Gmina sprzedaje działki

95 rocznica odzyskania niepodległości


Narodowe Święto Niepodległości - polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Święto państwowe ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w 1989 r. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim).

WAŻNE DATY
* 5 listopada 1916 - wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego, w bliżej nieokreślonych jeszcze granicach.
* 14 stycznia 1917 - rozpoczęcie działalności przez Tymczasową Radę Stanu.
* 12 listopada 1917 - przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną.
* 7 października 1918 - ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną.
* 25 października 1918 - powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego.
* z 6 na 7 listopada 1918 - powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.
* 10 listopada 1918 - przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy.
* 11 listopada 1918 - przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Tego dnia, po pertraktacjach Brygadiera z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polskiego. W nocy rozbrojono również niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie.
* 14 listopada 1918 - rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie przez Radę Regencyjną uprawnień na rzecz Józefa Piłsudskiego.
* 19 listopada 1918 - wojska niemieckie zakończyły wycofywanie się z Królestwa Polskiego.
* 22 listopada 1918 - podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych państwa polskiego.
* 27 grudnia 1918 - wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu.

DZIEJE OBCHODÓW ŚWIĘTA
Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938. W latach 1939-1944 - podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca - datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.
W czasach komunizmu wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa.
Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 (Dz.U. PRL 1989, nr 6, poz.)

OBCHODY GMINNE
11.XI.2013r. w Wawrzeńczycach o 9.00 ks. proboszcz Andrzej Gawroński z ks. wikarym Rokitą Jerzym celebrowali mszę świętą w intencji ojczyzny. Na mszę przybyły władze gminy, samorząd gminny, delegacje szkół, organizacje społeczne i polityczne naszej gminy. Nie zabrakło także mieszkańców, którzy dołączyli do wspólnej modlitwy za ojczyznę. Po mszy świętej wszystkie delegacje i poczty sztandarowe udały się pod pomnik przy szkole w Wawrzeńczycach i tam złożone zostały kwiaty. Składając hołd wszystkim walczącym o wolność naszej "MAŁEJ OJCZYZNY", bukiety kwiatów złożyli: Wójt gminy Józef Rysak, dyrektor CKiP Joanna Murek, dyrektor GCE Wawrzeńczyce Mieczysława Stawarz. Wszyscy uczestnicy Gminnego Święta Niepodległości przeszli do budynku CKiP na krótkie występy przygotowane przez młodzież z terenu naszej Gminy. Montaż słowno-muzyczny poprowadziła Pani Joanna Ruchwa, instruktor gry na gitarze w naszym domu kultury.
Szczególnymi gośćmi gminnego święta byli kombatanci, Pan Migas Mieczysław oraz Kijewski Tadeusz, którzy przybyli jak co roku ze sztandarem na tą uroczystość.


W samo południu na boisku Wiarusów odbył się niepodległościowy mecz piłki nożnej. Już po raz dziesiąty samorządowcy (jak dobrze policzył kapitan samorządowców, Pan Andrzej Knapik) grają w Igołomi z oldbojami KS Wiarusy. Samorządowców wyprowadził na boisko Wójt gminy, Józef Rysak. Do przerwy było 3:0 dla samorządowców.
Jednakże w drugiej połowie meczu amatorzy /zawodowcy w konfrontacji z amatorami strzelili więcej bramek niż samorządowcy i cały mecz wygrali 6:5 Gratulujemy zwycięzcom.Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +