Gmina sprzedaje działki

Oświata


Na terenie gminy funkcjonują Centra Edukacyjne, oraz dwie Szkoły Podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia:


Gminne Centrum Edukacji w Igołomi tel. (12) 2873019
Dyrektor: mgr Dorota Ryńca-Ropek


Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach tel. (12) 2874255
Dyrektor: mgr Mieczysława StawarzSzkoły Podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia:

Szkoła Podstawowa w Tropiszowie tel. (12) 2873134 Dyrektor: mgr Danuta Kawka

Szkoła Podstawowa w Dobranowicach tel. (12) 2874230 Dyrektor: mgr Urszula Nagielska-Włusek

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi:

Gimnazjum w Igołomi tel. (12) 2873019 Dyrektor: mgr Dorota Ryńca-Ropek
Szkoła Podstawowa w Igołomi tel. (12) 2873031 Zastępca Dyrektora: mgr Andrzej Kudła

Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach:

Gimnazjum w Wawrzeńczycach tel. (12) 2874255 Dyrektor: mgr Mieczysława Stawarz
Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach tel. (12) 2874255 Zastępca Dyrektora: mgr Beata Sonik-Marchewka

Odwiedziło nas już: + Online: +