Gmina sprzedaje działki

Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Szczegółowych informacji na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 32-125 Wawrzeńczyce 57, pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu. Tel. (12) 2874003 w. 29.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: rodzina.gov.plPowrót

Odwiedziło nas już: + Online: +