Gmina sprzedaje działki

W sobotę, 19.11.2011r. Mączka sp. z o.o. uroczyście poświęciła i otworzyła swoją nową siedzibę, która teraz będzie się mieścić Strefie Aktywności Gospodarczej w Stręgoborzycach. Przypomnijmy, że cztery lata temu, zaproponowano mieszkańcom naszym sprzedaż dawnej bazy SUR w Stręgoborzycach oraz 4 ha gruntów użytkowanych rolniczo, będących własnością gminy. Nasi mieszkańcy z niechęcią przyjęli tą propozycję ale wyrazili opinię pozytywną dotyczącą sprzedaży dawnego SUR-u oraz gruntów położonych poniżej. Baza firmy została wybudowana na 3 ha gruntów gminnych położónych poniżej bazy SUR, które firma zakupiła w 2008 roku.
Na uroczystość otwarcia nowej siedziby firmy Mączka sp. z o.o. przybyło wielu gości, m.in. wojewoda Andrzej Charężlak, dyr. ARiMR Pan Włodzimierz Okrajek, burmistrz Gminy Proszowice, Pan Jan Makowski oraz władze gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (Józef Rysak-Wójt, Henryk Jończyk-zastępca wójta, Iwona Kubik-sekretarz oraz Stefan Nawrot-przewodniczący Rady Gminy).
Nowa siedziba firmy jest bardzo okazała i nowocześnie wyposażona! Jej powierzchnia to ponad 5600 m2. Będzie to nowoczesna hala przetwarzająca tysiące ton warzyw każdego miesiąca, która na dzień dzisiejszy dostarcza warzywa do sieci handlowej Biedronka, Tesco, Auchan, euro itd. Ponadto firma Mączak eksportuje do krajów europejskich. Inwestycja ta została zrealizowana z dofinansowaniem środków unijnych. Planowana jest rozbudowa firmy, już w przyszłym roku o kolejne 2000 m2 hali magazynowej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Zbigniew Mączka oraz Maciej Mączka.
Z okazji otwarcia nowej siedziby, życzymy dalszych sukcesów i nowych rynków zbytu dla tak prężnie działającej firmy na rynku warzyw. Gratulujemy przedsięwzięcia i tak udanej inwestycji, która będzie najatrakcyjniejszym rynkiem zbytu warzyw naszych rolników.


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +