Gmina sprzedaje działki

Aktualności 2010r.


Wielka Orkiestra pomaga druhom OSP

W sobotę, 18 grudnia 2010 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się uroczystość przekazania sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Sprzęt zakupiony został w ramach akcji STOP POWODZIOM, którą Fundacja WOŚP przeprowadziła 4 lipca 2010 r. Zebrano wówczas 2.644.507,34 złotych i za te pieniądze kupiono sprzęt dla 575 Ochotniczych Straży Pożarnych. Trafił on przede wszystkim do tych miejsc, które zmagały się w tym roku z powodzią lub które mieszczą się na terenach zagrożonych powodziami w przyszłości. Nasze dwie jednostki OSP: Igołomia i Wawrzeńczyce także otrzymały sprzęt ratujący życie i mienie. OSP Igołomia otrzymała pompę szlamową WT-40, a OSP Wawrzeńczyce odebrały w Warszawie agregat prądotwórczy Honda o mocy 3 KW.

Konkurs na szczeblu gminnym rozstrzygnięty (12.03.2010)

Dzieci i młodzież z gminy Igołomia- Wawrzeńczyce już po raz kolejny wzięły udział w konkursie pod tytułem ,, Wiatr, wypadek, ogień, woda- strażak zawsze rękę poda". Jest to konkurs ogólnopolskim w którym myślą przewodnią jest trudna, odpowiedzialna praca przedstawicieli straży w różnych ekstremalnych warunkach. Zarówno z GCE z Wawrzeńczyce jak i GCE w Igołomi napłynęła olbrzymia ilość prac plastycznych. Technika jaką wykonane były dzieła młodych artystów była zaskakująca. Można było zauważyć prace wykonane: pastelami, farbami, wydzieranki, kol age.

Jury w składzie: p. Andrzej Knapik- Kierownik Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
p. Katarzyna Dziwiszewska- Pełnomocnik wójta ds. OC i ZK
p. Joanna Murek- Dyrektor Centrum Kultury i Promocji
p. Beata Giemza- stanowisko ds. pożarnictwa i gospodarki komunalnej
p. Justyna Zielińska- pracownik sekretariatu
podjęła następującą decyzję, biorąc pod uwagę: samodzielność w wykonaniu pracy,
kreatywność, treść zgodną z tematyką konkursu, estetykę wykonania zadania

I grupa wiekowa- uczniowie szkół podstawowych, grupa młodsza: 6-8 lat:

1.Izabela Kozak, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach, lat 8, Gminne Centrum Edukacji Wawrzeńczycach,
2. Jan Wołoszyn, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach, lat 8, Gminne Centrum Edukacji Wawrzeńczycach,
3. Bartłomiej Pietras, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach, lat 6, Gminne Centrum Edukacji Wawrzeńczycach,
4. Oliwia Głowa, Szkoła Podstawowa w Igołomi, lat 6, Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
5. Wiktor Kućka, Szkoła Podstawowa w Igołomi, lat 7, Gminne Centrum Edukacji w Igołomi

II grupa wiekowa- uczniowie szkól podstawowych grupa średnia: 9-12 lat

1. Paulina Boligłowa- 12 lat, Szkoła Podstawowa w Igołomi,
2.Katarzyna Nowak-9 lat, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach,
3.Monika Gruszczak 10 lat, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach,
4.Artur Szczypta - 9 lat, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach,
5.Nikandra Migas, 12 lat, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach,

III grupa wiekowa- uczniowie gimnazjów; 13-16 lat

1. Martyna Chmiela-16 lat, Gimnazjum w Wawrzeńczycach,
2. Paweł Latała -14 lat, Gimnazjum w Wawrzeńczycach,
3. Klaudia Niemiec- 14 lat Gimnazjum w Wawrzeńczycach,
4. Monika Nowakowska- 14 lat Gimnazjum w Wawrzeńczycach,
5. Aleksandra Sagan- 13 lat, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach

Wszystkim laureatom gratulujemy sukcesów natomiast pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.


Samochód dla OSP Wawrzeńczyce i podsumowanie kadencji 2006-2010
W dniu 10 listopada 2010 r. w Wawrzeńczycach odbyły się uroczystości związane z przekazaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrzeńczycach samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz 010 R z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Samochód pozyskany z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 4 służyć będzie druhom i przyczyni się do zwiększenia możliwości operacyjno-technicznych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do którego od 1995 roku włączona jest OSP Wawrzeńczyce.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 mszą świętą w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach, którą celebrował ksiądz dziekan Feliks Formas - proboszcz parafii. We mszy świętej udział brali zaproszeni goście, poczty sztandarowe, delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Uroczystość zaszczycili m.in.
- st. bryg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP
- bryg. Ryszard Gaczoł - Komendant Miejski PSP w Krakowie
- bryg. Paweł Jarosz - z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
- druh Leszek Zięba - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie
- druh Łukasz Smółka - z-ca dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
- Wojciech Kozak - członek Zarządu Województwa Małopolskiego
- Józef Rysak - wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Po mszy św. dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przy kościele. Zgodnie z ceremoniałem strażacki dowódca uroczystości Komendant Gminny druh Jan Dzięga złożył meldunek Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Andrzejowi Mrozowi, po czym przy dźwiękach marsza generalskiego nastąpił przegląd pododdziałów. Przy hymnie państwowym dokonano podniesienia flagi państwowe.
Następnie głos zabrał Prezes OSP Wawrzeńczyce druh Artur Kasprzyk witając przybyłych gości.
Uroczystego przekazania samochodu (aktu przekazania, kluczyków, dowodu rejestracyjnego) Naczelnikowi OSP Wawrzeńczyce druhowi Mariuszowi Migasowi dokonali: st. bryg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Ryszard Gaczoł - Komendant Miejski PSP w Krakowie, Józef Rysak - Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Ksiądz dziekan Feliks Formas dokonała poświęcenia samochodu.
Wójt Gminy Józef Rysak podkreślił ważność dzisiejszego wydarzenia dla gminy i jednostki OSP Wawrzeńczyce. Dziękował decydentom za przekazany samochód i współprace w kadencji 2006 - 2010. Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot wręczyli pamiątkowe statuetki i dyplomy:
- Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP - st. bryg. Andrzejowi Mrozowi
- Komendantowi Miejskiemu PSP w Krakowie - bryg. Ryszardowi Gaczołowi.
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak wyraził radość z mozliowści uczestniczenia w uroczystościach i wyraził przekonanie, że samochód będzie dobrze służył strażakom. Zwrócił uwagę na zmieniające się zadania strażaków, którzy nie tylko gaszą pożary, ale także ratują życie i zdrowie innych w różnych zdarzeniach np. wypadkach drogowych


Odwiedziło nas już: + Online: +