Gmina sprzedaje działki

Niewiarygodne odkrycie w Złotnikach

Podczas prac ziemnych prowadzonych przez firmę Edmar w Złotnikach zauważono kości, jakby ludzkie...
Wezwany na teren budowy dr Krzysztof Tunia potwierdził, że są to szczątki ludzkie. Wstrzymane zostały prace przy wykopie pod drogą krajową do czasu eksponowania wszystkich szczątków, ich ekshumacji i pochówku poza terenem inwestycji. Pierwsze oględziny szczątków i elementów ubioru wskazują, że pochowani w tej zbiorowej mogile to młodzi mężczyźni, prawdopodobnie żołnierze z czasów I Wojny Światowej. Jakiej narodowości są, to pozwolą określić antropologiczne badania w Krakowie. Na dziś wiemy, że odkryto 15 ciał/szczątków żołnierzy z okresu I Wojny Światowej, dalsze prace pozwolą ocenić czy jest ich więcej! Co ciekawe, dwa metry od tej mogiły stoi obelisk upamiętniający pochówek powstańców Powstania Styczniowego. Czy są w tym miejscu dwie mogiły, czy może ktoś błędnie określił miejsce spoczynku powstańców, to prawdopodobnie stwierdzą badania odkrytego cmentarzyska.


Odwiedziło nas już: + Online: +