Gmina sprzedaje działki

Powódź 2008


Nawałnica w północno-wschodniej części gminy (27.06.2008 r.)
W piątek po godzinie 16.00 nad miejscowościami Rudno Górne, Dobranowice, Stręgoborzyce, Żydów przeszła nawałnica. Opad deszczu był tak duży, że wystąpiły lokalne podtopienia oraz co zawsze następuje na naszym rolniczym terenie-namuliska. Zamulone zostały drogi, rowy, place, podwórka, uprawy...

Wójt Gminy Józef Rysak w trybie pilnym zwołał zespół kryzysowy. Już godzinę po ulewie uruchomiony został ciężki sprzęt do usuwania namulisk. W sobotę pełniony będzie dyżur pracowników, którzy przyjmować będą zgłoszenia mieszkańców. Zgłoszono do służb kryzysowych wojewody i starosty wystąpienie klęski żywiołowej. Od poniedziałku na terenie objętym skutkami nawałnicy będą pracowały komisje d/s szacowania skutków w zniszczonych uprawach i w zniszczonej infrastrukturze.
Ucierpiała także szkoła w Dobranowicach, przez której podwórko i boisko przeszła fala powodziowa o wysokości 50 cm.

Oszacowane straty przez Komisję Gminną zostały na kwotę: 1 116 000 zł., z których protokół został przekazany do Wojewody Małopolskiego celem weryfikacji przez Komisję Wojewódzka, która oceniła straty na sumę 1 248 760 zł. Na najpilniejsze zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 260 000 zł. Do tej sumy należy doliczyć udział z budżetu gminy, który musi wynieść co najmniej 20% kwoty promesy co w sumie daje kwotę 312 000 zł za którą zostały wykonane remonty dróg:
- droga w Dobranowicach w kierunku "Więckowic" (utwardzenie żużlem wielkopiecowym)
- droga w Rudnie Górnym "Rudzienko" (od krzyża) - stabilizacja nawierzchni emulsją asfaltową
- droga w Stręgoborzycach "Stefanów" "Międzygórze" - stabilizacja nawierzchni emulsja asfaltową
- droga w Żydowie "Lizaki" (utwardzenie żużlem wielkopiecowym)


Apel do rolników (2008 r.)
W roku bieżącym Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przeprowadza czyszczenie potoków i kanałów doprowadzających wodę do wyremontowanych przepompowni, tak aby woda mogła spłynąć do nich spłynąć, aby urządzenia tam zainstalowane służyły mieszkańcom i uprawom polowym chroniąc je od "wielkiej wody".
Woda jako czynnik który warunkuje o wysokości i jakości plonów, przyczynia się też do strat w nich występujących po gwałtownych opadach. Wykorzystywanie wody z rowów i potoków melioracyjnych jest upowszechnione na terenie naszej gminy do nawodnień upraw. Wiąże się to z budową różnego rodzaju zastawek oraz tam.
Zwracamy się zatem z prośbą do ludzi którzy wykorzystują wodę w ten sposób, aby po zakończeniu podlewania udrożnili przepływ wody w cieku z którego ją pobierają. Pozostawione w rowach zastawki przy większych opadach powodują pod piętrzenie wody co przyczynia się do powstawania lokalnych zalewisk. Apelujemy także do wszystkich tych którzy rowy traktują jak składowiska odpadów oraz urządzenia niepotrzebne bo są tzw. "suche lata", aby przemyśleli swoje postępowanie bo przecież o potrzebie drożności rowów przekonujemy się dopiero gdy występują długotrwałe lub intensywne opady.


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +