Gmina sprzedaje działki

13 nowych dróg asfaltowych
W 2011 roku wybudowanych zostanie kolejne kilkanaście kilometrów dróg gminnych. I mimo, że nie jest to rok wyborczy, powstanie ich jeszcze więcej niż rok temu! Na dodatek, najwięcej powstanie dróg asfaltowych! W tym roku, tak jak w poprzednim najwięcej będzie wykonanych dróg w ramach usuwania skutków powodzi z lat 2009-2010. Wyremontowane będą drogi w Tropiszowie, Igołomi, Wawrzeńczycach, Rudnie Górnym, Stręgoborzycach, Żydowie, Złotnikach. W sumie w ramach usuwania skutków powodzi wyremontowanych zostanie 11km dróg, głównie będą to drogi asfaltowe. Ponadto, odbudowany zostanie most na Ropotku w Wawrzeńczycach ("Zastróże"), który kosztować będzie prawie 300.000 zł.
W Wawrzeńczycach wyremontowana została także droga od strony Centrum Kultury w stronę placu przed szkołą i cały odcinek, aż pod figurę św. Marka na "Brzegach". Ponadto, wybrukowany kostką brukową, został parking w centrum wsi, który służy mieszkańcom i szkole. Na parkingu zostały wytyczone miejsca do parkowania, klomby obsadzone drzewami ozdobnymi oraz miejsce parkingowe dla autobusu szkolnego. Obsadzony został skalniak oraz zamontowano kamerę monitoringu elektronicznego, która jest skierowana na plac parkingowy. Pojawią się jeszcze słupki rozgraniczające ciąg pieszych od parkingu i podpory dla drzew. Ta inwestycja kosztowała gminę ponad 300.000 zł, a połowę z tego uzyskała gmina z Narodowego Programu Przewbudowy Dróg Lokalnych (tzw. "Schetynówki").
Wyremontowane zostały także dwa odcinki dróg gruntowych (1000 mb) oraz zakończona została modernizacja drogi powiatowej od Żydowa do Wawrzeńczyc, w tym roku, ostatni odcinek do Wawrzeńczyc od Wygnanowa o długości 1250 mb. Dzięki tym działaniom (współpraca z Powiatem Krakowskim) udało się wyremontować całą drogę powiatową od Żydowa przez Stręgoborzyce i Wygnanów do Wawrzeńczyc.
Wszystkie te remonty nie udało by się zrealizować bez środków finansowych pozyskanych z zewnątrz! Dzięki staraniom gminy udało się pozyskać na remonty dróg gminnych i powiatowych prawie 2.000.000 zł. Taką kwotę, jeszcze nigdy w historii samorządu gminnego nie uzyskano!
Ps. Przejeżdżając po tych drogach nie trudno zauważyć, że wielu mieszkańców tego wcale nie docenia i jeżeli tylko by się dało to ZAORALIBY TE DROGI, co pokazują ostatnie zdjęcia! Czy to nie rozwaga, czy premedytacja?


Odwiedziło nas już: + Online: +