Gmina sprzedaje działki

Organizacje polityczneZapraszamy na stronę www Polskiego Stronnictwa Ludowego
w gminie Igołomia -Wawrzeńczyce
Z działalności gminnego PSL-u

W dniu 31 stycznia 2008 r. odbył się Gminny Zjazd delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zjazd jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności za 4 lata i udzielił skwitowania ustępującemu zarządowi. Zjazd wybrał nowy Zarząd, który ukonstytuował się w składzie:
1. Prezes Zarządu Gminnego – Maria Wójcik z Wawrzeńczyc
2. Wiceprezes – Józef Rysak z Igołomi
3. Sekretarz – Mirosława Dziża z Igołomi
4. Członkowie Zarządu: Andrzej Gurda z Igołomi, Józef Kopeć z Dobranowic, Leszek Bętkowski z Wawrzeńczyc, Stanisław Wilkosz z Tropiszowa.
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:
1. Przewodniczący: Kazimierz Kazanecki z Zofipola
2. Członkowie: Jacenty Waszkiewicz ze Złotnik, Jan Marchewka ze Złotnik.
Delegatami na Zjazd Powiatowy wybrani zostali: Maria Wójcik, Józef Rysak, Mirosława Dziża, Józef Kopeć, Andrzej Gurda, Leszek Bętkowski.
W Zjeździe Gminnym udział wziął Prezes Zarządu Powiatowego PSL Pan Bogdan Bogdali.


W dniu 7 marca 2007r. na spotkanie z członkami Koła Platformy Obywatelskiej w Zofipolu oraz z władzami Gminy przyjechali posłowie: Jarosław Gowin, Jacek Krupa, eurodeputowany Bogusław Sonik oraz Starosta Powiatu Krakowskiego, Józef Krzyworzeka. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i na merytorycznej dyskusji głownie dotyczącej najważniejszych problemów, które doskwierają naszej Gminie. Posłowie na sejm RP nie obiecali złotych gór ale poddali kilka pomysłów i zdeklarowali swoją pomoc.
 
 

29 marca odbył się Zjazd Powiatowy delegatów PSL. Do Zarządu Powiatowego wybrani zostali z naszej gminy: Józef Rysak i Maria Wójcik. Funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego powierzono ponownie Panu Bogdanowi Bogdali.
Delegatami na Zjazd Wojewódzki, który odbędzie się 28 czerwca br. wybrani zostali: Józef Rysak i Maria Wójcik.


W 50 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa, przypada Święto Zesłania Ducha Świętego, zwane „Zielonymi Świętami”. Ten dzień to również doroczne Święto Ludowe. W tym roku obchody Małopolskiego Święta Ludowego odbyły się w niedzielę 11 maja 2008 r. w gminie Szczurowa. W uroczystości tej naszą gminę reprezentowali: Józef Rysak – wójt gminy i poczet sztandarowy w składzie: Maria Wójcik, Mirosława Dziża i Kazimierz Kazanecki.

   

13.11.2007
Ludowcy z naszej gminy na Zaduszkach Witosowych

Po raz kolejny w dniu 4 listopada b.r. w Wierzchosławicach odbyły się Zaduszki w miejscu urodzin, życia i spoczynku Wincentego Witosa. Tak jak każdego roku liczne delegacje z całego kraju przybywają do grobu Witosa, by uczcić pamięć, nabrać wiary i hartu do wytrwania, by dać świadectwo prawdzie o latach, w których ten wybitny przywódca chłopów polskich był ostoją demokracji i niepodległości państwa polskiego. W Zaduszkach wzięła udział również delegacja z naszej ze sztandarem Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w składzie: Józef Rysak wójt gminy, Maria Wójcik Prezes Zarządu Gminnego PSL i członkowie PSL: Mirosława Dziża z Igołomi i Kazimierz Kazanecki z Zofipola.
 
 

Odwiedziło nas już: + Online: +