Gmina sprzedaje działki

Urząd Gminy
Statut Gminy Regulamin organizacyjny

Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot
Zastępca Przewodniczącego Krystyna Kwiatek
Wójt Gminy mgr inż. Józef Rysak
Zastępca Wójta Gminy mgr inż. Henryk Jończyk
Sekretarz Gminy mgr Iwona Kubik
Skarbnik Gminy mgr Adam Grudzień

Referaty: tel.  12 287 40 03, 287 40 07 fax: wew. 21
Budownictwa i Gospodarki komunalnej wew. 33
Finansowy wew. 26, 27, 28, 34
Stanowiska samodzielne: tel. 12 287 40 03, 287 40 07 fax: wew. 21
Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego wew. 30
Stanowisko d.s. ewidencji ludności wew. 30
Pełnomocnik wójta d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wew. 25
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami Gminy wew. 25
Stanowisko d.s. rolnictwa i ochrony środowiska wew. 25
Jednostki organizacyjne:  
GZEAS Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wew. 39
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wew. 29

Godziny pracy Urzędu:  
poniedziałek 800 - 1600
wtorek - piątek 700 - 1500

 

Odwiedziło nas już: + Online: +