Gmina sprzedaje działki

Dwunastego sierpnia 2011r. w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach z siedzibą w Wawrzeńczycach odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy z uwagi na pozytywną decyzję Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2011 roku dotyczącą dofinansowania realizacji następujących zadań:

1) "Zagospodarowanie terenu miejscowości Złotniki poprzez budowę strefy sportowo-rekreacyjnej, remont chodnika i placu parkingowego",
2) "Remont i wyposażenie budynku Domu ludowego w Zofipolu",
3) "Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Tropiszowie"
Zadania w/w dofinansowane są w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce po wysłuchaniu zakresu poszczególnych zadań a także środków jakie zostały przyznane przez Zarząd Województwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przyjęcie do realizacji powyższych zadań. Na tym posiedzenie zakończono.


Odwiedziło nas już: + Online: +