Gmina sprzedaje działki

5.05.2011
Obchody św. Floriana
Ponad 50 druhów OSP z parafii w Wawrzeńczycach uczestniczyło w środę 4-go maja we mszy świętej celebrowanej przez ks. dziekana Feliksa Formasa w ich intencji i ich rodzin. Jak co roku druhowie uczestnicząc we mszy świętej dziękowali Bogu za opatrzność i błogosławieństwo ich codzinnej służby dla mieszkańców.
Czytaj dalej...


28.04.2011
100 rocznica urodzin Pani Emilii Dybał
Pan Wójt z okazji tak wspaniałej uroczystości złożył Pani Emilii życzenia przekazując List Gratulacyjny, a także przekazał Listy Gratulacyjne od Premiera Rządu - Pana Donalda Tuska oraz List od Wojewody Małopolskiego - Pana Stanisława Kracika. Ponadto Pani Emilia została obdarowana przez Przewodniczącego Rady Gminy pięknym koszem czerwonych róż i okolicznościowym prezentem ufundowanym przez Wójta Gminy.
Czytaj dalej...
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy życzyć, aby były one przepełnione radością obcowania z rodziną i przyjaciółmi, miłością oraz refleksją związaną z tym pełnym zadumy, ale jakże radosnym czasem.


Przewodniczący Rady Gminy
Igołomia - Wawrzeńczyce
Stefan Nawrot

Wójt Gminy
Igołomia - Wawrzeńczyce
Józef Rysak

19.04.2011
ZAWIDOMIENIE O SESJI
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1900 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zwołuję VII/2011 sesję Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która odbędzie się dnia 27.04.2011r. (tj. środa) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą - Wawrzeńczyce nr 160
Czytaj dalej...


9.04.2011
Spotkanie z sołtysami
W dniu 6 kwietnia br. odbyło się pierwsze co kwartalne spotkanie Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sołtysami gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Spotkanie miało uroczysty charakter, Pan J. Rysak Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Pan Stefan Nawrot Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w imieniu Samorządu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz swoim własnym złożyli Panom i Paniom sołtys najserdeczniejsze gratulacje z okazji objęcia funkcji sołtysa.
Czytaj dalej...


4.04.2011
VI sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce odbyła się w dniu 29 marca 2011 roku. W pierwszych punktach porządku obrad Rada zatwierdziła plany odnowy miejscowości Pobiednik Mały, Koźlica, Dobranowice oraz zaktualizowany został plan odnowy miejscowości Rudno Górne.
Czytaj dalej...


31.03.2011
Wścieklizna w Rudnie Górnym Lekarze weterynarii przestrzegają przed wirusem wścieklizny, który został wykryty w ciele lisa zabitego w trakcie próbnego odstrzału dzikich zwierząt przez myśliwych. Kazimierz Żak-powiatowy lekarz weterynarii informuje, że jeden zarażony lis jeszcze nic nie znaczy ale dla pewności badania będą przeprowadzone ponownie. Na dziś wszystkie drogi dojazdowe do Rudna Górnego zostały oznakowane informacją o zagrożeniu wścieklizną w promieniu 3 km. Wszyscy właściciele kotów i psów mają na ten czas nie puszczać zwierząt wolno. Wszystkie koty i psy powinny zostać jak najszybciej zaszczepione. Przypomnieć należy że zarazić się wścieklizną możemy już po polizaniu przez zarażone zwierzę.


24.03.2011
Uwaga wścieklizna
Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce zgodnie z Rozporządzeniem Nr 6/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 marca 2011 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze, informuje iż wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
Czytaj dalej...


21.03.2011
Zawiadomienie o sesji W dniu 29.03.2011r. (tj. wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce odbędzie się VI/2011 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...


17.03.2011
Kolejna edycja konkursu plastycznego
Wzorem lat ubiegłych odbył się i w tym roku gminny etap konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, stanowiącego pierwszy etap eliminacji XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, który w tym roku przebiega pod hasłem: "Powódź, pożar, dniem czy nocą - strażak przychodzi ci z pomocą".
Czytaj dalej...


16.03.2011
V Gminne Forum Kobiet
12.03 2011r. w Centrum Kultury i Promocji obyło się cyklicznie spotkanie przedstawicielek pięknej płci aktywnie działających na terenie gminy i poza nią. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich. Na terenie gminy działa ich aż 11. Igołomia-Wawrzeńczyce to gmina gdzie takie parytety jak równość szans znane są już od dawna.
Czytaj dalej...


14.03.2011
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, iż o dopłaty bezpośrednie można się ubiegać od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie czyli do 10 czerwca w takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.
W urzędzie gminny w środy od godz. 9.00 do 13.00 pełni dyżur pracownik Powiatowego Oddziału Doradztwa Rolniczego udzielający pomoc przy wypełnieniu wniosków.
Czytaj dalej... (plik pdf)


14.03.2011
Uwaga Producenci !!!
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Oddział w Krakowie informuje, że należy bezwzględnie przestrzegać zapisów ustawy o ochronie roślin (jednolity tekst Dz. U. Nr 133 poz. 849 z 2008 r.), które zobowiązują wszystkich producentów do stosowania w poszczególnych uprawach tylko dopuszczonych środków ochrony roślin i rzetelnego prowadzenia ewidencji zabiegów.
Czytaj dalej... (plik pdf)


14.03.2011
W dniu 3 kwietnia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej. Od 8 do 14 marca 2011 r. - zgłaszanie kandydatów na członków Rad Powiatowych
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. wyznaczyła termin wyborów do izb rolniczych na dzień 3 kwietnia 2011 r. (niedziela).
Czytaj dalej...


9.03.2011
Dyżury Dzielnicowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, że od dnia 9 marca 2011 roku (środa) funkcjonariusze Komisariatu Policji w Słomnikach w każdą środę w godzinach od 9:00 do 12:00 będą pełnili dyżury w siedzibie Urzędu Gminy Igołomia-Warzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce nr 57, (pokój sąsiadujący z salą konferencyjną UG).
telefon (12) 2874003 wew. 31


|1|2|3|4|

Odwiedziło nas już: + Online: +