Gmina sprzedaje działki

Aktualności 2007r.


Strażacy OSP Wawrzeńczyce "na medal" - 2007 r.
Przybywają na każde wezwanie, na miejscu pożaru lub wypadku są zawsze pierwsi by szybko i sprawnie spieszyć z pomocą poszkodowanym. Często aktywnie uczestniczą w różnych gminnych wydarzeniach, służąc nie tylko swymi umiejętnościami ale również coraz lepszym sprzętem. Z tych też względów zasługują "na medal". Trudno nie doceniać wartości ich trudnej i niebezpiecznej pracy. Teraz prezentuje się jednostka OSP Wawrzeńczyce.

Zarząd OSP w Wawrzeńczycach:
Prezes: Artur Kasprzyk, V-ce Prezes Mirosław Adamski, naczelnik Grzegorz Gawlikowski, naczelnik Mariusz Latała, gospodarz Witold Migas, sekretarz Tomasz Adamski, kronikarz Maciej Niewitała, członek Ryszard Leśniewski.
Komisja Rewizyjna: Zygmunt Sonik, Adam Kamiński, Eugeniusz Mietła, Bogusław Łuczywo.

Historia: dokładna data powstania jednostki nie jest znana. Chociaż na drzewcu sztandaru wygrawerowano rok 1918, to jednak nadal poszukuje się informacji na temat początków straży pożarnej w Wawrzeńczycach. Jednostka posiada ceną pamiątkę z przeszłości, jaką jest sztandar z 1926 r., który ufundował w przeszłości prezes Straży Ogniowej Jan Łatała. Sztandar ten podczas okupacji hitlerowskiej był przechowywany w piecu chlebowym u druha Piotra Dworaka, u niego stały również konie, które na dźwięk syren tupały, nie mogąc doczekać się wyjazdu strażaków.
Działalność: obecnie (2007r.) jednostka zrzesza 44 członków czynnych i 12 honorowych. W 2006 r. jednostka uczestniczyła w 37 akacjach ratowniczo-gaśniczych, w tym było 7 pożarów, 30 miejscowych zagrożeń, głownie wypadki drogowe. Jednostka ma na wyposażeniu trzy samochody gaśnicze: Jelcz GCBA 6/32 - gaśniczy, Ford List - ratowniczo-gaśniczy i żuk GLM 6/32 - gaśniczy. Od 1995 r. jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i skategoryzowana jako SOT II (Jednostka Obrony Terytorialnej II). Druhowie przeszkleni w zakresie obsługi sprzętu pożarniczego, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, operatorów hydraulicznego sprzętu ratowniczego. Najnowszym samochodem jest Ford Lekki Samochód Ratownictwa Technicznego LSRt. W wyposażeniu OSP jest: zestaw Holmatro do cięcia, ratowniczy PSP R1 z tlenoterapią, deska ortopedyczna, agregat prądotwórczy, piła do cięcia betonu i stali oraz piła do drzewa. Ponadto jednostka posiada jeszcze wielo drobnego, nowoczesnego sprzętu. Od kilku lat jednostka jest w ścisłej czołówce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Remiza została odremontowana i rozbudowana, może być wynajmowana na organizację imprez okolicznościowych.

Czy Jednostki OSP mają problemy?
Odpowiedź padła twierdząca podczas posiedzenia Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dniu 5.03.2007 r. W jego trakcie podsumowano zebrania sprawozdawcze jednostek OSP, które odbyły się w styczniu i lutym 2007 r. W niektórych zebraniach uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie tj. dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 4 mł. bryg. Janusz Chawiński, z-ca dowódcy JRG-4 st. kpt Wiesław Nosek, Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach insp. Mariusz Marchut, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Proszowicach Oddział Wawrzeńczyce Władysław Kusiński, przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy Józef Rysak, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot, radni, sołtysi oraz członkowie Zarządu Gminnego OSP.
W ostatnich latach niektóre jednostki OSP pozyskały nowe i lekkie samochody bojowe, które zostały oddane do karosażu, z przystosowaniem do zamontowania zestawu ratownictwa drogowego "Holmatro". Odpowiada to potrzebom wynikających z bieżącej działalności jednostek, gdyż według statystyk w ostatnich dwóch latach ilość wypadków drogowych, głównie na drodze krajowej nr 79 zwiększyła się kilkakrotnie. Duży wpływ na taką sytuację ma przeprowadzona przez GDDKiA modernizacja drogi krajowej Kraków-Sandomierz oraz zwiększony transport towarów samochodami ciężarowym TIR.
Kolejne problemy strażaków to m.in. potrzeba przeprowadzenia remontów budynków remiz strażackich w czym problemy wynikają z braku środków finansowych. Zarządy niektórych jednostek OSP zwróciły się do władz samorządowych o zabezpieczenie środków w budżetach gmin na te cele. Podczas zebrań omawiano sprawy związane z badaniami lekarskimi czynnych członków OSP, które mogą wykonywać tylko lekarze medycyny pracy. Poruszano kwestię ubezpieczeń członków OSP od ryzyka podczas prowadzonych akcji ratowniczych. Zwrócono uwagę na obowiązek kategoryzacji OSP zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP.
Podsumowując sprawozdania OSP z terenu gminy, należy zauważyć, że zaistniała konieczność zwrócenia większej uwagi władz samorządowych na aktualne uwarunkowania służby strażaków ochotników. Niejednokrotnie z narażeniem własnego zdrowia i życia ratują innych nie otrzymując należytego wsparcia ze strony organów administracji rządowej szczebla powiatowego czy wojewódzkiego a wymagania wobec ochotników z każdym rokiem są coraz większe.


