Gmina sprzedaje działki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
1. Oś III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi
5 wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych Do piątku (28 styczeń 2011r.) był termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji wpisujących się w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. To już drugi nabór jaki zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego do działania "Odnowa i rozwój wsi. Konkurencja o środki unijne jest jak zwykle duża. Z całego województwa złożonych zostało 314 wniosków na kwotę 114.000.000 zł dofinansowania. Jednak do rozdysponowania przez Marszałka jest tylko 84.000.000 zł. Jak z tego wynika ok 100 wniosków odpadnie, czyli 1/3.
Z terenu naszej gminy zostało złożonych 5 wniosków. Dotyczą one odnowy wsi Zofipole, Tropiszów, Wawrzeńczyce, Złotniki oraz Igołomia. W trzech przypadkach wnioskodawcą jest Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, na remont budynku w Zofipolu wniosek złożyło Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, a piąty wniosek złożyły Siostry Albertynki z Igołomi na budowę nowego Muzeum św. Brata Alberta. W Wawrzeńczycach zostało zaplanowane wybrukowanie placu koło szkoły, w Złotnikach remont chodnika oraz budowę palcu zbaw, a w Tropiszowie budowa remizy OSP.
Obecnie wszyscy wnioskodawcy muszą czekać na rozstrzygnięcie (czyli na ocenę wniosków), które potrwa ok. 6 miesięcy. Można zdobyć maksymalnie 7 punktów, a żeby zostać sklasyfikowanym na liście rankingowej należy zdobyć co najmniej 3 punkty. Punkty wnioskodawca otrzymuję za dochód podatkowy na terenie gminy, za wskaźnik bezrobocia oraz za kryterium regionalne.

2. Oś IV, Leader-"Odnowa i rozwój wsi"
8 kwietnia 2011r. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce złoży wniosek o dofinansowanie inwestycjo pn. "Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce". Kwota planowanej inwestycji przekracza 1.000.000 zł, a jest wysoka dlatego że zaplanowano do wybudowania 6 takich stref. Planowane są one w miejscowościach, które mają na swoim terenie grunty gminne lub OSP: Pobiednik Mały, Koźlica, Tropiszów, Dobranowice, Rudno Górne i Złotniki. We wszystkich miejscowościach zaplanowanie wybudowanie boisk do piłki nożnej bądź do siatkówki, a w trzech miejscowościach zaplanowano także place zabaw. Teraz będziemy musieli poczekać ok. 6 miesięcy na ocenę wniosków i podpisanie umowy o dofinansowaniu.

3. Oś IV, Leader-"Małe Projekty"
W styczniu 2010 r. dwa nasze stowarzyszenia złożyły wnioski o dofinansowanie z PROW. KGW Odwiśle złożyło wniosek na dofinansowanie wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności w Stręgoborzycach na dofinansowanie projektu pn. "Smaki Korony Północnego Krakowa", który ma być zrealizowany podczas IV Małopolskiego Święta Warzyw. Oba wnioski opiewają na kwotę na kwotę ok. 35.000 zła a wnioskowana kwota dofinansowania to 25.000 zł każdy. Centralne ogrzewanie w świetlicy w Odwiśłu zostało wykonane i czekamy na podpisanie umowy. Natomiast Stręgoborzyce podpisały umowę na dofinansowanie i będą realizować swój projekt we wrześniu 2011r.

Odwiedziło nas już: + Online: +