Gmina sprzedaje działki

Uroczysta prezentacja monografii gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


31 stycznia 2013 r odbyła się uroczysta prezentacja monografii gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Miała ona wyjątkowy charakter. Efekt blisko trzy letniej pracy dwóch historyków, regionalistów, autorów monografii: pana mgr Jerzego Stanisława Kozika i dr Mateusza Wyżgi stał się wymiernym produktem, który został wręczony z wielką satysfakcją wszystkim przybyłym do Centrum Kultury i Promocji gościom. Wśród zaproszonych osób znaleźli się przedstawiciele społeczności lokalnej: władze samorządowe, radni z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, prezesi OSP, sołtysi, przewodniczące KGW, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele historii, młodzież, prezesi stowarzyszeń, pracownicy CKiP, osoby które w szczególny sposób przyczyniły się do gromadzenia materiałów do drugiej części publikacji. Uroczystość poprowadziła pani dyrektor Centrum Kultury i Promocji Joanna Murek. Przywitała gości i przedstawiła program przebiegu prezentacji. Znalazły się w nim: podziękowanie pana wójta do autorów tekstu, wszystkich zaangażowanych w przekazanie materiałów, głośne czytanie fragmentów tekstu przez uczennice GCE w Wawrzeńczycach, prezentacja multimedialna i słowo od autorów monografii. "Przy wielkiej drodze-gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od czasów średnich do współczesności" taki tytuł nosi monografia gminy Igołomia- Wawrzeńczyce wydana pod patronatem Wójta Gminy. Została wydrukowana w nakładzie 500 egzemplarzy. Druk i oprawa to zasługa Drukarni Skinder z Nowego Brzeska. Dzięki wnioskowi złożonemu i uzyskanym środkom finansowym mogły ziścić się marzenia wielu osób. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W książce znalazły się opracowania, znawców dziejów regionu. Opisano w niej dzieje gminy od czasów najdawniejszych po 2012 rok. Książka liczy 453 strony. Wydana została na dobrym, kredowym papierze. Posiada liczne ilustracje. Monografia "Przy wielkiej drodze" to obowiązkowa pozycja na półce każdego miłośnika regionu. Przez cały szacunek do tradycji, do umiłowania "Małej Ojczyzny"- jaką jest gmina mieliśmy poczucie obowiązku spisania historii tych ziem rękami profesjonalistów, miłośników historii, oraz dwie mapy, które są zamieszczone w zakładce monografii. Autorzy publikacji czuli się w czasie zbierania materiałów i w trakcie pisania jak obywatele naszej gminy. Pan wójt w ciepłych słowach których podziękował im serdecznie za rzetelną pracę, której efekt jest wielką nagrodą za trud, ogrom wiadomości przelanych na kartki papieru i zaangażowanie. W tym dniu padło wiele ciepłych słów podziękowania dla wszystkich tych którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do gromadzenia materiałów, tekstów źródłowych, zdjęć, map za przekaz ustny i godziny konwersacji z autorami. Ten cenny czas, który poświęcili w imię słusznej sprawy jaką było ocalenie od zapomnienia i zachowania tożsamości, tradycji i zwyczajów przez pomoc w tworzeniu publikacji zostanie już na zawsze zachowany w monografii gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +