Gmina sprzedaje działki

W dniu 15 września 2011 r. na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce miało miejsce ważne wydarzenie, odbyła się uroczystość wręczenia "Medali za długoletnie pożycie małżeńskie" przyznanych jubilatom przez Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego.

Medale otrzymało18 par małżeńskich z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
- Państwo Krystyna i Leszek Adamczykowie z Odwiśla
- Państwo Janina i Antoni Dąbkowie z Igołomi
- Państwo Elżbieta i Jerzy Fabiańczykowie z Igołomi
- Państwo Danuta i Zdzisław Klękowie z Zofipola
- Państwo Irena i Bogusław Komendowie ze Stręgoborzyc
- Państwo Zofia i Eugeniusz Kozowie ze Stręgoborzyc
- Państwo Janina i Franciszek Latałowie ze Stręgoborzyc
- Państwo Danuta i Edward Łobodowie z Tropiszowa
- Państwo Zofia i Jan Migasowie ze Złotnik
- Państwo Maria i Stanisław Migasowie z Żydowa
- Państwo Teresa i Wiesław Migasowie z Pobiednika Małego
- Państwo Łucja i Edward Oziębło ze Złotnik
- Państwo Janina i i Jan Pyckowie z Tropiszowa
- Państwo Elżbieta i Czesław Skalscy ze Złotnik
- Państwo Helena i Józef Sonikowie z Odwiśla
- Państwo Elżbieta i Eugeniusz Srokowie z Rudna Górnego
- Państwo Zofia i Mieczysław Szopowie z Wawrzeńczyc
- Państwo Stanisława i Kazimierz Wójcikowie ze Stręgoborzyc

Na uroczystość zostały zaproszone dwie pary małżeńskie, którzy medale odebrali w grudniu 2010 r.
Są to:
- Państwo Maria i Witold Latałowie z Wawrzeńczyc
- Państwo Barbara i Witold Zapałowie z Wawrzeńczyc
Uroczystość rozpoczęła się o godz.11.00 w Kościele Parafialnym p.w Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach Mszą Świętą odprawioną w intencji Jubilatów przez Księdza Dziekana Feliksa Formasa - Proboszcza Parafii Wawrzeńczyce. Słowo Boże do Jubilatów wygłosił - Ksiądz Proboszcz Feliks Formas w którym podkreślił, że "w życiu człowieka najważniejszy jest Bóg, że trzeba umieć prosić i dziękować Bogu za otrzymane łasi.

Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Dziekan złożył Jubilatom życzenia . "By żyli z sobą jeszcze długie lata w zdrowiu i pogodzie ducha".
Dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach.
Część oficjalną uroczystości rozpoczęła Pani Grażyna Kaczor - Z-ca Kierownika USC, która powitała wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie szanownych Jubilatów i zaproszonych gości: Pana Władysława Kusińskiego - Z-cę Przewodniczacego Rady Powiatu Krakowskiego, Państwa Radnych z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Nawrotem, Państwa Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy, a także Panią Mieczysławę Stawarz - Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, Panią Beatę Sonik - Marchewka - Wicedyrektora GCE w Wawrzeńczycach oraz młodzież z GCE w Wawrzeńczycach pod kierunkiem Pani Beaty Mes-Jordan.
Następnie głos zabrał Pan Józef Rysak - Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Pan Wójt powitał wszystkich Jubilatów oraz ich rodziny, a także zaproszonych gości.
Pan Wójt zwracając się do Jubilatów w krótkich słowach podziękował Jubilatom za postawę i wkład na rzecz Gminy i swoich rodzin i życzył wszystkim zdrowia i pomyślności na dalsze lata życia i doczekania dalszych wspaniałych jubileuszy. Z kolei głos zabrał Pan Stefan Nawrot - Przewodniczący Rady Gminy, który w swoim wystąpieniu dał Jubilatów za przykład młodemu pokoleniu i życzył im długich lat życia w zdrowiu i szacunku
Po oficjalnych przemówieniach Pan Józef Rysak - Wójt Gminy przystąpił do odznaczenia Jubilatów "Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Przewodniczący Rady Gminy - Pan Stefan Nawrot wręczył Jubilatom list gratulacyjny z życzeniami od Rady Gminy i Wójta Gminy. Legitymacje nadania medalu przez Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego przekazał Jubilatom Pan Henryk Jończyk - Z-ca Wójta Gminy oraz Pani Iwona Kubik - Sekretarz Gminy.

Po uroczystości wręczenia medali Szanowni Jubilaci zostali zaproszeni na poczęstunek i tradycyjną lampkę szampana. Toast wniósł Pan Józef Rysak- Wójt Gminy- życząc Jubilatom dalszej radości, uśmiechów i wszelkiej pomyślności.
Uroczystość uświetnił występ młodzieży z GCE z Wawrzeńczyc, która przy wtórze gitar zaśpiewała utwory z dawnych lat, które przypomniały Jubilatom ich młodość i w nie jednym oku zakręciła się łza wspomnień.
Jubilaci zostali obdarowani pięknymi koszami kwiatów i prezentami w postaci ciepłych kocy ufundowanych przez Wójta Gminy.
Pani Grażyna Kaczor- podziękowała młodzieży za piękny występ, który wszystkim bardzo się podobał, podziękowania skierowała również do Pani Joanny Murek- Dyrektorowi CKiP w Wawrzeńczycach za przygotowanie dekoracji do uroczystości oraz za gościnę na terenie placówki Uroczystość upłynęła w miłej rodzinnej atmosferze.
Grażyna Kaczor


Odwiedziło nas już: + Online: +