Odznaczenia dla strażaków z okazji dnia Świętego Floriana - 2007 r.
Z okazji Dnia Strażaka - Świętego Floriana zostały wręczono druhom gminy Igołomia - Wawrzeńczyce odznaczenia za wybitne osiągnięcia, wzorową postawę i wysługę lat. Wręczenie odznaczeń poprzedziły msze święte odprawiane w kościołach parafialnych w intencji strażaków. Odznaczenia otrzymali:

Jednostka OSP Tropiszów
Wysługa lat:
20 lat
- szeregowy Stanisław Kościej
- szeregowy Henryk Szela
- V-ce Prezes Jan Dzięga

15 lat
- honorowy członek Andrzej Knapik
- kierowca Grzegorz Wiklik

10 lat
- honorowy członek Paweł Mietła, szeregowy Adam Gwóźdź
5 lat - szeregowi: Marcin Paluch, Michał Lasoń, Łukasz Ciastoń, Tomasz Jangrot, Stanisław Wilkosz, Grzegorz Zapała, Łukasz Łoboda

Wzorowy strażak: Łoboda Łukasz, Lasoń Michał, Paluch Marcin, Wilkosz Stanisław, Jangrot Tomasz, Zapała Grzegorz, Ciastoń Łukasz, Kościej Marcin, Pacula Dariusz, Gajda Dariusz, Dzięga Tomasz, Wilkosz Kamil, Ciastoń Marek, Wilk Grzegorz, Chmiela Dawid, Bielecki Robert, Bielecki Grzegorz

Wzorowa druhna: Kukuła Mariola, Bracha Monika, Zimna Kamila, Bracha Karolina, Łoboda Monika, Paluch Edyta, Grymek Mariola

Jednostka OSP Igołomia - Zofipole
Wysługa lat:
45 lat - V-ce Prezes Jan Kwiatek
35 lat - naczelnik Franciszek Lachla
25 lat - gospodarz Kazimierz Czarnik, skarbnik Janusz Paluch, szeregowy Stanisław Paciorek, szeregowy Józef Schab
15 lat - naczelnik Krzysztof Wójcik, szeregowy Andrzej Dziurowicz, szeregowy Sebastian Ulicki

Medale:
Złoty: Wojciech Małczęć
Srebrny: Przemysław Pinkowski, Szczepan Stala
Brązowy: Augustyn Caboń, Konrad Szymach

Jednostka OSP Wawrzeńczyce
Wysługa:
65 lat: Józef Tomerski

Jednostka OSP Stręgoborzyce
Wzorowy strażak:
Adam Cygan


Zawody Sportowo-Pożarnicze w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce w 2007 r.
17 czerwca 2007 r. na terenie Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które prowadził V-ce Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Andrzej Knapik. Sędzią głównym tak jak w ubiegłym roku był kpt. Adam Wiśniowski a kierownikiem konkurencji st. kpt Jan Mita. W tym roku do zawodów przystąpiło siedem jednostek OSP: Dobranowice, Igołomia-Zofipole, Pobiednik Mały, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Tropiszów, Wawrzeńczyce. Oprócz drużyn seniorów startowały drużyny młodzieżowe chłopców i dziewcząt. Ogółem udział brało 13 drużyn. Zawody rozgrywane były w poszczególnych konkurencjach: sztafeta 7x50m z przeszkodami, ćwiczenia bojowe. Kolejność miejsc startu poszczególnych drużyn była losowana.

Klasyfikacja w konkurencji seniorów:
I miejsce - OSP Tropiszów (105 pkt)
II miejsce - OSP Pobiednik Mały (106 pkt)
III miejsce - OSP Stręgoborzyce (108,2 pkt)
IV miejsce - OSP Wawrzeńczyce (116,8 pkt)
V miejsce - OSP Dobranowice (123 pkt)
VI miejsce - OSP Igołomia - Zofipole (129 pkt)
VII miejsce - OSP Rudno Górne (131,1 pkt)

Klasyfikacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców
I miejsce - OSP Tropiszów
II miejsce - OSP Pobiednik Mały
III miejsce - OSP Igołomia-Zofipole
IV miejsce - OSP Stręgoborzyce

Klasyfikacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewcząt
I miejsce - OSP Stręgoborzyce
II miejsce OSP Tropiszów

Na zakończenie zawodów Wójt Gminy Józef Rysak wręczył zwycięzcom puchary i dyplomy za udział wszystkim drużynom biorących udział. Podziękował druhom za pracę, służbę i pomoc jaką niosą mieszkańcom naszej gminy.


Odwiedziło nas już: + Online: +