Tradycją święta jest wybór rolników - liderów produkcji warzywniczej. W tym roku z miejscowości Pobiednik Wielki za wskazaniem członków Rady Sołeckiej zaszczytną funkcję pełnili: pani Joanna Chmiela i pan Michał Nowak. Państwo z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego pana Marka Sowa, oraz W-ce Marszałka Województwa Małopolskiego, a zarazem Honorowego Obywatela Gminy Wojciecha Kozaka otrzymali statuetki i gratulację, do których przyłączył się wójt gminy z Przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Nawrotem. Przedstawiciele Samorządu uhonorowali Liderów Produkcji Warzyw w roku 2013 okolicznościowymi statuetkami i nagrodami rzeczowymi. Pani Joanna Chmiela pięknymi słowami podziękowała za wyróżnienie. Do podziękowań dołączył się pan Michał Nowak. Obydwoje państwo to pokolenie młodych rolników, którzy łączą tradycję z nowoczesnością. Ponieważ są osoby, które poprzez swoją działalność, postawę, człowieczeństwo, wspierają naszą gminę, Rada Gminy podjęła uchwałę, aby takie wybitne jednostki gratyfikować tytułem "Honorowy Obywatel Gminy Igołomi- Wawrzeńczyce". Ludzie ci nie będąc mieszkańcami terenu gminy, bardzo angażują się na jej rzecz. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymał ksiądz Infułat Jerzy Bryła. Pan wójt przybliżył wszystkim zgromadzonym osobę Jerzego Bryły. Mówił o księdzu Infułacie treści pełne wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich. W pracy, posłudze ks. Infułata Jerzego Bryły najważniejszy jest Człowiek. Troska o jest rozwój duchowy i religijny, kształtowanie oblicza moralnego i zawodowego, zgodnego z duchem Ewangelizacji i wskazaniami społecznej nauki Kościoła przekazywanej w najprostszy sposób. Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli Ks. Infułatowi akt honorowy, statuetki i udekorowali szarfą w barwach gminy. Delegacja KGW ze Stręgoborzyc wręczyła kosz warzyw jako symbol tegorocznych zbiorów. Zastępca wójta wręczył bukiet kwiatów w barwach narodowych, symbol polskości. W dalszym punkcie programu konferansjer zapowiedział wręczenie odznak honorowych "Zasłużony dla Rolnictwa" przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznaczenie to przyznawane jest w uznaniu pracy i trudu rolników, przyczyniających się do rozwoju rolnictwa i rozwoju wsi. Wydelegowanymi do odbioru wyróżnienia na tegorocznym święcie byli Państwo: Bronisława i Jacek Luty oraz Jadwiga i Waldemar Ropa z miejscowości Pobiednik Wielki.
W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaki honorowe wręczył pan Wicewojewoda Andrzej Harężlak w asyście Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józefa Rysaka. Jak co roku na zakończenie oficjalnego otwarcia Małopolskiego Święta Warzyw przedstawiciele każdego sołectwa wręczyli zaproszonym gościom kosze warzywne, poświęcone podczas mszy świętej. Liderzy VI MŚW wręczyli symboliczny kosz z darami ziemi Marszałkowi Województwa Małopolskiego Markowi Sowa. Następnym wyróżnionym gościem, który otrzymał kosz warzyw od przedstawicieli sołectwa Zofipole był Wojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, W-ce Marszałek Województwa Małopolskiego otrzymał kosz z rąk młodego pokolenia sołectwa Rudno Górne, Panu Bogusławowi Sonikowi Posłowi do Parlamentu Europejskiego symbol święta warzyw wręczyli wydelegowani przez sołectwo przedstawiciele Wawrzeńczyc I, Panie z KGW Dobranowice, delegatki sołectwa z tej miejscowości wręczyły kosz na ręce Posła na Sejm RP Józefa Lasota. Pani Lidia Gądek Poseł na sejm RP obdarowana została koszem z plonami przez przedstawicieli sołectwa Koźlica. Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło miał przyjemność otrzymać kosz od przedstawicieli wsi Odwiśle. Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka podziękował przedstawicielom sołectwa Tropiszów za kosz pełen warzyw. Sąsiadujący z naszą gminą Starosta Powiatu Proszowickiego Zbigniew Wójcik z wielkim wzruszeniem przyjął symboliczne plony z rąk pana sołtysa Pobiednika Małego. Rada sołecka z Żydowa wyznaczyła delegację do wręczenia kosz panu Jarosławowi Bomba Dyrektorowi Krajowego Centrum Doradztwa Rolniczego. Małe sołectwo Wygnanów przygotowało kosz dla Zastępcy Dyrektora Małopolskiej Agencji Rynku Rolnego Andrzeja Kubisztala. Panie z KGW Igołomia wręczyły symboliczny kosz Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. Włodzimierzowi Sady, Wawrzeńczyce II miały zaszczyt przekazać kosz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie panu Andrzejowi Nowakowi. Prezes Wojewódzkiego Zarządu Kółek i Organizacji Rolniczych Bogdan Laskosz otrzymał podziękowania i kosz od wsi Złotniki. Dziekan Wydziału ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Stanisław Mazur otrzymał kosz od reprezentacji Pobiednika Wielkiego. Pan Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w podzięce za współpracę z Gminnym Kołem Pszczelarzy otrzymał miodowy kosz. Wśród listy osób przybyłych wymienić należy: W-ce Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Władysława Kusińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Słomniki Pawła Knafel, Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice Jana Makowskiego, Wójta Gminy Koniusza Wiesława Rudek, Wójta Gminy Pałecznica Marcina Gaweł, Dziekana Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Stanisława Mazura, Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach Marka Kowalika, Z-cę Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Zbigniewa Tomaszka, Członka Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie Krystynę Janecką, Dyrektor Biura Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Krakowie Marka Stasiaka, Dyrektora Wydawnictwa PETRUS Pawła Piotrowskiego, Z-cę Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP Łukasza Smółka, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Piotra Adamczuka, W-ce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Barbarę Kawa, Dyrektor Aeroklubu Krakowskiego Sabinę Hawryłko, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Janina Dobaj, oraz inne znamienite osoby. 
Po części oficjalnej zgodnie ze scenariuszem w kolejności ustalonej przez komitet organizacyjny miały miejsce: występy Kapeli Ludowej Wolanie, loteria fantowa organizowana w tym roku przez Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, Występ lokalnego zespołu ALEBABKI z Igołomi, rozdanie nagród za konkurs zorganizowany przez Centrum Kultury i Promocji "Estetyczna zagroda i posesja wiejska", wręczenie nagród dla przewodniczących KGW z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w konkursie "Targi produktów lokalnych", gościnny występ grupy choreograficznej TRC Sławomira Haczek, występ debiutującej grupy tanecznej z CKiP pod kierownictwem Sławomira Haczek. Dodatkowych atrakcji na naszym świecie była cała masa. Wśród nich należy wymienić: degustację przygotowaną przez panie z KGW, Gminny Kociołek Warzywny, którego recepturę opracował pan Stanisław Paluch z firmy TASAK, natomiast danie przyrządziły i częstowały wszystkich zebranych panie z KGW Wawrzeńczyce. Na imprezie wydano ponad tysiąc porcji. Na niebie zachwycały pokazy lotnicze, motolotniarz pan Marcin Jasonek zrzucał słodycze i maskotki, widzieliśmy także olbrzymi balon. Wszystko to świadczy o wielości, jaką jest w stanie zapewnić na ten dzień sztab ludzi, którzy pracują nad promocją i dobrym wizerunkiem gminy. 
O godzinie 19.30 zgodnie z zapowiedziami dla zgromadzonej publiczności na scenie l wystąpił zespół WEEKEND. Wszyscy tańczyli i bawili się w rytm znanych utworów Radka Liszewskiego, a przy piosence pt. "Ona tańczy dla mnie" wręcz wyręczali lidera. Po udanej imprezie przyszła kolej na zabawę taneczną, którą zabezpieczył zespół AG MUSIC pana Wojciecha Żabickiego z Odwiśla.
Joanna Murek

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4686