Gmina sprzedaje działki

Przedszkolaki z Wawrzeńczyc uczyły kierowców odpowiedzialności na drodze
W okresie od 24.04- 26.06.2013 r. policjancji prewencji kryminalnej wraz z policjantami WRD Komendy Powiatowej Policji w Krakowie brali udział w III etapach projektu unijnego "Living values in education" w Przedszkolu Samorządowym w Wawrzyńczycach, tzw. "Akcja Cytryna".
Czytaj dalej...


Przedszkolaki z Wawrzeńczyc uczyły kierowców odpowiedzialności na drodze
Od sierpnia 2012 przedszkole w Wawrzeńczycach wraz z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce realizuje międzynarodowy projekt Comenius Regio pt. "Living Values in Education" (Wartości życiowe w edukacji). Zadaniem projektu jest podniesienie wśród dzieci przedszkolnych wartości takich jak: sprawiedliwość, odpowiedzialność, demokracja i niesienie pomocy.
Czytaj dalej...


DELEGACJA TURECKA W NASZEJ GMINIE
W dniach 21 - 25 marca 2013 nasza gmina gościła 8-osobową delegację z Turcji. Przedstawicie tureckiego regionu Isparta przyjechali do Wawrzeńczyc w ramach programu Comenius Regio, z którego gmina pozyskała 170.000 zł na realizację projektu pt. "Living values in education".
Czytaj dalej...


PRZEDSZKOLAKI Z WAWRZEŃCZYC Z WIZYTĄ W SĄDZIE
Od sierpnia 2012 nasze przedszkole jest partnerem Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w międzynarodowym projekcie Comenius Regio pt. "Living Values in Education" ( Wartości życiowe w edukacji).
Czytaj dalej...


Poznajemy kulturę, historię i tradycje naszych partnerów z Turcji
W dniach 12-17.10.2012 ma miejsce pierwsza robocza wizyta delegacji polskiej w kraju partnera, w Turcji. Nasi partnerzy mieszkają i pracują w Isparcie.
Podczas pierwszej wizyty, poznajemy kraj i instytucje partnerskie koordynatora projektu, który ma tytuł "Living Values in Education". Przez te dwa dni pobytu już poznaliśmy wiele interesujących elementów tradycji i kultury tureckiej

We learn about the culture, history and traditions of our partner country – Turkey.
The first meeting of the Polish representatives and their partners is being held in Turkey from 12th to 17th Oct 2012. Our partners live and work in Isparta. During the first meeting we explore the country and visit the partner institutions which take part in the project titled ‘Living Values in Education’. We have known about lots of interesting features of the Turkish culture for the last two days.


Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od września realizuje projekt pt. "Living Values in Education" razem z Turcją.


W projekcie zaplanowano 4 wizyty robocze w kraju partnera oraz 4 wizyty robocze partnera w Polsce. Budżet projektu: 43.000 euro, dofinansowanie 38.000 euro, pozostała kwota wkład własny w postaci zespołu zarządzającego projektem. Termin realizacji projektu do 31.07.2014r.

Głównym tematem projektu są 4 ważne wartości w edukacji dzieci, czyli: SPRAWIEDLIWOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, DEMOKRACJA. Dzieci przedszkolne oraz podopieczni CKiP będą w tych obszarach realizować zajęcia w celu zgłębienia i poznania tych ważnych wartości w życiu współczesnego człowieka. Każda z tych wartości będzie poznawana przez dzieci przez 3 miesiące, po jednej wartości w jednym semestrze. Dla uatrakcyjnienia omawianych obszarów, w projekcie zaplanowano dla dzieci: 2 wycieczki całodzienne do Krakowa, dwie wycieczki na zajęcia plastyczne (wyroby z gliny) w Pobiedniku Małym (WTZ), dwie duże imprezy środowiskowe przygotowane przez przedszkole, akcję z udziałem Policji i wiele innych działań ułatwiających realizację tematów z 4 ww obszarów. Po wypracowaniu określonych rezultatów, następuje wizyta robocza w kraju partnerski w celu wymiany wypracowanych produktów oraz przedyskutowanie problemów w realizacji działań oraz zaplanowanie kolejnych działań. Dodatkowym celem projektu jest poznanie schematu organizacyjnego kraju partnera projektu oraz przedstawienie schematu organizacyjnego systemu oświaty w Polsce poprzez obserwację i uzyskanie informacji od partnera.
Kolejne informacje z projektu będzie można znaleźć w specjalnej zakładce.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +