Gmina sprzedaje działki

Urząd i przedszkole


Modernizacja budynku Urzędu Gminy i budowa parkingu
W okresie trzech lat wykonano szereg prac remontowym we wspólnym budynku w którym jest siedziba Urzędu Gminy i Przedszkola Samorządowe w Wawrzeńczycach, zmieniło się również jego otoczenie tego obiektu. Najpierw w 2009 r. otwarty i oddany został do użytkowania nowoczesny plac zabaw co kosztowało 70 000 zł. W tym samym roku wymieniono okna w budynku, wykonano nowe ogrodzenie, kanalizację deszczową i wybudowano nowy parking z kostki brukowej. Wartość wykonanych prac zamknęła się kwotą ponad 172 000 zł.
W 2011 r. na obiekcie wykonano termomodernizację za kwotę 335 130 zł. na którą gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę w wysokości 185 146 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


Plac zabaw przy przedszkolu w Wawrzeńczycach
6 czerwca 2009 r. w Przedszkolu Samorządowym w Wawrzeńczycach odbył się festyn "Mamo, Tato baw się ze mną", podczas którego został otwarty nowy plac zabaw.
Przedszkole czekało długo na tą chwilę, dzisiaj każde dziecko może tu znaleźć coś dla siebie. Dzięki przyjaznym ludziom, zaangażowaniu kierownika przedszkola, nauczycieli i zrozumieniu Samorządu Gminnego marzenia się spełniły. Powstał plac na miarę standardów europejskich. Pracę zaczęły się od likwidacji starego ogrodzenia i powiększeniu terenu pod plac Przygotowano teren pod ułożenie kostki, zrekultywowano teren, zasiano trawę. Bardzo w te prace angażowali się rodzice, pracownicy przedszkola, sponsorzy a nawet sąsiedzi. Cały teren okala ogrodzenie betonowe a część frontowa jest drewniana. Powstał szeroki chodnik z kostki ze wzorami "gier w klasy" oraz figurami geometrycznymi. Już jesienią 2008 r. wspólnie z Radą Rodziców posadzone zostały drzewa. Wiosną 2009 r. nastąpiło urządzanie placu zabaw: piaskownicę ufundował Bank Spółdzielczy o/Wawrzeńczyce a Wójt gminy Józef Rysak i Rada Gminy zabezpieczyła środki w budżecie na pozostałe urządzenia. Zakupiony został najładniejszy i największy zestawów. Całkowity koszt zadania wyniósł 70 000 zł. w tym samo wyposażenie 40 000 zł. Plac zabaw jest ogólnodostępny a przedszkole liczy, że każdy będzie szanował go i dbał o porządek.Odwiedziło nas już: + Online: +