Gmina sprzedaje działki

Budowa sali gimnastycznej przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi


Uroczyste oddanie Sali gimnastycznej połączono z Wojewódzką Inauguracją Roku Szkolnego 2010/2011
Wojewódzka Inauguracja rozpoczęła się 1 września 2010 r. o godz. 10.00 w Kościele Parafialnym w Igołomi. Mszę Świętą odprawił Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, który wygłosił również Słowo Boże skierowane do wiernych zgromadzonych w świątyni.
Po nabożeństwie wszyscy zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i rodzice udali się do szkoły, a konkretnie do nowo wybudowanej sali gimnastycznej, gdzie Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił salę gimnastyczną.
Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce Józef Rysak, który bardzo serdecznie powitał licznie zgromadzonych gości. Wśród nich byli ważni dostojnicy kościelni, państwowi i samorządowi, m.in.: Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN Urszula Witkowska, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego - Wojciech Kozak i Marek Sowa, Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Krzysztof Karczewski, Posławie na Sejm RP: Andrzej Adamczyk, Jarosław Gowin, Ireneusz Raś, Jacek Krupa, Katarzyna Matusik - Lipiec, Jerzy Federowicz oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, wójtowie okolicznych gmin: Nowego Brzeska, Kocmyrzowa - Luborzycy, Zielonek, Koniuszy, Koszyc, Proszowic, Radziemic, Szczurowej i Racławic, przedstawiciele Policji - Wadim Dyba i Marek Kowalik, przedstawiciele Firmy "SAMSON" - Adam Lichorobiec (prezes) i Zenon Górka (kierownik budowy sali gimnastycznej) oraz wiele innych znamiennych osób.
Uczniowie Zespołu Szkół w Igołomi złożyli przysięgę sportową w obecności wicemistrza olimpijskiego w szpadzie Radosława Zawrotniaka. Inaugurację uświetnili również swoim pokazem znani wszystkim piłkarze - Tomasz Rząsa i Mirosław Szymkowiak.
Dofinansowanie rozbudowy Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi z MRPO

20.04.2009 r. Gmina złożyła wniosek do działania 6.2.B Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą". Wartość całkowita inwestycji 6 665 940 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 3 000 000 zł. (o więcej wnioskować w tym działaniu nie można). Wkład własny jaki poniesie gmina 2 665 940 zł (40% kosztów). W 2008 r. gmina otrzymała na budowę sali dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 000 000 zł. (15% kosztów). W ciągu najbliższego miesiąca ma być zrobiona preselekcja i ogłoszona lista projektów, które przechodzą do drugiego etapu, czyli do etapu składania pełnej dokumentacji.
Do konkursu złożonych było 207 projektów, w drugim etapie oprócz naszego było jeszcze 128 projektów. Ostatecznie po ocenie strategicznej w kwietniu 2010 r. dotarła informacja, że gmina jest w grupie 58 wniosków, które otrzymały dofinansowanie.
Zakres rzeczowy przedmiotowego wniosku obejmował Rozbudowę Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej, salę gimnastyczną oraz infrastrukturę towarzyszącą. Rozbudowa podzielona została na III etapy. Etap I - realizację rozpoczęto w 2008 r. i obejmował prace związane z budową sali gimnastycznej wraz z widownią i zapleczem. Powierzchnia zabudowy 986 m2, powierzchnia całkowita 1438 m2, powierzchnia użytkowa 1413m2, kubatura obiektu 7 134 m3. Sala gimnastyczna o wymiarach 15 x 30 m z widownią na poziomie piętra na 150 miejsc. Obiekt będzie wyposażony w pełne zaplecze socjalne i sanitarne na poziomie parteru, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez podjazdy, pochylnie, sanitariaty. Na chwilę obecną (maj 2009 r.) wykonano następujące roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym: konstrukcje żelbetowe, ściany murowe, dach, obróbki blacharskie, stolarka okienna, instalacje elektryczne, kanalizacyjne.
Podstawowe przeznaczenie sali ma być na uczniów Gminnego Centrum Edukacji (obecnie uczęszcza 393 uczniów) ale również będzie wykorzystywana przez kluby sportowe i wszystkich chętnych mieszkańców gminy.
W ramach I etapu została rozbudowana została szkoła podstawowa o 2 sale dydaktyczne. Obiekt został wyposażony w meble szkolne oraz sprzęt i urządzenia sportowe. Etap II obejmował rozbudowę GCE o część przedszkolną, funkcjonalnie związaną z budynkiem szkoły, o powierzchni użytkowej 402,36 m2, o powierzchni całkowitej 448, 25 m2, o kubaturze 1022,34 m2. Budynek przedszkola jest jednokondygnacyjny, parterowy, połączony z budynkiem szkoły od strony północnej. Przedszkole wyposażone zostało w niezbędne meble i urządzenia. Projekt obejmował też zagospodarowanie wokół budynku: urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz parkingu na 7 miejsc. Wybudowane przedszkole umożliwi zorganizowanie 3 oddziałów do których będzie uczęszczać 75 dzieci co przy populacji urodzeń około 100 dzieci (3, 4, 5-latki) daje wskaźnik dostępności do edukacji przedszkolnej w wysokości 75%. Dbając o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych dojeżdżających i dochodzących do obiektów GCE przewiduje się zmodernizowanie dwóch odcinków dróg w ramach III etapu rozbudowy szkoły. Będzie to droga nr K600010 Igołomia "Luborzyczka" o długości 235 mb, przy której powstanie chodnik, położona nowa nawierzchnia asfaltowa oraz poszerzony zostanie wjazd, który będzie wjazdem do przedszkola. Na drugiej drodze ewakuacyjnej zlokalizowanej na działce 1116/2 o długości 369 mb położona zostanie nakładka asfaltowa.


Z końcem maja ruszyła budowa sali gimnastycznej z widownią i zapleczem przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi. Zgodnie z projektem budowlanym obiekt posiada następujące parametry: pow. zabudowy 985 m2, pow. całkowita 1438 m2, pow. użytkowa 1013 m2, kubatura 7134 m3. Plac budowy został przekazany wykonawcy protokołem zdawczo - odbiorczym 19 maja 2008r. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma SAMSON Spółka z o.o, 33-100 Tarnów, ul. Spokojna 22. Budowa sali gimnastycznej potrwa do maja 2010r. Inwestycja w wersji kosztorysowej będzie kosztowała 3.266.352 zł. Na realizację przedmiotowego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.000.000 zł w ramach "Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego w latach 2008-2010".

Sala gimnastyczna o wymiarach 15m x 30m posiadać będzie widownię (trybuny) na 150 miejsc, dwie sale dydaktyczne, zaplecze z szatniami, sanitariatami, natryskami, pokojem nauczyciela W-F, pomieszczeniami na sprzęt sportowy i gimnastyczny oraz przystosowana będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez podjazdy, pochylnie, sanitariaty. Sala będzie drugim tego typu obiektem na terenie gminy - w lipcu 2007r. oddano do użytkowania salę gimnastyczną przy Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. Nowa sala gimnastyczna pomoże rozwiązać problemy związane z brakiem dostępu nie tylko uczniów, ale także innych mieszkańców gminy do infrastruktury sportowej. Ponadto obiekt umożliwi organizację zawodów sportowych na szczeblu międzyszkolnym, gminnym, powiatowym. Sala gimnastyczna stworzy odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz do rozwijania pasji sportowych młodzieży szkolnej zarówno na szczeblu podstawowym jak i gimnazjalnym oraz osób dorosłych.

     Odwiedziło nas już: + Online: +