Gmina sprzedaje działki

"Możliwości gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii"W piątek w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Grobli odbyła się konferencja pn. "Możliwości gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii". Honorowy patronat na konferencją objął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Gospodarz konferencji - Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk rozpoczął spotkanie podkreślając, iż konferencja będzie początkiem procesu, który wskaże szanse rozwoju dla lokalnej społeczności związane z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł. Wśród przybyłych gości byli m.in. Jan Musiał - Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Zbigniew Fic- Prezes Zarządu Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby, Stefan Kolawiński - Burmistrz Miasta Bochnia, Jan Kulig - Wójt Gminy Łapanów, Marian Zalewski - Wójt Gminy Szczurowa, Henryk Jończyk - Z-ca Wójta Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce, Przewodnicząca Rady Gminy w Drwini - Małgorzata Bawół, Radni Gminy, Dyrektorzy szkół i przedszkoli, sołtysi, przedstawiciele największych przedsiębiorstw z terenu gminy.
Kilkadziesiąt osób miało okazję wysłuchać referatu dr hab. inż., prof. AGH Jacka Zimnego na temat odnawialnych zasobów i źródeł energii, a pułk. dr inż. Mieczysław Struś przybliżył problematykę biopaliw ciekłych i gazowych, jako szansę rozwoju gminy wiejskiej. Również Prezes Zarządu Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby - Zbigniew Fic podkreślał, jak ważną szansą rozwoju dla gmin jest energia odnawialna. Podczas konferencji Pan Grzegorz Kosmala - Prezes firmy INTECH przedstawił sposób działania kolektorów słonecznych oraz korzyści płynące z ich zastosowania, a Pani Bronisława Madej - przedstawicielka KBS w Drwini przybliżyła warunki uzyskania kredytu na dofinansowanie i zakup kolektorów słonecznych.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +