Gmina sprzedaje działki

Delegacja z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce u Ministra Sprawiedliwości


W środę, 11 kwietnia 3-osobowa delegacja odwiedziła Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina w jego siedzibie na Al. Ujazdowskich w Warszawie. Z Wójtem Józefem Rysakiem, ministra odwiedzili także, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot oraz zastępca wójta Henryk Jończyk. Wizyta miała charakter trochę świąteczny, bo jeszcze w okresie świąt wielkanocnych, a po części roboczy. Przypomnieć należy, że Pan Jarosław Gowin był w Igołomi na spotkaniu opłatkowym w styczniu tego roku i wówczas zaprosił do siebie, do Warszawy, w celu omówienia najpilniejszych spraw gminy. Tak też się stało, Pan Minister, a od ubiegłego roku honorowy obywatel Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z uwagą wysłuchał najważniejszych problemów, które obecnie dotykają naszych mieszkańców. Mimo licznych swoich obowiązków, a także mimo wizyty u Prezydenta Komorowskiego, Pan Jarosław Gowin znalazł dla delegacji godzinę na osobistą rozmowę, która była później kontynuowana z asystentem i doradcą ministra z Piotrem Dardzińskim. Na zakończenie spotkania Pan Józef Rysak zaprosił Pana Ministra na V Małopolskie Święto Warzyw, które w tym roku będzie miało miejsce 2 września.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +