Gmina sprzedaje działki

VIII Turniej Tańca Przedszkolaków

Turniej Tańca Przedszkolaków to już cykliczna impreza organizowana przez Przedszkole w Wawrzeńczycach pod patronatem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W tym roku pięć grup maluchów z pięciu placówek rywalizowało w kategorii tańca do muzyki filmowej. Dzieci uczestniczące w dodatkowych zajęciach tanecznych mogły zaprezentować nabywane w ciągu roku umiejętności. Pragniemy popularyzować taniec wśród przedszkolaków, jako aktywną formę spędzania czasu wolnego i rozwoju fizycznego. Taniec wpływa sprzyjająco na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym - oddziałuje na rozwój psychofizyczny dziecka oraz ogólną i specjalistyczną sprawność ruchową, usprawnienie mięśni, rozwijanie równowagi i koordynacji. Celem turnieju jest propagowanie różnych form działalności artystycznej dzieci, wprowadzanie ich w świat uniwersalnych wartości – dobra i piękna, rozwijanie kreatywności i zainteresowań. Turniej tańca staje się również istotnym elementem harmonogramu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedszkoli. Sprzyja wymianie doświadczeń i integracji środowiska wychowania przedszkolnego. Uroczystość odbyła się 10 czerwca 2015r.,a rywalizowały następujące placówki: grupa z Nowego Brzeska, oddział przedszkolny Szkoły Podstawowejw Wawrzeńczycach, oddział przedszkolny z Dobranowic, oddział przedszkolny z Tropiszowa a także grupa gospodarzy - z Przedszkola w Wawrzeńczycach. Dzieci przedstawiły ciekawe układy taneczne do muzyki filmowej, uświetnione niepowtarzalnymi strojami. Był taniec do muzyki z Titanica, taniec do muzyki z Jamesa Bonda, taniec z bajki filmowej Shrek, taniec do musicalu Chicago, a także taniec Kolorowy wiatr do muzyki z bajki Pocahontas.

Tancerzy oceniało jury w składzie którego byli m.in. Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce p. Józef Rysak,Dyrektor Przedszkola w Nowym Brzesku p. Barbara Jamrozik, Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkółp. Agnieszka Majka, Księgowa GZEASu p. Bożena Luter, Sekretarz Gminy p. Iwona Kubik, Dyrektor GCE w Igołomi p. Dorota Ryńca-Ropek, Dyrektor GCE w Wawrzeńczycachp. Mieczysława Stawarz, Wicedyrektor GCE w Wawrzeńczycach p. Beata Sonik - Marchewka, przyjaciele przedszkola: p. Eleonora Bujacz Kusińska, p. Jolanta Migas, państwo Małgorzata i Grzegorz Bętkowscy. Poziom turnieju był bardzo wyrównany. Publiczność żywiołowo reagowała na występy wszystkich uczestników, dopingując każdemu zespołowi. Dodatkową atrakcją były zabawy z wodzirejem oraz pokazy formacji tanecznych: Formacja taneczna pod kierunkiem pana Kamila Mroza oraz Formacja Zumby pod kierunkiem pani Marty Haponowicz i Pawła Błaszkiewicza.

Małym tancerzom kibicowało wielu szkolnychkolegów, rodziców i opiekunów. Wyróżnienie i statuetkę w tym konkursie uzyskała grupa gospodarzy czyli Przedszkole w Wawrzeńczycach za taniec do muzyki z filmu Titanic przygotowany pod kierunkiem Elżbiety Jelonek.Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję, w przyszłym roku, tym razem będzie to taniec międzynarodowy.

Wysiłki wszystkich uczestników turnieju zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i nagrodami niespodziankami dla wszystkich uczestników turnieju, rodzice natomiast ugościli najmłodszych wspaniałym poczęstunkiem. Dziękujemy przyjaciołom Przedszkola, którzy wspierają nasze inicjatywy i piękne przedsięwzięcie jakim jest Turniej Tańca.
Wioletta KlękPowrót

Odwiedziło nas już: + Online: +