Gmina sprzedaje działki

Spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się spotkania okolicznościowe w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi i Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. Uroczyste spotkania prowadziły Panie Dyrektor, Dorota Ryńca-Ropek w Igołomi i Pani Mieczysława Stawarz w Wawrzeńczycach.
W spotkaniach uczestniczyli: Pan Wójt Gminy Józef Rysak, Zastępca Wójta Pan Henryk Jończyk, Kierownik GZEAS Pani Agnieszka Majka, Główna Księgowa Pani Bożena Luter, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz emerytowani nauczyciele. Panie dyrektor podziękowały wszyskim za współpracę i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków dla dobra i rozwoju szkoły i uczniów. Następnie głos zabrał Pan Wójt Józef Rysak, który złożył życzenia wszystkich pracownikom oświaty. Podziękował im za wszelki trud włożony w wychowywanie młodego pokolenia i pogratulował sukcesów osiągniętych przez uczniów w roku szkolnym 2013/2014. Podkreślił, że w tym roku wyniki szkół, szczególnie wyniki egzaminu w Gimnazjum w Wawrzeńczycach znacznie się poprawiły i są na poziomie wyższym od powiatu i województwa. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz szczególne osiągnięcia w pracy Wójt Gminy wręczył nagrody nauczycielom z GCE w Igołomi oraz GCE w Wawrzeńczycach. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
- Pani Dorota Ryńca-Ropek - Dyrektor GCE w Igołomi,
- Pani Mieczysława Stawarz - Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach,
- Pan Andrzej Kudła - Wicedyrektor GCE w Igołomi
- Pani Małgorzata Skiba - nauczycielka szkoły podstawowej,
- Pani Iwona Pająk - nauczycielka gimnazjum,
- Pan Krzysztof Zawadzki - nauczyciel szkoły podstawowej,
- Pani Anna Kusior - nauczycielka przedszkola,
- Pani Joanna Wołoszyn - nauczycielka szkoły podstawowej i gimnazjum,
- Pani Małgorzata Rudzińska - nauczycielka gimnazjum.

Wójt wręczając nagrody i gratulując wyróżnionym, życzył kolejnych wysokich osiągnięć, satysfakcji w pracy i społecznego uznania.
W dalszej części spotkań panie Dyrektor wręczyły nagrody dyrektora nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.
Na zakończenie Pan Józef Rysak, podziękował Pani Mieczysławie Stawarz i Pani Dorocie Ryńca-Ropek oraz Wicedyrektorom: Pani Beacie Sonik- Marchewce, Pani Wioletcie Klęk, Pani Emilii Łach, Panu Andrzejowi Kudła za współpracę i zaangażowanie w realizację zamierzonych celów i zadań w kadencji 2010-2014. Wręczył również okolicznościowe podziękowania. W swojej wypowiedzi podkreślił, że współpraca z gronem pedagogicznym przebiegała w atmosferze zrozumienia pomimo wielu zmian w oświacie wprowadzonych w naszej gminie. Został osiągnięty wspólny sukces, który wydawał się niemożliwy do osiągnięcia.Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +