Gmina sprzedaje działki

Ochotnicza Straż Pożarna w Igołomi-ZofipoluPrezes - Henryk Bulanda tel. 530-500-612
Wiceprezes Naczelnik – Maciej Strzelecki tel. 503-326-299
Z-ca Naczelnika - Paweł Adamus tel. 501-005-470
Skarbnik - Janusz Paluch
Sekretarz - Dawid Zientara
Gospodarz - Szczepan Stala
Członek Zarządu - Mariusz Tkaczyk
Gospodarz - Michał Złotowski


Sprzęt:
Star A-200
Volkswagen transporter
Pompy: Polonia PO5R, Honda WT30X
Agregat prądotwórczy: Honda Geko,
piła do drewna STIHL,
pompa Honda WT40X


Zebranie sprawozdawcze za 2014 r.


11.02.2012
Strażacy z Igołomi mają nowy samochód
W środę 8 lutego 2012r. druhowie OSP Igołomia-Zofipole wzbogacili się i swoje możliwości bojowe o nowy samochód ratowniczy.
Czytaj dalej...


Historia
OSP w Igołomi-Zofipolu została powołana do życia w roku 1927r. wówczas jeszcze jako OSP Igołomia. Ówczesna jednostka wyposażona była w ręczną pompę ciśnieniową na podwoziu wozu konnego, beczkowóz oraz kilka węży strażackich. Od lat 50. systematycznie postępowało unowocześnienie i wymiana sprzętu, który znajdował się w dyspozycji jednostki. Druhowie pozyskali m.in. pierwszy samochód pożarniczy marki Star. Na wyposażeniu znalazły się również pompa szlamowa i węże strażackie. Pozyskano także nowe umundurowanie dla druhów oraz różny drobny sprzęt gaśniczy. W 1967 roku mieszkańcy Igołomi ufundowali jednostce sztandar. U schyłku lat 80. jednym z najważniejszych problemów był brak własnej remizy. Decyzja o jej budowie zapadła na jednym z zebrań. W wyniku starań podjętych przez druhów w 1989 roku Skarb Państwa przekazał im w użytkowanie wieczyste działkę w Igołomi. Po pozyskaniu nieruchomości druhowie przystąpili do gromadzenia środków pieniężnych, które umożliwiłyby rozpoczęcie inwestycji. Pozyskiwano je od sponsorów, Rad Sołeckich Igołomi i Zofipola, mieszkańców obu miejscowości, a także z organizowania zabaw tanecznych i loterii fantowych. Znaczną pomoc finansową uzyskano z Urzędu Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Po zgromadzeniu środków przystąpiono do budowy Domu Strażaka, który oddano do użytku w 1994r. W roku 2008 staraniem Prezesa i Zarządu OSP, obiekt ocieplono i otynkowano. Działania te umożliwiły środki, pozyskane w formie preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z kolei w 2009 przy pomocy Urzędu Gminy oraz środków przyznanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach programu "Małopolskie Remizy" wymieniono pokrycie dachowe z eternitu na blachę oraz zamontowano nową stolarkę okienną. Druhowie z jednostki średnio rocznie uczestniczą w ponad 30 akcjach ratowniczo-gaśniczych, głównie pożarach, wypadkach i kolizjach na drodze krajowej nr 79, a także przy likwidacji skutków podstopień, wichur itp. W remizie można obejrzeć liczne puchary wywalczone na zawodach sportowo-pożarniczych.


Odwiedziło nas już: + Online: +