Gmina sprzedaje działki

Ochotnicza Straż Pożarna w TropiszowiePrezes - Stanisław Wilkosz tel. 606-178-258
Naczelnik - Tadeusz Bracha tel. 509-932-780
Wiceprezes - Jan Dzięga
Z-ca Naczelnika - Adam Gwóźdź
Skarbnik - Henryk Szela
Sekretarz - Grzegorz Pluta
Członek Zarządu - Robert Radzięta
Członek Zarządu - Kazimierz Semper


Sprzęt:
Star A-200,
Renault Master T 35
Pompy: Polonia PO5R, Niagara 1-GXV140
Honda WT 30X,
piła "STIHL"- 3 szt.
Agregat wysokociśnieniowy: ROBIN-As150b,
Agregat prądotwórczy Honda Geko


Samorządowcy zagrali z druhami OSP Tropiszów
W upalne niedzielne popołudnie w dniu 5.07.2015 r. Zarząd OSP Tropiszów zaprosił "samorządowców" z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na towarzyski mecz piłkarski z okazji oddania do użytkowania boiska sportowego.
Czytaj dalej...


Prezent na Święta Bożego Narodzenia dla OSP Tropiszów
Podczas uroczystego otwarcia remizy OSP w Tropiszowie 15 września 2013 r. Poseł Ireneusz Raś (honorowy członek OSP Tropiszów) deklarował dozbrojenie jednostki w samochód gaśniczy.
Czytaj dalej...


Uroczyste otwarcie Centrum Aktywności Wsi z siedzibą OSP w Tropiszowie.
15 września 2013 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania budynku Centrum Aktywności Wsi z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Tropiszowie.
Czytaj dalej...


7.10.2011
OSP Tropiszów otrzymała torbę ratowniczą R1. Aktywność jednostki OSP Tropiszów spowodowała, że złożony jakiś czas temu wniosek do KRUS w Krakowie został dziś zrealizowany.
Czytaj dalej...


5.10.2011
Uroczyste przekazanie promesy na zakup sprzętu p. poż. dla OSP Tropiszów
Czytaj dalej...


Poświęcenie sztandaru na 80- lecie OSP w Tropiszowie
W niedzielę 27 lipca 2008 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Tropiszowie świętowała 80-lecie swojej działalności.
Uroczystość odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej w Tropiszowie i rozpoczęła się uroczystą mszą św. którą w intencji Strażaków odprawił proboszcz Parafii Igołomi - ksiądz Władysław Dankowski.
Czytaj dalej...


Historia
Na początku działalności w 1928 roku siedzibą straży był folwark dworski, gdzie odbywały się zbiórki i spotkania. Tamtejsi założyciele sprowadzili z Komendy straży Pożarnych w Miechowie pompę ręczną i wóz z beczką o pojemności 600 litrów. Ponadto na wyposażeniu było kilka odcinków węży, toporki, bosaki oraz drobny sprzęt strażacki. Najcenniejszą chyba pamiątką z tego okresu działalności jest zachowany do dziś obraz św. Floriana z roku 1929 zakupiony przez ówczesnych członków OSP. Na początku lat 30. wybudowano pierwszą drewnianą remizę. W pierwszych latach powojennych, ale także w późniejszym okresie strażacy z Tropiszowa brali czynny udział w pracach budowlanych i remontowych na terenie wsi. Pracowali m.in. przy utrzymaniu gruntownych dróg dojazdowych, pomagali przy budowie dróg żużlowych, kopaniu rowów, budowie sklepu, szkoły. W latach 50. i 60. druhowie prowadzili również szeroko rozumianą działalność kulturalną i rozrywkową. Organizowali festyny, dożynki oraz zabawy taneczne dla mieszkańców. Należy przy tym zaznaczyć, iż imprezy te, a szczególnie potańcówki stanowiły w tamtym okresie jedyne źródło dochodów OSP.
Ochotnicza Straż Pożarna w Tropiszowie odrodziła się na dobre w roku 1996. Nowy zarząd uczynił z OSP Tropiszów jedną z najlepiej działających na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jednostek. Obecna działalność straży nie ogranicza się tylko do szkolenia i przygotowywania druhów do udziału w zawodach, uroczystościach państwowych i kościelnych, imprez gminnych czy wiejskich. OSP Tropiszów współpracuje z władzami gminnymi, z gronem pedagogicznym, dziećmi, młodzieżą szkolną, Kołem Gospodyń Wiejskich. Głównym jednak zadaniem nadal pozostaje działalność ratownicza i ochrona przeciwpożarowa. Każdego roku druhowie wyjeżdżają do akcji na terenie gminy kilkadziesiąt razy. Strażacy uczestniczyli także w wielu akcjach ratunkowych na terenie powiatu i województwa. Dla przykładu tylko w 2010 roku jednostka wzięła udział w walce z powodzią na terenie gminy Szczucin (pow. dąbrowski), a także usuwała skutki zimowych zagrożeń spowodowanych przez szadź i oblodzenia na terenie Skały i Sułoszowej. Bolączką jednostki przez szereg lat była jej siedziba - wiekowy, niewielki budynek, który nie spełniał wymagań i oczekiwań zarówno strażaków, jak i mieszkańców Tropiszowa.
Wreszcie po latach starań, latem 2013r. zakończyła się budowa Centrum Aktywności Społecznej z siedzibą OSP Tropiszów. Wybudowany obiekt od strony południowej przylega do szkoły i jest z nią połączony na obu kondygnacjach. Nowoczesny budynek wielofunkcyjny służył będzie zapewne nie tylko strażakom, ale i wielu innym podmiotom i stowarzyszeniom funkcjonującym w Tropiszowie, jak choćby Koło Gospodyń Wiejskich.
Na początku 2014r. Zarząd OSP dzięki pomocy Komendanta Głównego PSP w Warszawie i Posła na Sejm RP otrzymał ze Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie - Nowej Hucie samochód pożarniczy GBA 2/17 Renault M 210. Bardzo dobre wyposażanie jednostki oraz wyszkolenie i mobilność druhów, plasują OSP Tropiszów w "ścisłej czołówce" straży ochotniczych na terenie gminy.


Odwiedziło nas już: + Online: +